Πότε μια επένδυση θεωρείται στρατηγική στις ζώνες Απολιγνιτοποίησης – Ποιά κίνητρα δίνονται

3 Min Read

Πιο ισχυρά κίνητρα για επενδύσεις στις ζώνες απολιγνιτοποίησης δίνουν ρυθμίσεις που έχουν περιληφθεί στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης για τις Στρατηγικές Επενδύσεις, για το οποίο έχει ολοκληρωθεί η διαβούλευση. Ουσιαστικά προβλέπεται ότι ο συνολικός προϋπολογισμός επένδυσης που απαιτείται για να ενταχθεί ένα έργο στις κατηγορίες των Στρατηγικών Επενδύσεων για τις περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας, της Μεγαλόπολης και των μη διασυνδεδεμένων νησιών θα διαθέτει μειωμένο κόστος κατά 25%, αρκεί να υλοποιηθεί εξ ολοκλήρου σε περιοχές που εντάσσονται στα Εδαφικά Σχέδια Δίκαιης Μετάβασης, όπως αυτά προσδιορίζονται για στήριξη από το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης.

Η εν λόγω ρύθμιση εκτιμάται, ότι θα συνδράμει, έτι περαιτέρω, στο σχέδιο μετασχηματισμού της οικονομίας των περιοχών απολιγνιτοποίησης και θα προσφέρει μια επιπλέον αναπτυξιακή στήριξη στους οικονομικούς φορείς των συγκεκριμένων περιοχών. Επίσης, προωθείται ρύθμιση ώστε κάθε επένδυση που χωροθετείται στους πυρήνες των Ζωνών Απολιγνιτοποίησης να θεωρείται στρατηγική.

Όσον φορά στο τελικό πλαίσιο παροχής κινήτρων στήριξης επιχειρήσεων στο πλαίσιο του Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΣΔΑΜ), ώστε να διαμορφωθεί ένα ελκυστικό επενδυτικό περιβάλλον, αυτό αναμένεται να διαμορφωθεί στις αρχές του επόμενου έτους. Άλλωστε στις αρχές του 2022 θα τεθούν σε ισχύ και οι νέες κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις, οι οποίες αποτελούν τη βάση για τη διαμόρφωση του εθνικού Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων κάθε κράτους μέλους και την ένταση ενίσχυσης για κάθε περιοχή και επιχείρηση.

Πρόσθετα μπόνους για εμβληματικές επενδύσεις

Στο νέο πλαίσιο κατευθυντηρίων γραμμών η Κομισιόν προωθεί ειδική διάταξη με την οποία επιτρέπεται πλέον η χορήγηση πρόσθετων ποσοστών κρατικών ενισχύσεων για τις περιοχές μετάβασης, σχεδόν διπλάσιων σε σύγκριση με τα όσα ισχύουν σήμερα. Αυτά τα νέα ποσοστά φτάνουν στο 40% με 60% για τις μεγάλες επιχειρήσεις, στο 50% με 70% για τις μεσαίες επιχειρήσεις και στο 60% με 80% για τις μικρές επιχειρήσεις, ποσοστά τα οποία προσεγγίζουν τους αρχικούς στόχους που είχαν εξαγγελθεί όταν το 2020 παρουσιάστηκε το Σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης.

Μέσα από τα προτεινόμενα κίνητρα θα δοθεί η δυνατότητα να αξιοποιηθούν στο μέγιστο βαθμό όλες οι διαθέσιμες πηγές χρηματοδότησης, συμπεριλαμβανομένων των τριών πυλώνων του Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης (Ταμείο Δίκαιης Μετάβααης, InvestEU, δανειακή διευκόλυνση δημόσιου τομέα), καθώς και των υπόλοιπων πηγών, εγχώριων και ευρωπαϊκών. Τα έργα που θα υποστηριχθούν από τον Μηχανισμό Δίκαιης Μετάβασης περιλαμβάνουν υποδομές στους τομείς της πράσινης ενέργειας και των μεταφορών, δίκτυα τηλεθέρμανσης, προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας κ.ά.

Σχετικά με το μέχρι στιγμής επενδυτικό ενδιαφέρον, περιλαμβάνει πολλά έργα, αλλά και εμβληματικές επενδύσεις. Είναι αξιοσημείωτο ότι εντός του καλοκαιριού η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και το ΥΠΕΝ ανακοίνωσαν ένα νέο πρόγραμμα που θα περιλαμβάνει χρηματοδότηση ύψους 325 εκατ. ευρώ, το οποίο θα «ξεκλειδώσει» επενδύσεις στις ενεργειακές περιοχές της χώρας μας, στους τομείς της βιώσιμης ενέργειας, της πράσινης κινητικότητας, της ανάπτυξης δεξιοτήτων κλπ.

www.worldenergynews.gr

Μοιραστείτε την είδηση