Που συμφωνούν και που διαφωνούν στο διαχωρισμό των Δήμων Σερβίων και Βελβεντού

6 Min Read

Προς την ολοκλήρωση του έργου της βαίνει σταδιακά η Επιτροπή Κατανομής Περιουσίας του καταργούμενου Δήμου Σερβίων-Βελβεντού Ν. Κοζάνης, η οποία συστάθηκε σύμφωνα με τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις του Ν. 4600/2019 με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.
Ο σχεδιασμός και η πιστή τήρηση του χρονοδιαγράμματος απογραφής-αποτίμησης όλων των στοιχείων οικονομικών-διοικητικών που αφορούν στον υπο κατάργηση Δήμο Σερβίων-Βελβεντού και στο δίκαιο διαχωρισμό αυτών, αποτέλεσε και εξακολουθεί να αποτελεί για την Επιτροπή το κύριο μέλημά της προκειμένου να διασφαλιστεί με όρους ισονομίας και ισοτιμίας η ομαλή μετάβαση στο νέο αυτοδιοικητικό σχήμα από την 1η Σεπτεμβρίου 2019.
Μέσα στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή η 6η συνεδρίαση της Επιτροπής Κατανομής Περιουσίας του καταργούμενου Δήμου Σερβίων-Βελβεντού με Πρόεδρο της Επιτροπής και τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης κ. Βασίλειο Μιχελάκη.
Στη συνεδρίαση συζητήθηκαν η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τον Οργανισμό Εσωτερικής Λειτουργίας του Δήμου Σερβίων-Βελβεντού και η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Σερβίων-Βελβεντού ενώ έγινε και ενημέρωση για την απογραφή των οικονομικών στοιχείων από τη Διεύθυνση Οικονομικού του Δήμου και τον Ορκωτό ελεγκτή-λογιστή.
Με αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκαν οι μεταβατικοί Οργανισμοί Εσωτερικής Λειτουργίας του Δήμου Σερβίων-Βελβεντού οι οποίοι και διαβιβάστηκαν αρμοδίως στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας για τον περαιτέρω έλεγχο νομιμότητας των απαιτούμενων εκ του νόμου προϋποθέσεων και δικαιολογητικών, προκειμένου κατόπιν να αποσταλούν για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Μετά τον έλεγχο που διενήργησε το Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης & Νομικών Προσώπων Κοζάνης διαπιστώθηκε ότι οι αποφάσεις που αφορούν στους μεταβατικούς ΟΕΥ, πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις.
Αντιθέτως ως προς την κατανομή του προσωπικού του καταργούμενου Δήμου Σερβίων-Βελβεντού αντίστοιχα στους νεοσύστατους Δήμους, κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής διαπιστώθηκε η ύπαρξη διαφοροποίησης ως προς τα συμφωνηθέντα κατά την προηγούμενη συνεδρίαση του Οργάνου.
Ειδικότερα με την κατανομή των δέκα (10) υπηρετούντων υπαλλήλων στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου, έγινε αποδεκτή η πρόταση κατανομής από το Δημοτικό Συμβούλιο με την αντιστοιχία 6-4, ενώ η εισήγηση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου ήταν για 8-2, εισήγηση η οποία είχε γίνει ομόφωνα δεκτή και από τα μέλη της Επιτροπής σε προηγούμενη συνεδρίασή της.
Στο σημείο αυτό ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Κυριακίδης Θεόδωρος δήλωσε ενώπιον της Επιτροπής ότι η ψήφος του κατά τη συζήτηση του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο προσμετρήθηκε λάθος υπέρ της πρότασης 6-4 και ότι θα υποβάλει έγγραφη αναφορά προς τη Γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου Σερβίων-Βελβεντού για τη διόρθωση και ορθή αποκατάσταση της επίμαχης απόφασης.
Για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού τονίστηκε ότι πρέπει να ολοκληρωθεί και να περάσει από το Δημοτικό Συμβούλιο μέχρι τις 31 Ιουλίου 2019 έτσι ώστε ο Ορκωτός Λογιστής –Ελεγκτής έχοντας όλα τα οικονομικά στοιχεία να καταθέσει τις πρώτες μέρες του Αυγούστου στην Επιτροπή, το τελικό του πόρισμα.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής και Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης κ. Βασίλειος Μιχελάκης επισήμανε για άλλη μια φορά στα μέλη της Επιτροπής, την ανάγκη άμεσης ολοκλήρωσης της διαδικασίας δίνοντας τα χρονικά περιθώρια στην Επιτροπή πριν την κατάθεση της σχετικής πρότασης προς το Δήμο Σερβίων-Βελβεντού, όπου παρατηρηθούν κενά αυτά να καλυφθούν άμεσα με τη συνδρομή του Υπουργείου Εσωτερικών.
Ως προς την πορεία καταγραφής των οικονομικών-περιουσιακών στοιχείων του καταργούμενου Δήμου ο κ. Παπαδημητρίου σημείωσε ότι τα πάγια οικονομικά δεδομένα είναι σαφή και συγκεκριμένα ενώ η εικόνα που αφορά στα δάνεια, χρέη και τις μισθώσεις είναι συνεχώς ευμετάβλητη.
Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 157 του Ν. 4600/2019 η ολοκλήρωση του έργου της απογραφής-αποτίμησης προσδιορίζεται χρονικά έως την 31η Ιουλίου του 2019 με σχετική έκθεση του Ορκωτού ελεγκτή-λογιστή συνοδευόμενη από τα σχετικά παραστατικά, η οποία εν συνεχεία διαβιβάζεται στην Επιτροπή Κατανομής Περιουσίας του καταργούμενου Δήμου.
Η εν λόγω Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει τη συνολική της πρόταση μέχρι τις 14/8/2019 στον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Σερβίων-Βελβεντού προκειμένου να εισάγει αμελλητί την πρόταση της Επιτροπής στο Δημοτικό Συμβούλιο προς έγκριση. Ακολουθεί η έκδοση της σχετικής απόφασης κατανομής περιουσίας του καταργούμενου Δήμου απο το Δημοτικό Συμβούλιο μέχρι τις 31/8/2019, απόφαση η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
Στη συνεδρίαση της Επιτροπής συμμετείχαν : από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διοίκησης κ. Χαμπίπης Δημήτριος και η αν. Προϊσταμένη του Τμήματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης & Νομικών Προσώπων Κοζάνης κα. Παφύλη Περιστέρα, ο Δήμαρχος Σερβίων-Βελβεντού κ. Κοσματόπουλος Αθανάσιος, οι νεοεκλεγέντες Δήμαρχοι Σερβίων κ. Ελευθερίου Χρήστος και Βελβεντού κ. Στεργίου Μανώλης, ο Αντιδήμαρχος κ. Κυριακίδης Θεόδωρος, οι Διευθυντές της Οικονομικής και Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου κ.κ. Τσιουκαρδάνης Αθανάσιος και Θεοδωρίδης Εμμανουήλ αντίστοιχα, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Κωνσταντόπουλος Βασίλειος και Παπαδημητρίου Ζήνωνας, η Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Σερβίων-Βελβεντού κα. Μπηλιάτη Μαρία, η Ειδική Συνεργάτης του Δήμου Σερβίων-Βελβεντού κα. Κοσματοπούλου Χάιδω, ο κ. Τζούνας Νικόλαος Γραμματέας του Δ.Σ. και ο Ορκωτός Λογιστής-Ελεγκτής κ. Παπαδημητρίου Χρήστος.

Μοιραστείτε την είδηση