Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

1 Min Read

«Μηχανική Συγκολλήσεων και Μη Καταστροφικός Έλεγχος» -“Master of Science (MSc) in Welding Engineering and Non Destructive Inspection”

To Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας διοργανώνει, το  εγκεκριμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ), με τίτλο

- Advertisement -

«Μηχανική Συγκολλήσεων και Μη Καταστροφικός Έλεγχος» –

“Master of Science (MSc) in Welding Engineering and Non Destructive Inspection”

Στο ΜΠΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ΑΕΙ/TEI που προέρχονται από Τμήματα Μηχανικών και θετικών επιστημών της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Κατ΄ εξαίρεση γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ΑΕΙ/TEI που προέρχονται από άλλα Τμήματα, αν τεκμηριώνουν πολυετή επαγγελματική εμπειρία κατάλληλου επιπέδου σε σχετικά αντικείμενα.

Η διάρκεια του ΠΜΣ που οδηγεί σε μεταπτυχιακό δίπλωμα σπουδών (ΜΔΣ) θα είναι τρία (3) εξάμηνα εκ των οποίων το 3ο εξάμηνο διατίθεται για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας. Κάθε εξάμηνο αποτελείται από 13 εβδομάδες διδασκαλίας και μίας εξεταστικής εβδομάδας.

Η διδασκαλία των μαθημάτων θα πραγματοποιείται εξ ολοκλήρου με τη χρήση μεθόδων σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του Ν.4957/2022. 

Η πρόσκληση για τις αιτήσεις εισαγωγής για το Ακαδημαϊκό Έτος 2023/2024, είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος

Το Πρόγραμμα Σπουδών είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ –ΜSc 

https://weld-ndt.uowm.gr/
Μοιραστείτε την είδηση