Προγραμματική σύμβαση για την ανάδειξη και διαπίστευση Αρωματικών Φαρμακευτικών φυτών περιοχής Κοζάνης της Κοζάνης μεταξύ Δήμου και ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ

2 Min Read

Τη στήριξη των Αρωματικών Φαρμακευτικών φυτών περιοχής Κοζάνης έχει στόχο ο Δήμος Κοζάνης μέσω της προγραμματικής σύμβασης που θα υπογράψει με το Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό – ΔΗΜΗΤΡΑ.

- Advertisement -

Όπως ανέφερε η Αντιδήμαρχος Τοπικής Ανάπτυξης Χρύσα Αθανασιάδου σκοπός του ερευνητικού προγράμματος είναι η αποτύπωση του ποιοτικού προφιλ αρωματικών φαρμακευτικών φυτών, με μεγάλη εμπορική αξία,   καλλιεργούμενων ή αυτοφυών του Δ. Κοζάνης, όπως η ρίγανη, το τσάι του βουνού και το φασκόμηλο, ο πλήρης χαρακτηρισμός ειδών Σιδερίτη (τσάι του βουνού) της περιοχής, και επιλογή υπέρτερων γενοτύπων για καλλιέργεια, και η απόκτηση ταυτοποιημένου γενετικού υλικού της περιοχής, με δυνατότητα μελλοντικής πιστοποίησης, για τοπικό πληθυσμό ρίγανης.

Στο πλαίσιο του έργου θα υλοποιηθούν οι παρακάτω δράσεις:

  1. Αποτύπωση ποιοτικών χαρακτηριστικών αρωματικών φαρμακευτικών φυτών που φύονται ή και καλλιεργούνται στο Δήμο Κοζάνης:

Φασκόμηλο (S. officinalis), Σιδερίτης (S. raeseri   και S. scardica), Ρίγανη (Origanum vulgare ssp. hirtum)

Θα χαρακτηριστεί το ποιοτικό προφιλ των παραπάνω ειδών από καλλιέργειες του Δ. Κοζάνης και ορισμένων αυτοφυών, από περιοχές του Νομού Κοζάνης. Ειδικότερα, θα χαρακτηριστούν ως προς την περιεκτικότητα και τη σύσταση των αιθερίων ελαίων και την αντιοξειδωτική τους σύσταση.

 

2.Μελέτη ειδών Σιδερίτη (Τσάι του βουνού) της περιοχής

Πλήρης χαρακτηρισμός αυτοφυών και καλλιεργούμενων ειδών Σιδερίτη

Φυτοχημική και γενετική αξιολόγηση των ειδών S. raeseri και S. scardica που καλλιεργούνται στην περιοχή και διατροφική σύσταση (ετικέτα) σε εμπορικά διακινούμενα είδη

 

  1. Μελέτη τοπικού πληθυσμού ρίγανης (Origanum vulgare hirtum)

3.1 μελέτη τοπικού πληθυσμού ρίγανης και αντίστοιχων από καλλιέργειες (εάν υπάρχουν)

3.2 Πειραματική καλλιέργεια στο Τμήμα Αρωματικών Φαρμακευτικών Φυτών, για επιλογή υπέρτερων γενοτύπων, με στόχο την τυποποίηση του Πολλαπλασιαστικού Υλικού Ρίγανης Κοζάνης.

Μοιραστείτε την είδηση