Πρόγραμμα αγιασμών σχολείων Δήμου Βοΐου

1 Min Read

ΣΙΑΤΙΣΤΑ
Νηπιαγωγεία
9:00 : 1ο Νηπιαγωγείο
9:30 : 2ο Νηπιαγωγείο
9:30 : 3ο Νηπιαγωγείο
9:00: 4ο Νηπιαγωγείο

Δημοτικά Σχολεία
8:30 : 1ο Δημοτικό Σχολείο
10:00: 2ο Δημοτικό Σχολείο
9:00 : 3ο Δημοτικό Σχολείο

Γυμνάσια – Λύκεια
9:00: Γυμνάσιο – Γενικό Λύκειο Παπαγεωργίου
9:30: ΕΠΑΛ
10:30: Μουσικό Γυμνάσιο – Λύκειο

ΑΣΚΙΟ
Γαλατινή
9:00: Νηπιαγωγείο – Δημοτικό Σχολείο – Γυμνάσιο
Εράτυρα
9:30 Νηπιαγωγείο – Δημοτικό Σχολείο – Γυμνάσιο
Καλονέρι – Μικρόκαστρο
9:30: Δημοτικό Σχολείο (Καλονέρι)
ΝΕΑΠΟΛΗ
9:00: Νηπιαγωγείο – Δημοτικό Σχολείο
10:00: Γυμνάσιο – Λύκειο
ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΣ
10:00 : Νηπιαγωγείο – Δημοτικό Σχολείο
10:30 : Γυμνάσιο –Λύκειο
ΤΣΟΤΥΛΙ
9:00 : Νηπιαγωγείο – Δημοτικό Σχολείο
10:00 : Γυμνάσιο – Λύκειο

Μοιραστείτε την είδηση