Πρόεδρος ΔΕΗ: Mε την ‘’Πτολεμαΐδα V’’, την περιβαλλοντική αναβάθμιση του ‘’Αγίου Δημητρίου’’ και τη σχεδιαζόμενη νέα 2η μονάδα στη Φλώρινα, σε συνδυασμό με τις αποσύρσεις των παλιών μονάδων, η χώρα μας θα έχει υπερκαλύψει από το 2025 τους στόχους της ΕΕ για μείωση των εκπομπών CO2 το 2030!

4 Min Read

Σημαντική συνάντηση και συνομιλία με το Διευθυντή της Β2 Δ/νσης της Γεν. Δ/νσης  Ενέργειας της ΕΕ κ. BORCHARDT είχε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ κ. Μ. Παναγιωτάκης στο περιθώριο της συνεδρίασης του Δ.Σ. της EURELECTRIC (Σύνδεσμος Ευρωπαϊκών Επιχειρήσεων Ηλεκτρισμού), στις Βρυξέλλες στις 16 και 17 Μαρτίου.

Συζητήθηκαν γενικά τα θέματα της αγοράς της Η.Ε. στην Ελλάδα και συμφωνήθηκε να υπάρχει τακτική επαφή μεταξύ των δύο πλευρών ώστε να ενισχυθεί η συμβολή της ΓΔ Ενέργειας στην επίλυση των προβλημάτων σε όφελος των Ελλήνων καταναλωτών.

- Advertisement -

Η συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΕURELECTRIC ασχολήθηκε διεξοδικά με το θέμα του νέου σχεδιασμού της αγοράς Η.Ε. στην ΕΕ, και τη διαμόρφωση των τελικών θέσεων (της οργάνωσης αυτής) στα πλαίσια των συζητήσεων και επεξεργασιών της ΕΕ.

Ειδικότερα συζητήθηκαν τα θέματα :

α.    Διαθεσιμότητα ισχύος : Καθολική πεποίθηση της EURELECTRIC είναι η δημιουργία σχετικής  Αγοράς. Έτσι η διαθεσιμότητα ισχύος θα αντιμετωπίζεται και θα αμείβεται  με όρους αγοράς   χωρίς διακρίσεις έναντι όλων των πηγών παραγωγής. Τη θέση αυτή υποστήριξε και ο Πρόεδρος της ΔΕΗ, προσθέτοντας ότι η διαθεσιμότητα πρέπει να αφορά αποκλειστικά την επάρκεια και όχι την ευελιξία η οποία θα αντιμετωπίζεται με την αγορά εξισορρόπησης (balancing market).

β.    Απoανθρακοποίηση (decarbonisation) της ενέργειας, στο φως και των αποτελεσμάτων της EOP21 στο Παρίσι. Κοινός τόπος – ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. της Eurelectric ήταν ότι πέραν της Παραγωγής ΗΕ πρέπει η αποανθρακοποίηση να γίνει και στις άλλες δραστηριότητες όπως οι μεταφορές και οι θερμάνσεις των κτιρίων, στις οποίες πρέπει να αυξηθεί η χρήση του ηλεκτρισμού, σε συνδυασμό με την αύξηση της Παραγωγής ΗΕ από ΑΠΕ.

 

Στην εισήγηση προς το ΔΣ υπήρχε και η θέση για παρεμβάσεις, στην αγορά των πιστοποιητικών CO2  με στόχο την αύξηση της τιμής τους,  η οποία ωστόσο συνάντησε την κατηγορηματική αντίδραση του Έλληνα, του Πολωνού αλλά και άλλων εκπροσώπων, οπότε η τελική θέση της Eurelectric θα είναι διαφορετική.

Χαρακτηριστικά ο Πρόεδρος της ΔΕΗ τόνισε στο Συμβούλιο ότι με την ‘’Πτολεμαΐδα V’’, την περιβαλλοντική αναβάθμιση του ‘’Αγίου Δημητρίου’’ και τη σχεδιαζόμενη νέα 2η μονάδα στη Φλώρινα, σε συνδυασμό με τις αποσύρσεις των παλιών μονάδων, η χώρα μας θα έχει υπερκαλύψει από το 2025 τους στόχους της ΕΕ για μείωση των εκπομπών CO2 το 2030!

 

–            Παραγωγή ΗΕ από ΑΠΕ :

Υπήρξε ομόφωνη θέση τόσο για την αποδοχή στοιχείων της ΕΕ για αύξηση της παραγωγής ΗΕ από ΑΠΕ ώστε το 2030 η συμμετοχή των ΑΠΕ να ανέρχεται στο 27%  όσο και στο γεγονός, ότι τα Φ/Β και τα Αιολικά να συμμετέχουν στο σύστημα με όρους αγοράς,  χωρίς ρυθμιστική προστασία που αποτελεί στρέβλωση των αγορών.

Επίσης το ΔΣ της Eurelectric ασχολήθηκε με τα τιμολόγια ΗΕ, διαμορφώνοντας ομόφωνα την άποψη ότι πρέπει να απαλλαγούν από φορολογικές και άλλες επιβαρύνσεις, καθώς και με τα θέματα ολοκλήρωσης της Ευρωπαϊκής ενεργειακής ενοποίησης, στα πλαίσια της οποίας επιβάλλεται εκτός των άλλων οι στενότερες συνεργασίες αλλά και έλεγχοι των Λειτουργιών των Δικτύων Μεταφοράς ΗΕ τόσο σε πανευρωπαϊκή όσο και περιφερειακή κλίμακα.

Στο θέμα αυτό αναφερόμενος ο Πρόεδρος της ΔΕΗ τόνισε ότι σήμερα η Ελλάδα είναι νησίδα από την άποψη της ηλεκτρικής ενέργειας δεδομένου των μικρής ισχύος των διασυνδέσεων με τα Ευρωπαϊκά Δίκτυα και της κατάστασης των γειτονικών μας χωρών. Ωστόσο ήδη η ΔΕΗ πρόκειται να εκπονήσει και να υποβάλει στις αρμόδιες αρχές, εγχώριες και ευρωπαικές, σχετική μελέτη με την οποία αφενός θα αναλύεται διεξοδικά η υφιστάμενη κατάσταση και αφετέρου θα διατυπώνονται προτάσεις και λύσεις, ώστε να δημιουργηθούν οι υποδομές και εν γένει προϋποθέσεις, ώστε και η χώρα μας να είναι σε θέση να συμμετάσχει ολοκληρωμένα στην ενοποίηση της αγοράς ΗΕ στην Ευρώπη.

 

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:
Μοιραστείτε την είδηση