Την έγκριση δαπάνης που αφορά αγορά καινούργιου εξοπλισμού στο Δ.Α.Κ. Κοζάνης εισηγήθηκε η αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης στην οικονομική επιτροπή της 13ης Δεκεμβρίου. Η δαπάνη αφορά την αντικατάσταση των βαλβίδων του μήκους- τριπλούν, τη σκάφη του επί κοντώ, τις σφαίρες ρίψεων και τους σηματοδότες διαδρομών προκειμένου το στάδιο της Κοζάνης να έχει όλες τις προδιαγραφές για την διοργάνωση πανελλήνιου πρωταθλήματος στίβου. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 11.725 ευρώ.

Η Περιφερειακή αρχή στηρίζει και προάγει το αθλητικό ιδεώδες και συμβάλλει έμπρακτα στην βελτίωση των υφιστάμενων αθλητικών εγκαταστάσεων, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς ώστε φιλοξενούνται στην περιοχή μεγάλες διοργανώσεις.