Πραγματοποιήθηκε η 2η συνάντηση μελών των Αθλητικών Συλλόγων Ερασιτεχνικής Αλιείας της Βόρειας Ελλάδας

5 Min Read

Τη Δευτέρα 3/7/2017 πραγματοποιήθηκε η προγραμματισμένη 2η συνάντηση (θεματική) μελών των Δ.Σ. των Αθλητικών Συλλόγων Ερασιτεχνικής Αλιείας της Βόρειας Ελλάδας κατά την οποία οι συμμετέχοντες αποφάσισαν ομόφωνα τα εξής :
1. Την ανάληψη πρωτοβουλίας για την αντιμετώπιση των κρουσμάτων λαθραλιείας και άλλων παραβατικών ενεργειών που σχετίζονται με τα υδάτινα συστήματα και τους ιχθυοπληθυσμούς τους μέσω θεσμικής κοινής παρέμβασής μας στα συναρμόδια Υπουργεία για την αλλαγή της ισχύουσας Νομοθεσίας και την ανάθεση των καθηκόντων φύλαξης , επιτήρησης και ελέγχου όλων ανεξαιρέτως των εσωτερικών υδάτων ανεξαρτήτως υψομέτρου στους Θηροφύλακες των κατά τόπους Κυνηγετικών Ομοσπονδιών.Οι εκ μέρους των θηροφυλάκων έλεγχοι τήρησης της ισχύουσας Νομοθεσίας που διέπει τη αλιεία στα Εσωτερικά ύδατα θα διενεργούνται όχι μόνο στους ερασιτέχνες αλλά και στους επαγγελματίες αλιείς.
2. Την κατάθεση κοινής πρότασης προς τα συναρμόδια Υπουργεία γιά την θέσπιση παραβόλου έκδοσης Ατομικής Άδειας Αλιείας Εσωτερικών Υδάτων (υποχρεωτικής γιά όλους όσους ασκούν την ερασιτεχνική αλιευτική δραστηριότητα) κατά τα πρότυπα των κυνηγετικών αδειών (τοπικές, περιφρειακές και γενικές) οι οποίες θα εκδίδονται μέσω των Συλλόγων Ερασιτεχνικής Αλιείας ή των κατά τόπους Δασαρχείων η ακόμη και των Τμημάτων Αλιείας των Περιφερειών. Από το χρηματικό παράβολο μικρό μέρος του ποσού θα άγεται (υπό την μορφή ετήσιας συνδρομής ισόποσης για όλους τους Συλλόγους Ερασιτεχνικής Αλιείας )υπέρ του συλλόγου ο οποίος θα εκδίδει την άδεια , μέρος θα κατατίθεται υπέρ των κατά τόπους Κυνηγετικών Ομοσπονδιών και θα αφορά αποκλειστικά τα σώματα Θηροφυλακής και το υπόλοιπο θα αποδίδεται στα κατά τόπους Δασαρχεία .
Γιά τους αλλοδαπούς που επιθυμούν να ασκήσουν την ερασιτεχνική αλιευτική δραστηριότητα θα προτείνουμε την θέσπιση υποχρέωσης προκαταβολής (πρίν την έλευσή τους) χρημάτων επί τη βάσει των ημερών παραμονής τους στους κατά τόπους Συλλόγους οι οποίοι πέραν των προναφερθεισών υποχρεώσεών τους ως πρός την κατανομή του ποσού των παραβόλων θα έχουν και την πρόσθετη υποχρέωση ενημέρωσης των κατά τόπους Αστυνομικών Αρχών.
————————————————————————————–
Γιά τις 2 προαναφερθείσες κοινές θεσμικές παρεμβάσεις αποφασίσθηκε να συνταχθεί -τις επόμενες ημέρες σχέδιο έγγραφων αναλυτικών προτάσεων το οποίο θα τεθεί υπό την κρίση των Δ.Σ.όλων των Συλλόγων και με την τελική του μορφή θα σταλεί -μέχρι το τέλος τρέχοντος μηνός-στα συναρμόδια υουργεία και τις Υπηρεσίες των Περιφερειών και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων. Παράλληλα συναποφασίστηκε η στήριξη των θέσεων των Συλλόγων μας μέσω της επίσκεψης επιτροπής των Συλλόγων στην Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδος αλλά και στην ΕΟΥΔΑ.
————————————————————————————–
3. Να τεθεί -τις επόμενες ημέρες- υπό την κρίση των Δ.Σ. όλων των Συλλόγων πλαίσιο θεσμικών παρεμβάσεων και προτάσεων που θα αφορά την βελτίωση της υφιστάμενης (αναχρονιστικής και ελλιπέστατης) Νομοθεσίας που διέπει την άσκηση της Επαγγελματικής Αλιευτικής Δραστηριότητας(κυρίως) αλλά και της Ερασιτεχνικής στα Εσωτερικά Ύδατα.Δεδομένου ότι υπάρχουν ιδιαιτερότητες ανά περιοχή, τα σημεί στα οποία θα συμφωνήσουν όλοι οι Σύλλογοι θα αποτελέσουν την επίσημη κοινή θεσμική μας παρέμβαση στα συναρμόδια υπουργεία, ενώ οι καταγεγραμμένες ανα περιοχή αναγκαίες παρεμβάσεις θα αποτελέσουν το έναυσμα ουσιαστικής διαβούλευσης μέ τις κατά τόπους Αρχές και Υπηρεσίες .Η υποχρέωση ουσιαστικής -και όχι προσχηματικής- διαβούλευσης θα περιέχεται στις έγγραφες προτάσεις μας προς τα συναρμόδια Υποτυργεία.
4. Να ζητήσουμε απο την ΕΟΥΔΑ την ανάληψη εκ μέρους της των απαραίτητων πρωτοβουλιών γιά την επίλυση του φλέγοντος ζητήματος της κατασκήνωσης των κατόχων Ατομικών Δελτίων Αθλητή οπωσδήποτε κατά την διάρκεια τέλεσης όλων των αγώνων αθλητικής αλιείας που διεξάγονται με την άδεια της Ομοσπονδίας και υπό προυποθέσεις οποτεδήποτε απαιτείται η προπόνησή τους .
***
Η επόμενη θεματική συνάντηση -μάλλον αρχές Σεπτεμβρίου-
συμφωνήθηκε να αφορά αποκλειστικά τους αγώνες αθλητικής αλιείας όλων των κατηγοριών στα εσωτερικά νερά και την διερεύνηση της δυνατότητας διοργάνωσης (υπό την αιγίδα και στήριξη της ΕΟΥΔΑ ) πανελλήνιου πρωταθλήματος CARP και της μέσω αυτού ανάδειξης της Εθνικής Ομάδας η οποία θα εκπροσωπεί την χώρα μας στις διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις.

- Advertisement -
Μοιραστείτε την είδηση