“Πράσινο φως για τον εκσυγχρονισμό του αρδευτικού δικτύου του ΤΟΕΒ Σερβίων”

2 Min Read

Εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι που ζητούσε από το Υπουργείο Ενέργειας ο ΤΟΕΒ Σερβίων, για την εκτέλεση εργασιών ευρείας κλίμακας εκσυγχρονισμού και ενεργειακής αναβάθμισης του αρδευτικού δικτύου Σερβίων.

Η έγκριση δόθηκε σήμερα κατά τη συνεδρίαση του Κεντρικού Συμβουλίου Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υπουργείου Ενέργειας και Περιβάλλοντος και αποτελούσε την αιτία απόρριψης κατά το παρελθόν, του φακέλου ένταξης του ΤΟΕΒ σε πρόγραμμα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Το πρόγραμμα αυτό το διαχειρίζεται η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και αφορά χρηματοδότηση υποδομών εγγείων βελτιώσεων.

- Advertisement -

Το θέμα παρακολουθούσε ειδική επιτροπή που συγκρότησε ο Περιφερειάρχης για τους ΤΟΕΒ της Δυτικής Μακεδονίας. Σε πρόσφατη συνάντηση εργασίας του Περιφερειάρχη με υπηρεσιακούς παράγοντες και του εκπρόσωπου της, Περιφερειακού Συμβούλου κ. Μάνου επισημάνθηκε η ανάγκη επίλυσης τυχόν προβλημάτων όλων των προτεινόμενων έργων (μεταξύ αυτών και του ΤΟΕΒ Σερβίων), με σκοπό την πλήρη απορρόφηση των κονδυλίων του εν λόγω μέτρου.

Με την έγκριση αυτή, όπως τόνισε ο Περιφερειάρχης Γιώργος Κασαπίδης, ανοίγει ο δρόμος για τον εκσυγχρονισμό και την ενεργειακή αναβάθμιση (προσθήκη φωτοβολταϊκού) του δικτύου του ΤΟΕΒ Σερβίων, υπογραμμίζοντας ότι παρόμοιες δράσεις αποτελούν υψηλή προτεραιότητα για την Περιφερειακή αρχή για όλους τους ΤΟΕΒ της Περιφέρειάς μας. Πολύ δε περισσότερο για τα μεγαλύτερα και πιο ενεργοβόρα δίκτυα όπως του ΤΟΕΒ Σερβίων που αποτελεί το μεγαλύτερο αρδευτικό της Δυτικής Μακεδονίας, με υψηλότατο, ωστόσο, κόστος λειτουργίας που είναι απαγορευτικό εν πολλοίς για αρδεύσιμες καλλιέργειες.

Όπως επισημαίνει με έμφαση ο κ. Κασαπίδης, η Περιφερειακή Αρχή βάσει οργανωμένου σχεδίου θέλει να εξαλείψει παρόμοιους παράγοντες που λειτουργούν αποτρεπτικά για δυναμικές καλλιέργειες.

Για την καλύτερη προετοιμασία και άλλων προτάσεων, η Περιφέρεια σε συνεργασία με τη Διαχειριστική Αρχή προτίθεται να διευκολύνει την υποβολή των φακέλων για προτάσεις στο μέτρο 4.3.1. με μικρή παράταση της προθεσμίας, που θα ανακοινωθεί σύντομα.

 

 

Μοιραστείτε την είδηση