προχωρά το έργο της συντήρησης της οδού Σέρβια – Λάβα – Πλατανόρευμα

1 Min Read

Ένα βήμα πιο κοντά στο έργο της συντήρησης της οδού Σέρβια – Λάβα – Πλατανόρευμα, μετά την έγκριση της συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού έλαβε το έργο «Συντήρηση οδοποιίας Σέρβια – Λάβα – Πλατανόρευμα», από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στη συνεδρίαση της Παρασκευής 29 Οκτωβρίου 2021.
Πρόκειται για έργο προϋπολογισμού: 650.000 ευρώ, το οποίο περιλαμβάνει εργασίες συντήρησης του υφιστάμενου οδικού δικτύου καθώς και στην προσθήκη απαραίτητων κιγκλιδωμάτων για τη μεγιστοποίηση της ασφαλούς διέλευσης των οχημάτων
Ο κεντρικός δρόμος που συνδέει τα Σέρβια από την είσοδο έως το τέλος του οικισμού – Λάβα – Πλατανόρευμα- σύνδεση με τον περιφερειακό, παρουσιάζει εκτενείς και σοβαρές βλάβες λόγω της παλαιότητας, της ελλιπούς συντήρησης αλλά και της αυξημένης κυκλοφορίας με αποτέλεσμα να έχει υποστεί ρωγμές, λακκούβες και καθιζήσεις που εγκυμονούν κινδύνους ως προς την ασφαλή κυκλοφορία των κατοίκων της περιοχής.
Τη δημοπράτηση και την επίβλεψη της εκτέλεσης του έργου θα αναλάβει η Διεύθυνση Τεχνικών έργων της Π.Ε. Κοζάνης.
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 650.000,00€, από τα οποία τα 600.000,00€ θα καλυφθούν από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Σκοπός των προτεινόμενων εργασιών είναι η άρση της επικινδυνότητας και η βελτίωση της οδικής ασφάλειας για τους χρήστες του δρόμου.

Μοιραστείτε την είδηση