Προμήθεια Μηχανημάτων Έργου και Οχημάτων μέσω της πρόσκλησης ΕΣΠΑ 124 για την Αντιμετώπιση Καταστάσεων Εκτάκτων Αναγκών στην Π.Ε. Κοζάνης

2 Min Read

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας – Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, στην προσπάθεια της να συμβάλει άμεσα στην βελτίωση της πρόληψης, αντιμετώπισης και διαχείρισης των κινδύνων με έμφαση στους φυσικούς κινδύνους (αντιμετώπιση πλημμυρών, πυρκαγιών, κατολισθήσεων, αποχιονισμός κ.λ.π), προκειμένου να εντάξει την πράξη «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ Δ.Τ.Ε Π.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ» στη νέα Προγραμματική Περίοδο ΕΣΠΑ 2014-2020, ζήτησε και έλαβε την έγκριση του Περιφερειακού Συμβουλίου για την υποβολή της πρότασης.

Η κατάσταση των εν ενεργεία μηχανημάτων και οχημάτων της Π.Ε. Κοζάνης που διαθέτει η οικία Διεύθυνση Τεχνικών Έργων χαρακτηρίζεται από μέτρια έως προβληματική και ενίοτε εγκυμονεί κινδύνους για την ασφάλεια των επιβαινόντων και του ιδίου του εξοπλισμού. Ο χρόνος ζωής τους έχει εξαντληθεί. Επιπλέον, στον προαναφερθέντα στόλο δεν διατίθεται υδραυλικός εκσκαφέας, ο οποίος αποτελεί το κατ’ εξοχήν μηχάνημα που χρησιμοποιείται στα αντιπλημμυρικά έργα.

- Advertisement -

Υπό αυτήν την έννοια, η Π.Ε. Κοζάνης λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη την ανάγκη άμεσης ανανέωσης του στόλου των μηχανημάτων – οχημάτων και προκειμένου να ανταπεξέλθει στο έργο που καλείται να επιτελέσει, υπέβαλλε πρόταση στην πρόσκληση ΕΣΠΑ 124 για να προμηθευτεί τον κάτωθι εξοπλισμό συνολικής αξίας 1.005.000,00 € με Φ.Π.Α., ήτοι:

  • Υδραυλικός Ερπυστριοφόρος Εκσκαφέας (Τσάπα),
  • Ισοπεδωτής Γαιών (Γκρέιντερ),
  • Εκσκαφέας-Φορτωτής τύπου JCB,
  • δύο (2) I.X. οχήματα μεταφοράς προσωπικού, και
  • Φ/Γ ανατρεπόμενο με καρότσα.

Έτσι, μετά το μεγάλο έργο προϋπολογισμού 2.120.000,00 € της αντιπλημμυρικής προστασίας (καθαρισμός ρεμάτων) που αποφασίστηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο και βαίνει ήδη προς δημοπράτηση, σε συνδυασμό με την προμήθεια ενός λαστιχοφόρου υδραυλικού εκσκαφέα μέσω των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων και με την παρούσα πρόταση, η Π.Ε. Κοζάνης θα είναι περισσότερο εξοπλισμένη για να ανταπεξέλθει άμεσα και με αποτελεσματικότητα απέναντι σε όλους τους κινδύνους από φυσικά φαινόμενα (πυρκαγιές, πλημμύρες, χιονοπτώσεις κ.τ.λ.). Επίσης, με αυτή την ζωτικής σημασίας προμήθεια θα αποφεύγεται στο μέλλον η ανάθεση εργολαβιών μεγάλου κόστους για αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, λόγω χρήσης του ιδίου εξοπλισμού που αναμένεται να προσφέρει τις υπηρεσίες του σε καθημερινή βάση σε όλο το μήκος και το πλάτος της Π.Ε. Κοζάνης.

 

Μοιραστείτε την είδηση