Προχωρούν οι εργασίες εγκατάστασης ανεμογεννητριών στην περιοχή Ντοβρά του Μεταξά – Συναινούν οι κάτοικοι της Τ.Κ. με αντιστάθμισμα ανταποδοτικά έργα

6 Min Read


Προχωρούν οι εργασίες κατασκευής αιολικού πάρκου στην ευρύτερη περιοχή του Ντοβρά της Τ.Κ. Μεταξά, που αφορά την εγκατάσταση έξι (6) ανεμογεννητριών στη θέση Φλάμπουρο και τριών (3) στην θέση Μπάτη, ισχύος 2 MW η κάθε μία και συνολικής 18 MW (2 MW Χ9=18 MW).
Με την απόφαση 332/2011, στη συνεδρίαση της Δευτέρας 31 Οκτωβρίου 2011, το Δημοτικό Συμβούλιο Σερβίων-Βελβεντού, έχοντας υπόψη την αίτηση των περιβαλλοντικών όρων εγκατάστασης ΑΠΕ της «ΓΚΑΜΕΣΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΛΛΑΣ ΑΕ», γνωμοδότησε θετικά (ομόφωνα) για την εγκατάσταση αιολικού πάρκου ισχύος 18 MW στη θέση Φλάμπουρο, συνεκτιμώντας τα ανταποδοτικά οφέλη για τις τοπικές κοινωνίες και τις δεσμεύσεις των μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
Στις 29 Αυγούστου 2014, υπογράφηκε μεταξύ του τότε δημάρχου Σερβίων – Βελβεντού Β. Κωνσταντόπουλου και εκπροσώπου της εταιρείας «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΦΛΑΜΠΟΥΡΟ ΕΠΕ» με εγγυήτρια την «GAMESA ENERGIAKI HELLAS ΑΕ» (ΓΚΑΜΕΣΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΛΛΑΣ ΑΕ), σύμβαση μίσθωσης δημοτικής έκτασης 98.020 τετραγ. μέτρων (98,02 στρεμμάτων) στη θέση Φλάμπουρο, από τα οποία τα 67,52 στρ. αφορούν την εγκατάσταση των ανεμογεννητριών (εκσκαφές, θεμελιώσεις, εργοταξιακές εγκαταστάσεις, εσωτερικά δίκτυα ηλεκτρικής διασύνδεσης και εσωτερική οδοποιία) και τα 30,49 στρ. αφορούν τη ‘διάνοιξη τρακτερόδρομου’, κατά μήκος του οποίου θα γίνουν οι απαιτούμενες επεμβάσεις για την ηλεκτρική διασύνδεση με τον υποσταθμό ανύψωσης τάσης.
Με τη σύμβαση ορίστηκε το ετήσιο μίσθωμα στα 19.000 € και η διάρκεια της μίσθωσης στα 25 έτη, με δικαίωμα μονομερούς παράτασης κατά 5 έτη από μέρους της μισθώτριας εταιρείας ή ακόμη και στη συνέχιση της μίσθωσης με αμοιβαία συμφωνία, που να είναι σύννομη με την τότε ισχύουσα νομοθεσία.
Εκτός του ετήσιου μισθώματος, η μισθώτρια εταιρεία δεσμεύεται στη διάρκεια της κατασκευής του έργου να εκτελέσει ανταποδοτικά έργα κοινής ωφελείας συνολικού κόστους 135.000 € (7.500 € για κάθε εγκατεστημένο MW).
Επιπλέον, ποσοστό επί των ακαθαρίστων κερδών από την παραγόμενη ισχύ θα διατίθεται ως αντιστάθμιση (ενίσχυση) της κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος στο Δήμο ή και στους δημότες. Την περίοδο της υπογραφής της σύμβασης το ποσοστό αυτό ήταν 3%, που η κατανομή του από την απόφαση 322/2011 είχε καθοριστεί σε 1% για τους δημότες των τοπικών κοινοτήτων (Μεταξά εν προκειμένου), 1,7 για το Δήμο Σερβίων-Βελβεντού και σε 0,3% το τέλος για το Πράσινο Ταμείο.
Έχοντας υπόψη τα παραπάνω οικονομικά στοιχεία της μίσθωσης, μιας μεγάλης ομολογουμένως επένδυσης για τα δεδομένα της περιοχής, ο πρόεδρος της Τ.Κ. Μεταξά Γιάννης Μπλαχάβας συγκάλεσε στις 9.4.2018 λαϊκή συνέλευση των κατοίκων, με θέμα τη στάση τους στην κατασκευή του αιολικού πάρκου και τα συμβατικά οφέλη που δικαιούνται να διεκδικήσουν.
Μετά από ουσιαστική και εποικοδομητική συζήτηση, εκδόθηκε ψήφισμα, όπου μεταξύ άλλων τονίστηκε ότι «Οι κάτοικοι του Μεταξά δεν είναι αντίθετοι στην κατασκευή του έργου και μάλιστα όταν από αυτό δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας και προκύπτουν οικονομικά οφέλη για τις τοπικές κοινωνίες, από την υποχρέωση των ανταποδοτικών τελών προς το Δήμο και τις τοπικές κοινότητες. Ακόμη από την κατασκευή έργων υποδομής που αφορούν στη βελτίωση των υφιστάμενων αγροτικών δρόμων και στην κατασκευή νέων και διάφορων άλλων έργων υποδομής στην τοπική κοινότητα». Θεωρώντας ότι «το αιολικό πάρκο είναι εξ ολοκλήρου μέσα στα όρια της κτηματικής περιοχής της Τ.Κ. Μεταξά, οι κάτοικοι νοιώθουν την ανάγκη να επισημάνουν εγκαίρως στη Δημοτική Αρχή και στην ιδιοκτήτρια εταιρεία ότι τα έργα κοινής ωφέλειας που έχει υποχρέωση η ιδιοκτήτρια εταιρεία να κατασκευάσει, να γίνουν στην Τ.Κ Μεταξά…».
Το ψήφισμα της λαϊκής συνέλευσης, όπου αναγράφεται μια σειρά προτεινόμενων ανταποδοτικών έργων (βασικά κάλυψης του συμβατικού ποσού των 135.000 €), υποβλήθηκε για έγκριση στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σερβίων-Βελβεντού της Τετάρτης 25.4.2018, ως παρακάτω:
«…Σύμφωνα με την απόφαση της Συνέλευσης, τα έργα που προτείνονται με σειρά προτεραιότητας είναι τα εξής:
1. Εξασφάλιση νερού ή μεταφορά ανάλογα με το κόστος στην περιοχή Ντοβρά για το πότισμα του ζωικού κεφαλαίου. Είτε με τη στεγανοποίηση των υφιστάμενων ομβροδεξαμενών ή με ερευνητική γεώτρηση ή μεταφορά από τον οικισμό.
2. Βελτίωση δικτύου νερού, τοποθέτηση μειωτήρων πίεσης και βανών καθαρισμού.
3. Παράκαμψη αγωγού νερού για την υδροδότηση του οικισμού Αγ. Νεκταρίου.
4. Διαμόρφωση πλατείας (τοιχίο Αγ. Δημητρίου )
5. Εσωτερική οδοποιία
6. Αγροτική οδοποιία
7. Διαμόρφωση αίθουσας πολλαπλών χρήσεων και συντήρηση κτιρίου ΚΕΦΟ».
Η έγκριση των ως άνω ανταποδοτικών έργων στην Τ.Κ. Μεταξά, συζητήθηκε στα εκτός ημερήσιας διάταξης θέματα και υπερψηφίστηκε ομόφωνα (25.4.2018).

ΥΓ. Βρεθήκαμε με τον πρόεδρο της Τ.Κ. Μεταξά Γιάννη Μπλαχάβα το βροχερό απόγευμα της περασμένης Κυριακής 6 Μαΐου 2018 στο χώρο του έργου σε υψόμετρο 1200-1300μ. (στα 1350 μ. πιο δίπλα οι «κεραίες»), όπου εκτελούνται με γοργούς ρυθμούς, έργα υποδομής (οδοποιία) και θεμελίωσης των ανεμογεννητριών (εκσκαφές, σιδηρούς οπλισμός διαμέτρου βάσης 16 μ. κλπ).
Γ.Μαστρ./mikrovalto.gr

- Advertisement -
Μοιραστείτε την είδηση