Προκήρυξη νέου μεγάλου φωτοβολταϊκού έργου 65 Μεγαβάτ από τη ΔΕΗ Ανανεώσιμες στη Ζώνη Απολιγνιτοποίησης της Δυτ. Μακεδονίας

1 Min Read

Την προκήρυξη νέων διαγωνισμών από τα έργα που ωριμάζει η εταιρεία, ετοιμάζει η ΔΕΗ Ανανεώσιμες. Πρώτη, αναμένεται η προκήρυξη φωτοβολταϊκού έργου ισχύος 65MW στη Δυτική Μακεδονία

Ο Φ/Β Σταθμός που θα προχωρήσει άμεσα θα εγκατασταθεί στην απόθεση Βόρειου Πεδίου του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας.

- Advertisement -

Η έκταση, συνολικού εμβαδού είναι περίπου 1.050 στρεμμάτων και εντάσσεται στον «πυρήνα» ανάπτυξης φωτοβολταϊκών σταθμών της Ζώνης Απολιγνιτοποίησης.

Στο Φ/Β Σταθμό αναμένεται να εγκατασταθούν Φ/Β πλαίσια με τεχνολογία διπλής όψεως (bifacial) για αυξημένη δυνατότητα παραγωγής, εκμεταλλευόμενοι και την ηλιακή ενέργεια που προσπίπτει στην οπίσθια πλευρά τους.

Η παραγόμενη ενέργεια θα διοχετεύεται στο Σύστημα μέσω διασυνδετικών υπόγειων γραμμών Μέσης Τάσης 33kV, οι οποίες θα συνδέουν το Φ/Β Σταθμό με τον υπαίθριου τύπου Υποσταθμό 33/150kV, μέσω νέας πύλης Μετασχηματιστή.
Ως γνωστόν η εταιρεία ωριμάζει προς κατασκευή φωτοβολταικά έργα των οποίων η ισχύς υπερβαίνει τα 2GW. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο Διοικητικό Συμβούλιο της μητρικής ΔΕΗ ελήφθη απόφαση έγκρισης της συμφωνίας διεύρυνσης «και από κοινού ανάπτυξης» χαρτοφυλακίου φωτοβολταϊκών ισχύος 2.070 Μεγαβάτ
Επίσης η εταιρεία έχει προχωρήσει την είσοδό της στον χώρο των πλωτών φωτοβολταϊκών και της αποθήκευσης καθώς πρόσφατα κατέθεσε σχετικές αιτήσεις στη ΡΑΕ. Σταδιακά αναμένονται άδειες παραγωγής για το χαρτοφυλάκιο της εταιρείας.

energypress

Μοιραστείτε την είδηση