Πρόσκληση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μελών του Σωματείου με την επωνυμία «Εμπορικός Σύλλογος Κοζάνης»

1 Min Read

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Εμπορικού Συλλόγου Κοζάνης, σε εφαρμογή του άρθρου 9 του ισχύοντος καταστατικού του, συγκαλεί σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση τα μέλη του, που θα γίνει την Τετάρτη 15/11/2018 και ώρα 18:300 στο ξενοδοχείο ΑΛΙΑΚΜΩΝ

Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης είναι τα ακόλουθα:

  1. Τροποποίηση – επικαιροποίηση του καταστατικού και προσθήκη διατάξεων επ΄ αυτού.

 

  1. Λήψη απόφασης για τη διακοπή της δευτερεύουσας δραστηριότητας υπηρεσιών διοργάνωσης επιμορφωτικών σεμιναρίων.

 

Η Γενική Συνέλευση θα βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίσταται το ½ των ταμειακά τακτοποιημένων μελών.

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό του Συλλόγου σε περίπτωση μη επίτευξης της προβλεπόμενης απαρτίας, η Γενική Συνέλευση τα επαναληφθεί την επόμενη Τετάρτη 22/11/2018, την ίδια ώρα, στον ίδιο χώρο και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.

 

 

Ο Πρόεδρος                                                                         Ο Γενικός Γραμματέας

Δραγατσίκας Αθανάσιος                                                                  Σβώλης Αθανάσιος

Μοιραστείτε την είδηση