Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών (Π.Μ.Σ) με θέμα: «∆ημόσιες Σχέσεις και Μάρκετινγκ με Νέες Τεχνολογίες» «Master of Arts – Public Relations and Marketing with New Technologies»

1 Min Read

Τα Τμήματα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας και ∆ιεθνούς Εμπορίου του ΤΕΙ ∆υτικής Μακεδονίας οργανώνουν και λειτουργούν στην Καστοριά το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «∆ημόσιες Σχέσεις και Μάρκετινγκ με Νέες Τεχνολογίες» «Master of Arts – Public Relations and Marketing with New Technologies” με έναρξη το Εαρινό Εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017. Τα δικαιολογητικά, πρέπει να υποβληθούν μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2017, είτε με συστημένη επιστολή μέσω ταχυδρομείου ή courier στην ακόλουθη διεύθυνση: Γραμματεία Μεταπτυχιακού Προγράμματος «∆ημόσιες Σχέσεις και Μάρκετινγκ με Νέες Τεχνολογίες» ΤΕΙ ∆υτικής Μακεδονίας, Περιοχή Φούρκα, Τ.Κ 52100, Καστοριά.

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τα κριτήρια επιλογής και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μπορείτε να επισκεφθείτε τον ιστότοπο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος: http://kastoria.teiwm.gr/prmarketingmaster/ ή να επικοινωνήσετε με: τη Γραμματεία Μεταπτυχιακού κο ∆ώρο Γεώργιο τηλ: 24670 87265, Καθ. Γεώργιο Λάππα τηλ: 24670 87196, Καθ.Ασπασία Βλάχβεη τηλ : 6944993874.

- Advertisement -
Μοιραστείτε την είδηση