Προχωρά η διαδικασία διαχωρισμού των Δήμων Σερβίων και Βελβεντού

4 Min Read

H 4η συνεδρίαση της Επιτροπής Κατανομής Περιουσίας του καταργούμενου Δήμου Σερβίων-Βελβεντού Ν. Κοζάνης, πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 28/6/2019 στις 14:00 μ.μ. στην αίθουσα «Μέγας Αλέξανδρος» της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, κατόπιν σχετικής πρόσκλησης του Προέδρου της Επιτροπής και Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης κ. Βασίλειου Μιχελάκη.

Οι Οργανισμοί Εσωτερικής Λειτουργίας αποτέλεσαν το αντικείμενο της σύσκεψης της Επιτροπής ως συνέχεια της προηγούμενης συνεδρίασης του οργάνου κατά την οποία δεν κατέστη εφικτή η συζήτησή τους λόγω της μη έγκαιρης υποβολής των σχετικών στοιχείων και πινάκων στα μέλη της Επιτροπής.

- Advertisement -

Μετά την κατάθεσή τους από το Δήμο Σερβίων-Βελβεντού στα μέλη της Επιτροπής Κατανομής Περιουσίας, έγινε μια πρώτη ουσιαστική συζήτηση επί των Οργανισμών Εσωτερικής Λειτουργίας όπου καταγράφηκαν παρατηρήσεις και προτάσεις επ΄αυτών.

Για τη σπουδαιότητα του θέματος που συνδέεται άμεσα με τη λειτουργία των Δήμων Σερβίων και Βελβεντού από 1ης Σεπτεμβρίου, ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Βασίλειος Μιχελάκης ανέφερε χαρακτηριστικά ότι : «η πρόταση της Επιτροπής θα πρέπει να κινείται προς την κατεύθυνση πλήρους λειτουργίας των Δήμων», εκφράζοντας παράλληλα την πεποίθηση ύπαρξης ενός Οργανισμού που θα πλησιάζει τον οριστικό, δυνατότητα που απορρέει όπως τόνισε από τον καλό συντονισμό και τη συμφωνία όλων των πλευρών.

Αναφορικά με την πρόοδο του έργου της καταγραφής των οικονομικών στοιχείων του καταργούμενου Δήμου Σερβίων-Βελβεντού, ο Ορκωτός Λογιστής-Ελεγκτής κ. Παπαδημητρίου Χρήστος υπογράμμισε ότι πρόκειται για ένα δύσκολο έργο στην ολοκλήρωση του οποίου πρέπει όλοι να βοηθήσουν. Πρόσθεσε  ότι έχουν κινητοποιηθεί όλες οι υποεπιτροπές του Δήμου Σερβίων-Βελβεντού καθώς και ο λογιστής του Δήμου και ότι σύμφωνα με την πορεία των εργασιών αναμένεται μέχρι το τέλος Ιουλίου να έχουν ολοκληρωθεί οι βεβαιωτικοί κατάλογοι οφειλών.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Βασίλειος Μιχελάκης ζήτησε από τον Ορκωτό Λογιστή-Ελεγκτή την έγκαιρη κοινοποίηση προς την Επιτροπή όλων των στοιχείων που αφορούν στο διαχωρισμό της κινητής και ακίνητης περιουσίας του καταργούμενου Δήμου Σερβίων-Βελβεντού, προκειμένου όπως τόνισε να υπάρξει το περιθώριο ελέγχου, παρατηρήσεων και κατάθεσης απόψεων των μελών της Επιτροπής.

Πιθανές βελτιωτικές προτάσεις επί των νέων Οργανισμών θα συζητηθούν στην επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Κατανομής Περιουσίας του καταργούμενου Δήμου Σερβίων-Βελβεντού, που καθορίστηκε να γίνει την τρέχουσα εβδομάδα.

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής συμμετείχαν : από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διοίκησης κ. Χαμπίπης Δημήτριος, η αν. Προϊσταμένη του Τμήματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης & Νομικών Προσώπων Κοζάνης κα. Παφύλη Περιστέρα και από το Γραφείο Συντονιστή η κα. Σταθοπούλου Μαρία, ο Δήμαρχος Σερβίων-Βελβεντού κ. Κοσματόπουλος Αθανάσιος, οι νεοεκλεγέντες Δήμαρχοι Σερβίων κ. Ελευθερίου Χρήστος και Βελβεντού κ. Στεργίου Μανώλης, ο Αντιδήμαρχος κ. Κυριακίδης Θεόδωρος, οι Διευθυντές της Οικονομικής και Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου κ.κ. Τσιουκαρδάνης Αθανάσιος και Θεοδωρίδης Εμμανουήλ αντίστοιχα, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.  Κωνσταντόπουλος Βασίλειος και Παπαδημητρίου Ζήνωνας, ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παπαστεργίου Θωμάς, η Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Σερβίων-Βελβεντού κα. Μπηλιάτη Μαρία, η Ειδική Συνεργάτης του Δήμου Σερβίων-Βελβεντού κα. Κοσματοπούλου Χάιδω και ο Ορκωτός Λογιστής-Ελεγκτής κ. Παπαδημητρίου Χρήστος.

 

 

Μοιραστείτε την είδηση