Προγραμματική συμφωνία Δήμου Κοζάνης και Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας για κοινές δράσεις

2 Min Read

Προγραμματική συμφωνία μεταξύ  Δήμου Κοζάνης και Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας για την ανάπτυξη κοινών δράσεων, ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης, που συνεδρίασε το βράδυ της Τρίτης.

Με το σύμφωνο τα μέρη δεσμεύονται σε ένα κοινό πλαίσιο δράσης που περιλαμβάνει, ιδίως, τους ακόλουθους τομείς:

- Advertisement -

-Σύναψη προγραμματικών συμβάσεων για τη μελέτη και εκτέλεση έργων και προγραμμάτων ανάπτυξης της περιοχής, καθώς και για την παροχή υπηρεσιών και την υλοποίηση προμηθειών κάθε είδους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α’/7.6.2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

-Σχεδιασμός έξυπνων εφαρμογών (ενέργεια και κλιματική κρίση – ψηφιακή/έξυπνη γεωργία -έξυπνες πόλεις και κοινότητες – έξυπνη τοπική αυτοδιοίκηση).

-Διασύνδεση αστικού περιβάλλοντος και τέχνης (μορφές τέχνης σε δομημένους δημόσιους χώρους – η τέχνη ως δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ του σύγχρονου αστικού τοπίου και των πολιτών).

-Οικονομία (ανάπτυξη δράσεων προώθησης της επιχειρηματικότητας και νεοφυών επιχειρήσεων – εξειδικευμένα προγράμματα (επαγγελματικά προσδιορισμένη εκπαίδευση ενηλίκων, vocationallyoriented) για τα μέλη επαγγελματικών ομάδων με σκοπό τον εκσυγχρονισμό των γνώσεών τους).

-Πολιτισμός και συνεργασία με πολιτιστικές δομές του Δήμου. Ενδεικτικά, στο πλαίσιο λειτουργίας εκπαιδευτικών θεατρικών εργαστηρίων, το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κοζάνης φιλοξενεί ήδη θεατρικό τμήμα για τους φοιτητές του Πανεπιστημίου. Η πόλη της Κοζάνης ως έδρα του Πανεπιστημίου δύναται να φιλοξενεί σε ετήσια βάση μια Πανεπιστημιάδα Θεάτρου με τη συμμετοχή φοιτητικών θεατρικών ομάδων από όλη την Ελλάδα, τα Βαλκάνια και την Ευρώπη με απώτερο στόχο από την μία πλευρά την ανάδειξη της πόλης ως κέντρου σύγχρονης πολιτιστικής πραγματικότητας και από την άλλη την ενίσχυση της ελεύθερης πολιτιστικής και δημιουργικής έκφρασης των νέων, πέραν του αυστηρού πεδίου του επιστημονικού τους προσανατολισμού.

-Κοινωνία (συμμετοχή εκπροσώπων του Πανεπιστημίου σε συμβουλευτικές επιτροπές του Δήμου, διεξαγωγή εκπαιδευτικών προγραμμάτων τόσο για αποκλεισμένες και κοινωνικά ευπαθείς ομάδες από φοιτητές, όσο και για την υλοποίηση και προώθηση εκπαιδευτικών καινοτομιών, στα πλαίσια διεξαγωγής έρευνας ή πρακτικής για την ολοκλήρωση του κύκλου σπουδών τους).

-Παιδεία (συμμετοχή Δήμου σε ερευνητικά προγράμματα – συνδιοργάνωση ημερίδων και συνεδρίων).

Μοιραστείτε την είδηση