Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή των μελών του Οικονομικού Επιμελητηρίου Δυτ. Μακεδονίας σε μόνιμες επιτροπές

1 Min Read

Η Τοπική Διοίκηση του 5ου Περιφερειακού Τμήματος Δυτικής Μακεδονίας αποφάσισε τη συγκρότηση μόνιμων επιτροπών με εισηγητικό και γνωμοδοτικό χαρακτήρα για θέματα που αφορούν τις αντίστοιχες παρακάτω ενότητες :

  1. Επιχειρηματικότητα – Χρηματοδοτικά εργαλεία
  2. Φορολογικά – Λογιστικά – Εργασιακά
  3. Εκπαίδευση
  4. Ενέργεια, Περιβάλλον και Οικονομία

 

Στόχος από τη συμμετοχή των μελών στις παραπάνω θεματικές επιτροπές είναι η ανάδειξη, η διερεύνηση των προβλημάτων και η επίλυσή τους με συγκεκριμένες προτάσεις.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να δηλώσουν τη συμμετοχή τους στο e-mail του Οικονομικού Επιμελητηρίου του Περιφερειακού Τμήματος.

Σημειώνουμε ότι θα δοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής με την παραγωγή του θεματικού έργου.

 

 

 

 

Για το Π.Τ.

Ο Πρόεδρος

 

Καρακάσης Εμμ.

Μοιραστείτε την είδηση