Πως υπολογίζονται οι 11.000 θέσεις που υπόσχεται το Σχέδιο Δίκαιης Μετάβασης

3 Min Read

Οι μεγάλες επενδύσεις εκτιμάται ότι μπορούν να δημιουργήσουν περίπου οκτώ χιλιάδες (8.000)συνολικές θέσεις εργασίας μέχρι το 2028. Οι νέες θέσεις εργασίας αναμένεται να απορροφήσουν το έκτακτο προσωπικό και προσωπικό των εργοληπτών της ΔΕΗ, καθώς και βραχυχρόνια άνεργους των επηρεαζόμενων περιοχών (~11,000 συνολικά σήμερα), ενώ θέτουν τις βάσεις για την εισροή νέου δυναμικού, ειδικά σε εξειδικευμένους επιστήμονες και στελέχη.

Οι θέσεις εργασίας υπολογίστηκαν έχοντας ως κύρια πηγή δεδομένων το υπαρκτό επενδυτικό ενδιαφέρον και τις καταγεγραμμένες προτάσεις, μέσω των διαθέσιμων επιχειρηματικών σχεδίων (businessplans), ενώ συνεκτιμήθηκαν αντίστοιχα παραδείγματα κυρίως από την Ελλάδα, όσο και από Ευρωπαϊκές χώρες που έχουν προωθήσει με επιτυχία πολιτικές και προγράμματα απεξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα.

Σε αυτές τις περιπτώσεις έγινε αρκετά συντηρητικός υπολογισμός των θέσεων εργασίας. Για παράδειγμα, κατά τη λειτουργία του ΠΕΝΕΤ υπολογίζονται έως ~2,200 άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας. Σε αντίστοιχου βεληνεκούς έργα στην Ελλάδα, οι υπολογιζόμενες θέσεις εργασίας είναι πολλαπλάσιες και συγκεκριμένα, στην Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας εκτιμώνται σε ~7,000, ενώ στην Πολιτεία Καινοτομίας στο κτίριο της πρώην ΧΡΩΜΑΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΧΡΩΠΕΙ). σε ~2,500 άμεσες θέσειςεργασίας.

Για τον υπολογισμό της έμμεσης εργασίας ελήφθησαν υπόψη σχετικές μελέτες και κυρίως η επικαιροποιημένη μελέτη για τη «Εκτίμηση του κόστους μετάβασης της Δυτικής Μακεδονίας σε καθεστώς χαμηλής λιγνιτικής παραγωγής»από το ΤΕΕ Δυτικής Μακεδονίας. Συγκεκριμένα, οι οικονομικοί κλάδοι με τον αντίστοιχο συντελεστή απασχόλησης είναι:

•Α1: Γεωργία, δασοκομία & αλιεία, με συντελεστή 1.8

•Α3: Μεταποίηση, με συντελεστή 2.8

•Α4: Κατασκευές, με συντελεστή 2.2

•Α5: Χονδρικό & λιανικό εμπόριο, επισκευές οχημάτων & μοτοσικλετών, μεταφορά & αποθήκευση, υπηρεσίες παροχής καταλύματος & υπηρεσίες εστίασης, με συντελεστή 2.5

•Α9: Επαγγελματικές, επιστημονικές & τεχνικές δραστηριότητες, διοικητικές & υποστηρικτικές δραστηριότητες, με συντελεστή 2.2

•Α10: Δημόσια διοίκηση & άμυνα, υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση, εκπαίδευση, δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη υγεία & την κοινωνική μέριμνα, με συντελεστή 5.0

•Α11: Τέχνες, διασκέδαση & ψυχαγωγία, επισκευές ειδών νοικοκυριού & άλλες υπηρεσίες, με συντελεστή 3.0

Οι παραπάνω συντελεστές και υποθέσεις ελέγχθηκαν ποιοτικά με τεχνικά γραφεία και εταιρίες που είναι ενεργές στους αντίστοιχους οικονομικούς κλάδους. Ο συγκεκριμένος αριθμός αναφέρεται στην περίοδο λειτουργίας των επενδύσεων, η οποία εξασφαλίζει τη μακροχρόνια απασχόληση του επηρεαζόμενου πληθυσμού. Η κατασκευαστική περίοδος δημιουργεί εφάμιλλες βραχυχρόνιες ανάγκες απασχόλησης.

Σε κάθε περίπτωση, ο συγκεκριμένος αριθμός αποτελεί μία πρώτη εκτίμηση, η οποία θα ανανεωθεί και οριστικοποιηθεί,όταν ωριμάσει το επενδυτικό ενδιαφέρον και κατατεθούν τα σχετικά επιχειρηματικά πλάνα (business plans).

Μοιραστείτε την είδηση