Πρόγραμμα επιχορήγησης θερμαντικών σωμάτων εξωτερικών χώρων σε επιχειρήσεις εστίασης

2 Min Read

Στις 4 Ιανουαρίου θα ξεκινήσει η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων για το πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων εστίασης για την προμήθεια θερμαντικών σωμάτων εξωτερικού χώρου. Η σχετική απόφαση υπογράφτηκε χθες 30 Δεκεμβρίου από τον αρμόδιο Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων Γιάννη Τσακίρη στο πλαίσιο του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020.

Η συνολική δημόσια δαπάνη της παρούσας πρόσκλησης, ανέρχεται σε εξήντα εκατομμύρια ευρώ και ο φορέας που χορηγεί την ενίσχυση είναι ο ΕΦΕΠΑΕ. Ο ίδιος φορέας θα έχει την ευθύνη της συγκέντρωσης των δικαιολογητικών υλοποίησης της δράσης και της τήρησης όλων των παραστατικών, της καταβολής της ενίσχυσης καθώς και της επιβεβαίωσης τήρησης των υποχρεώσεων των ληπτών της ενίσχυσης.

- Advertisement -

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις εστίασης ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή. Σύμφωνα με την πρόσκληση που αναρτήθηκε στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ, η επιχορήγηση των επιχειρήσεων εστίασης καλύπτει την προμήθεια ενός θερμαντικού σώματος ανά 10 τετραγωνικά μέτρα νόμιμα αδειοδοτημένου εξωτερικού χώρου και μέχρι 100 € ανά θερμαντικό σώμα, χωρίς το ΦΠΑ.

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται μέσω της πλατφόρμας heatingdevices.mindev.gov.gr μέχρι και τις 4 Μαρτίου του 2021. Η αναλυτική πρόσκληση που θα περιέχει και τους ΚΑΚ των επιχειρήσεων που δύναται να ενταχθούν θα αναρτηθεί στις ιστοσελίδες της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ http://www.antagonistikotita.gr, του ΕΣΠΑ https://www.espa.gr, του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων https://www.mindev.gov.gr και του ΕΦΕΠΑΕ http://www.efepae.gr.

 

Μοιραστείτε την είδηση