Πράσινο Ταμείο: Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων ύψους άνω των 10 εκ. ευρώ, στο πλαίσιο Ειδικού Μεταβατικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου για την Απολιγνιτοποίηση.

2 Min Read

Στην απολιγνιτοποίηση δεν κάναμε διακοπές. Σε χρόνο ρεκόρ, μικρότερο του διμήνου, ολοκληρώθηκαν οι υποβολές,τεχνικές συνεννοήσεις, αξιολογήσεις και εντάξεις όλων ανεξαιρέτως των αρχικά δικαιούχων Δήμων στις δύο πρώτες προσκλήσεις του Πράσινου Ταμείου για τα Σχέδια Δράσης για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΣΔΑΕΚ) και την Κυκλική Οικονομία (ΣΔΚΟ) που εκδόθηκαν από το Πράσινο Ταμείο στις 9 Ιουλίου.
Αυτήν την εβδομάδα αναμένεται η υπογραφή της σχετικής ΥΑ από τον Υπουργό κ. Χατζηδάκη για την επέκταση δικαιούχων: ακόμα 4 Δήμοι των ΠΕ Κοζάνης και Φλώρινας γίνονται δικαιούχοι χρηματοδοτικού εργαλείου, ύστερα από την απόφαση του ΔΣ του Πράσινου Ταμείου της προηγούμενης Τετάρτης.
Υπενθυμίζεται ότι από την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου είναι ήδη στον «αέρα» μία ακόμα, και η 3η,δηλαδή, πρόσκληση για το Πιλοτικό Πρόγραμμα Υγρών Αποβλήτων.

- Advertisement -

Δεν σταματήσαμε όμως εκεί: σε διαρκή και ταχεία συνεργασία με τον Συντονιστή κ. Μουσουρούλη και τους συνεργάτες του, την Παρασκευή που πέρασε, το ΔΣ μας σε έκτακτη συνεδρίαση αποφάσισε ομόφωνα να εισηγηθεί στον Υπουργό την υπογραφή μιας ακόμα απόφασης,ώστε μέσω επιχειρησιακής συμφωνίας τεχνικής συνεργασίας με τον ΕΦΕΠΑΕ, ως ενδιάμεσου φορέα, άμεσα να εκτελεστεί και η 4η συνεχής μας πρόσκληση, της Ενίσχυσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων ύψους άνω των 10 εκ. ευρώ, στο πλαίσιο Ειδικού Μεταβατικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου για την Απολιγνιτοποίηση. Και συνεχίζουμε!

Μοιραστείτε την είδηση