Πράσινο φως για τους περιβαλλοντικούς όρους της κατασκευής και λειτουργίας του αγωγού μεταφοράς φυσικού αερίου στη Δυτική Μακεδονία

3 Min Read

Με απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος εγκρίθηκαν οι Περιβαλλοντικοί όροι για την κατασκευή και λειτουργία του έργου της κατασκευής του αγωγού μεταφοράς φυσικού αερίου Δυτικής Μακεδονίας.

Το έργο αφορά στην επέκταση του δικτύου του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου μέσω νέου αγωγού στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας. Ο αγωγός, θα ξεκινά από την περιοχή του υφιστάμενου βανοστασίου δύο χλμ περίπου ανατολικά από τον οικισμό των Τρικάλων, στην Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας και θα καταλήξει βόρεια της πόλης της Πτολεμαΐδας, κοντά στον οικισμό των Κομνηνών, στην ΠΕ  Κοζάνης.

Το έργο αποτελείται από έναν χαλύβδινο αγωγό (συγκολλημένοι σωλήνες των 12-18 μ) με επικάλυψη πολυαιθυλενίου και σύστημα καθοδικής προστασίας. Ο κύριος κλάδος του αγωγού, θα είναι συνολικού μήκους 93,56 χλμ περίπου και έχει σχεδιαστεί με διάμετρο 30″ (0.762μ), πίεση 80 barg (μέγιστη πίεση λειτουργίας 75 barg) και θα εγκατασταθεί υπογείως με ελάχιστη επικάλυψη εδάφους 1,0 m.

Εκτιμάται ότι η μεταφορική δυνατότητα του εν λόγω αγωγού θα ανέρχεται σε 388.000 Nm3/h.

Ποιες πόλεις θα τροφοδοτηθούν

Μέσω του νέου αγωγού θα τροφοδοτηθούν με φυσικό αέριο πόλεις- περιοχές με την εγκατάσταση των αντίστοιχων υποκλάδων:

  • Οι πόλεις Έδεσσα και Σκύδρα στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας μέσω του Μετρητικού/Ρυθμιστικού (Μ/Ρ) σταθμού που χωροθετείται πλησίον του οικισμού Άσπρο. Ο αντίστοιχος υποκλάδος του αγωγού, θα είναι ονομαστικής διαμέτρου 10″ (0,254μ) και μήκους 3.37 χλμ.
  • Οι πόλεις Νάουσα και Βέροια στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας μέσω των Μετρητικών/Ρυθμιστικών (Μ/Ρ) σταθμών που χωροθετούνται αντίστοιχα πλησίον των οικισμών Κοπανός και Πατρίδα. Ο αντίστοιχος υποκλάδος του αγωγού, θα είναι ονομαστικής διαμέτρου 10″ και μήκους 21.29 χλμ
  • Οι πόλεις Φλώρινα, Αμύνταιο, Πτολεμαΐδα και Κοζάνη στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας μέσω του Μετρητικού/Ρυθμιστικού (Μ/Ρ) σταθμού που χωροθετείται πλησίον του οικισμού Περδίκκα. Ο αντίστοιχος υποκλάδος του αγωγού, θα είναι ονομαστικής διαμέτρου 10″ και μήκους 9.12 χλμ.
  • Ο σταθμός Καρδιάς μέσω Μετρητικού (Μ) σταθμού Καρδιάς. Ο αντίστοιχος υποκλάδος του αγωγού προς τις εγκαταστάσεις ΔΕΗ στο ορυχείο της Καρδιάς, θα είναι ονομαστικής διαμέτρου 14″(0,355μ) και μήκους 29.82 χλμ.
  • Η περιοχή της Καστοριάς, σε μεταγενέστερο στάδιο, με επέκταση του δικτύου προς το Μ/Ρ σταθμό της Πόριας.

Θα εγκατασταθούν πέντε 5 βαλβιδοστάσια καθώς και δύο  επιπλέον, ένα στον υποκλάδο προς Νάουσα και ένα στον υποκλάδο προς Καρδιά.

Επίσης, προβλέπεται ότι τόσο ο κύριος κλάδος του, όσο και οι υποκλάδοι, διασχίζουν κυρίως γεωργικές περιοχές και δασικές εκτάσεις, ενώ σύμφωνα με την προτεινόμενη χάραξη δεν διέρχεται εντός ή πλησίον περιοχών του δικτύου NATURA 2000.

Φορέας υλοποίησης του έργου για τον προτεινόμενο αγωγό, είναι η εταιρεία ΔΕΣΦΑ Α.Ε.

Ο πρώτος «hydrogen ready»

Ο αγωγός θα είναι εξαρχής «hydrogen ready», εντάσσοντας με αυτό τον τρόπο την Ελλάδα στον «χάρτη» του European Hydrogen Backbone (EHB), δηλαδή της πρωτοβουλίας για την ανάπτυξη μίας «ραχοκοκαλιάς» έργων για τη διακίνηση ανανεώσιμου αέριου στη «Γηραιά Ήπειρο».

Γιάννης Κωσταρέλλας

 

 

 

Μοιραστείτε την είδηση