Πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό Κατάστημα Πτολεμαΐδας η Τακτική Γενική Συνέλευση των εταίρων του Δικτύου Δήμων περιοχών παραγωγής λιγνιτικής ενέργειας

2 Min Read

Προεδρεύοντος του Δημάρχου Εορδαίας Σάββα Ζαμανίδη πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των εταίρων του Δικτύου Δήμων Περιοχών Παραγωγής Λιγνιτικής Ενέργειας την Πέμπτη 21 Ιουλίου 2016 το απόγευμα στο Δημοτικό Κατάστημα   Πτολεμαϊδας , με θέματα ημερήσιας διάταξης:

  • 1) Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2015, μετά της κατάστασης Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως, του πίνακα Διάθεσης των Αποτελεσμάτων, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
  • 2) Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 2015.
  • 3) Ορισμός ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την χρήση 2016
  • 4) Έγκριση του ετήσιου Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων 2016

Υποδεχόμενος ο Δήμαρχος Εορδαίας τα μέλη του φορέα Διονύσιο Παπαδόπουλο Δήμαρχο Μεγαλόπολης, Κωνσταντίνο Θεοδωρίδη Δήμαρχος Αμυνταίου , Ελευθέριο Ιωαννίδη Δήμαρχο Κοζάνης και Ιωάννη Βοσκόπουλο Δήμαρχο Φλώρινας ευχήθηκε καλή συνεργασία για την επίτευξη των στόχων του Δικτύου Ενεργειακών Δήμων.

Εκτός από τα προγραμματισμένα θέματα συζητήθηκαν ζητήματα   , που έχουν να κάνουν με την ανάπτυξη πολλών πρωτοβουλιών αναφορικά με τα ενεργειακά ιδιαίτερα μετά τις τελευταίες αρνητικές εξελίξεις, που αφορούν κυρίως τις απολύσεις εργαζομένων από τους εργολάβους , παρά τις τελευταίες πληρωμές της ΔΕΗ προς αυτούς.

Επί πλέον τέθηκαν τα θέματα της μεταλιγνιτικής περιόδου και της αποκατάστασης και επαναπόδοσης των εδαφών των ανενεργών ορυχείων , ενώ αποφασίστηκε η πραγματοποίηση του επόμενου Διοικητικού Συμβουλίου και η διοργάνωση μιας εκδήλωσης στην Μεγαλόπολη, για τα ενεργειακά θέματα που αφορούν την περιοχή.

Μοιραστείτε την είδηση