Πρόσκληση σε συνάντηση εργασίας Μονίμων Επιτροπών ΤΕΕ/ΤΔΜ περιόδου 2017 – 2019 την Δευτέρα 6 Μαρτίου στην αίθουσα εκδηλώσεων ΤΕΕ/ΤΔΜ

1 Min Read

Καλούνται, όσοι Διπλωματούχοι Μηχανικοί έχουν κάνει αίτηση για συμμετοχή τους στις Μόνιμες Επιτροπές του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας/Τμήματος Δυτικής Μακεδονίας για την περίοδο 2017-2019, τη Δευτέρα 6 Μαρτίου και ώρα 19:00 σε συνάντηση γνωριμίας στην αίθουσα εκδηλώσεωντου ΤΕΕ/ΤΔΜ (Μπουσίου & Εστίας 3, Κοζάνη), όπου θα υπάρξει προγραμματισμός ενεργειών και συζήτηση για το ρόλο και τις αρμοδιότητες των Μονίμων Επιτροπών με στόχο την καλύτερη συνεργασία/συμμετοχή όλων των μηχανικών στο έργο του ΤΕΕ/ΤΔΜ.

 

Οι Μόνιμες Επιτροπές είναι όργανα του ΤΕΕ με εισηγητικό και γνωμοδοτικό χαρακτήρα που συμβάλλουν στη χάραξη της πολιτικής και τη λήψη των αποφάσεων για τα θέματα που παραπέμπονται σε αυτές, είτε για θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες τους.

- Advertisement -

 

 

Για τη Δ.Ε. του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.
Ο Πρόεδρος
 

 

Δημήτρης Μαυροματίδης

Μοιραστείτε την είδηση