Πρόγραμμα Νέων Αγροτών στις Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης και Φλώρινας

2 Min Read

Πρόγραμμα εγκατάστασης Νέων Αγροτών (υπομέτρο 6.1.) αποκλειστικά για υποψηφίους που έχουν μόνιμη κατοικία στις Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης και Φλώρινας ανακοίνωσε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μαζί με τη Γενική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων.

Το πρόγραμμα θα προκηρυχθεί το 2021 στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των συνεπειών της απολιγνιτοποίησης στις δυο περιοχές της Μακεδονίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Το μέτρο απευθύνεται σε ενήλικες που δεν έχουν υπερβεί το 41ο έτος της ηλικίας τους και που εγκαθίστανται για πρώτη φορά σε γεωργική εκμετάλλευση κατά το δεκαοκτάμηνο που προηγείται της υποβολής του αιτήματος στήριξης».

Το μέγεθος της γεωργικής τους εκμετάλλευσης που θα δηλωθεί στο ΟΣΔΕ του έτους 2021, πρέπει να είναι από 8.000 έως 100.000 ευρώ.

Παράλληλα αναφέρεται πως «η αίτηση στήριξης θα βασίζεται στο ΟΣΔΕ που θα υποβληθεί το 2021».

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει στο Πληροφορικό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων, μαζί με επιχειρηματικό σχέδιο διάρκειας από τρία έως τέσσερα έτη.

Το ποσό της ενίσχυσης δεν συνδέεται με συγκεκριμένες δαπάνες και, ανάλογα με τον τόπο μόνιμης κατοικίας και την παραγωγική κατεύθυνση της εκμετάλλευσης κυμαίνεται από 17.000 έως 22.000 ευρώ.

Η ενίσχυση καταβάλλεται σε δύο δόσεις με την πρώτη δόση να καταβάλλεται με την ένταξη του δικαιούχου στο μέτρο, αφορά το 70% του συνολικού ποσού ενίσχυσης ενώ η δεύτερη δόση καταβάλλεται κατά την ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σχεδίου.

 

Μοιραστείτε την είδηση