Πραγματοποιήθηκε στο Δήμο Εορδαίας «Τεχνική Συνάντηση για την πορεία υλοποίησης των Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης»

1 Min Read

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε η «Τεχνική Συνάντηση για την πορεία υλοποίησης των Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης», που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 16 Απριλίου στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Εορδαίας, στο πλαίσιο της εξέτασης της πορείας εφαρμογής και των απαιτούμενων ενεργειών επιτάχυνσης της υλοποίησης των Επιχειρησιακών Σχεδίων Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΕΣΣΒΑΑ).

Η ενημέρωση έγινε από τους εκπροσώπους της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Η. Μουρατίδη και Β. Αυγουστινάκη.

- Advertisement -

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης αφορούσαν την πορεία υλοποίησης των ΕΣΣΒΑΑ του ΕΠ ΠΔΜ 2014-2019, την Διαδικασία Αξιολόγησης Προτάσεων, τον Προγραμματισμό Προσκλήσεων, τις Υποχρεώσεις Πληροφόρησης και Επικοινωνίας, το περιεχόμενο Ετήσιας Έκθεσης Υλοποίησης ΕΣΣΒΑΑ και άλλα ζητήματα.

Στην Τεχνική Συνάντηση έδωσαν το παρών και τοποθετήθηκαν εκπρόσωποι των Δήμων Γρεβενών, Εορδαίας, Καστοριάς, Κοζάνης και Φλώρινας.

Μοιραστείτε την είδηση