Πράσινο φως από το ευρωκοινοβούλιο για να λάβει η Ελλάδα δωρεάν δικαιώματα εκπομπών την περίοδο 2021-2030

4 Min Read

Το πρώτο βήμα ώστε η Ελλάδα να αγοράσει χρόνο και να προχωρήσει στη σταδιακή απεξάρτηση από το λιγνίτη έγινε σήμερα, καθώς η χώρα μας μπορεί να συμπεριληφθεί μεταξύ των Κρατών-Μελών της ΕΕ  που μπορούν να λαμβάνουν δωρεάν δικαιώματα εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα CO2 για την ηλεκτροπαραγωγή την περίοδο 2021-2030. Σε αυτό το χρονικό διάστημα δίνεται η δυνατότητα στη χώρα μας να αντικαταστήσει σταδιακά ρυπογόνες μονάδες.

Η Επιτροπή Βιομηχανίας και Ενέργειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υπερψήφισε συμβιβαστική τροπολογία, που συνυπέγραψε μεταξύ άλλων η Ευρωβουλευτής της ΝΔ και του ΕΛΚ Μαρία Σπυράκη, ώστε η χώρα μας να μπορεί να έχει δωρεάν δικαιώματα ρύπων στο νέο αναθεωρημένο πλαίσιο εμπορίας ρύπων, κάτι που αρχικά δεν προέβλεπε η πρόταση της Κομισιόν.

- Advertisement -

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ευρωβουλευτή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει την τροποποίηση της Οδηγίας για το σύστημα εμπορίας των δικαιωμάτων εκπομπής αερίων που συμβάλλουν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου (ETS).

Η Κομισιόν αρχικά πρότεινε να συμπεριλαμβάνονται στις χώρες που μπορούν να λαμβάνουν δωρεάν δικαιώματα εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα CO2 οι χώρες εκείνες οι οποίες εμφανίζουν ΑΕΠ κάτω από το 60% του μέσου κοινοτικού όρου το 2013 και σε αυτές περιλαμβάνονται η Βουλγαρία, η Ρουμανία, η Σλοβακία, η Τσεχία, η Ουγγαρία, η Πολωνία, η Εσθονία, η Κροατία, η Λιθουανία και η Λετονία.

Η Μαρία Σπυράκη με τη στήριξη του  Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, κατέθεσε τροπολογία, προτείνοντας στα έτη αναφοράς του ΑΕΠ να περιλαμβάνεται και το 2014, ώστε να συμπεριληφθεί η Ελλάδα στις χώρες που θα λαμβάνουν δωρεάν δικαιώματα στην ηλεκτροπαραγωγή. Τη σχετική τροπολογία, που αποτέλεσε τη βάση για το κείμενο που υπερψηφίστηκε, συνυπέγραψαν στην επιτροπή ITRE οι ευρωβουλευτές Esther De Lange, Μαρία Σπυράκη, Francesc Gambús, Henna Virkkunen και Françoise Grossetête.

Μετά τη σημερινή ψηφοφορία για να προχωρήσει  τελικά η συμπερίληψη της Ελλάδας στις χώρες που θα λαμβάνουν δωρεάν δικαιώματα στην ηλεκτροπαραγωγή ως  επίσημη θέση της Επιτροπής Βιομηχανίας και Ενέργειας, θα πρέπει να υπερψηφιστεί και  στις 8 Δεκεμβρίου και  από την Επιτροπή Περιβάλλοντος ώστε να ενσωματωθεί στην Έκθεση που θα πάει στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Παρατίθενται παρακάτω το αρχικό κείμενο της Κομισιόν, η τροπολογία της κ. Σπυράκη και η συμβιβαστική τροπολογία που τελικώς υπερψηφίστηκε:

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6 Οδηγία 2003/87/ΕΚ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή:

Άρθρο 10 γ – παράγραφος 1

1. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 10α παράγραφοι 1 έως 5, τα κράτη μέλη που είχαν το 2013 κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε ευρώ σε τιμές αγοράς 60% κάτω από τον μέσο όρο της Ένωσης, μπορούν να παρέχουν μεταβατική δωρεάν κατανομή σε εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για τον εκσυγχρονισμό του ενεργειακού τομέα.

Τροπολογία 543:

Esther de Lange, Μαρία Σπυράκη, Francesc Gambús, Henna Virkkunen, Françoise Grossetête

Άρθρο 10 γ – παράγραφος 1

1. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 10α παράγραφοι 1 έως 5, τα κράτη-μέλη που είχαν το 2013 ή το 2014 κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε ευρώ σε τιμές αγοράς 60% κάτω από τον μέσο όρο της Ένωσης, μπορούν να παρέχουν μεταβατική δωρεάν κατανομή σε φορείς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας, συμπεριλαμβανομένης της τηλεθέρμανσης, για τον εκσυγχρονισμό του ενεργειακού τομέα.

 

Συμβιβαστική τροπολογία 1:

Άρθρο 10 γ – παράγραφος 1

1. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 10α παράγραφοι 1 έως 5, τα κράτη-μέλη που είχαν το 2014 κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε ευρώ σε τιμές αγοράς 60% κάτω από τον μέσο όρο της Ένωσης, μπορούν να παρέχουν μεταβατική δωρεάν κατανομή σε εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για τον εκσυγχρονισμό και βιώσιμο μετασχηματισμό του ενεργειακού τομέα.

Μοιραστείτε την είδηση