Πραγματοποιήθηκε η 5η συνάντηση του Δικτύου Εμπλεκομένων Φορέων (stakeholder group meeting) του Δήμου Κοζάνης για το έργο SYMBI

3 Min Read

Η 5η συνάντηση του Δικτύου Εμπλεκομένων Φορέων (stakeholder group meeting) του Δήμου Κοζάνης για το έργο SYMBI πραγματοποιήθηκε στις 27 Σεπτεμβρίου 2018 στο Γραφείο Δημάρχου στο Δημαρχείο Κοζάνης (Πλατεία Νίκης 1, Κοζάνη). Η συνάντηση έγινε στα πλαίσια του ευρωπαϊκού έργου Industrial Symbiosis for Regional Sustainable Growth and a Resource Efficient Circular Economy με ακρωνύμιο SΥΜΒΙ, που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Διαπεριφερειακής συνεργασίας INTERREG EUROPE 2014-2020.
Το έργο στοχεύει στην υποστήριξη και βελτίωση των Περιφερειακών πολιτικών των εκπροσωπούμενων Ευρωπαϊκών Περιφερειών σε ότι αφορά την διάχυση της βιομηχανικής συμβίωσης για να προσθέσει αξία, να μειώσει τα κόστη παραγωγής και να οδηγήσει στην ανακούφιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων μέσω της αύξησης της αποδοτικότητας των πόρων και την μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου. Με εννέα εταίρους από επτά διαφορετικές χώρες, το SYMBI επιδιώκει μέσω της βελτίωσης των εργαλείων πολιτικής των εμπλεκομένων περιφερειών, να συμβάλει θετικά στην περιφερειακή βιώσιμη ανάπτυξη και στην δημιουργία θέσεων εργασίας . Το πενταετές έργο ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2016 και η πρώτη φάση ολοκληρώνεται τον Μάρτιο του 2019.
Το κύριο θέμα της συνάντησης ήταν οι προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι εταιρείες κατά την υιοθέτηση ενός συστήματος διαχείρισης απορριμμάτων και ανταλλαγής υποπροϊόντων. Τα μέλη του δικτύου που συμμετείχαν (ΔΔΙΑΔΥΜΑ, ΑΝΚΟ, ΕΚΕΤΑ, ΔΕΥΑΚ ΤΕΙ ΔΜ, ΤΕΕ ΔΜ, CluBE) είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για την πρόοδο υλοποίησης του έργου και να συζητήσουν για θέματα διάθεσης/διαθεσιμότητας υλικών, χρηματοδότησης, θεσμικού πλαισίου και πράσινων δημοσίων συμβάσεων.
Την προηγούμενη εβδομάδα ο Δήμος Κοζάνης συμμετείχε στην 2η Study Visit επίσκεψη του έργου στην Φινλανδία που έγινε στις 18-20 Σεπτεμβρίου με θέμα τις καλές πρακτικές σε συστήματα μετατροπής απορριμμάτων σε ενέργεια στην κυκλική οικονομία. Η επίσκεψη περιελάμβανε επίσκεψη σε οικο-βιομηχανικά πάρκα (Forssa, Riihimäki) και συμμετοχή στην εκδήλωση FRUSH (Circular Economy Event for Startups and Growth Enterprises). Τα μέλη του Δικτύου Εμπλεκομένων Φορέων που συμμετείχαν στην επίσκεψη (ΔΙΑΔΥΜΑ) είχαν την ευκαιρία ανταλλαγής εμπειριών, δικτύωσης και διερεύνησης προοπτικής συνεργασιών με εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε αντίστοιχα πεδία.
Αναλυτικές πληροφορίες για το έργο μπορούν να βρεθούν στην επίσημη ιστοσελίδα του : https://www.interregeurope.eu/symbi/

Μοιραστείτε την είδηση