Πρόσκληση υποβολής προτάσεων από αρμόδιους φορείς για τα Άτομα Με Αναπηρία

3 Min Read

Την 14η Ιανουαρίου 2021, διοργανώθηκε από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας διαδικτυακή ημερίδα, «Προς μία φιλική, ευέλικτη και προσβάσιμη Περιφέρεια για τα Άτομα με Αναπηρία», παρουσία εκλεκτών προσκεκλημένων ομιλητών, όπως ο Ευρωβουλευτής της Ν.Δ. κ.Στέλιος Κυμπουρόπουλος, με στόχο την κατάρτιση Στρατηγικής Περιφερειακού Σχεδιασμού, ώστε να καταστεί η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας πιο φιλική και προσβάσιμη για τα άτομα με αναπηρία.

Σε συνέχεια της ημερίδας αυτής και λαμβάνοντας υπόψη όλες τις προτεινόμενες δράσεις και ενέργειες που συζητήθηκαν, η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας ανταποκρίθηκε άμεσα και προέβη στις απαραίτητες ενέργειες για την μετάβαση στο επόμενο βήμα του σχεδιασμού, με απώτερο στόχο την υλοποίησή του. Με στόχο την καταπολέμηση των διακρίσεων και την προώθηση της κοινωνικής ένταξης των ατόμων με αναπηρία, υπό το πρίσμα της «Νέας Ευρωπαϊκής Στρατηγικής 2021-2030 και του Ελληνικού Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Αναπηρία», δρομολογήθηκε άξονας προτεραιότητας, τοποθετώντας στο επίκεντρο εφαρμογής του την καταπολέμηση των διακρίσεων και του αποκλεισμού που υφίστανται τα άτομα με αναπηρία, τα άτομα με χρόνιες παθήσεις, καθώς και οι οικογένειές τους στην Περιφέρεια.

- Advertisement -

Συγκεκριμένα, συντάχθηκε Πρόσκληση υποβολής προτάσεων έργων (πράξεων) από αρμόδιους φορείς, οι οποίες θα ενταχθούν και θα χρηματοδοτηθούν με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας του προαναφερθέντος Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Η Δράση αυτή περιλαμβάνει ενέργειες που διαρθρώνονται στους εξής βασικούς στόχους: α)ενίσχυση της ικανότητας των στελεχών της περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης να ενσωματώνουν τη δικαιωματική οπτική της αναπηρίας σε στρατηγικές, πολιτικές, μέτρα και προγράμματα,  συμπεριλαμβανομένου του σχεδίου δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης για τις λιγνιτικές περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας, β)ενδυνάμωση των ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις με υποστηρικτικές δράσεις, καθώς και ενίσχυση της ικανότητας των τοπικών οργανώσεών τους μέσω της δικτύωσής τους με άλλα κινήματα και οργανώσεις, γ)εντοπισμός των διακρίσεων που βιώνουν τα άτομα με αναπηρία, καταπολέμηση των εσφαλμένων στερεοτυπικών αντιλήψεων σε βάρος τους και ενδυνάμωση της ικανότητάς τους να διεκδικούν τα δικαιώματά τους και δ)διευκόλυνση της πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις στην αγορά εργασίας.

Οι προτάσεις υποβάλλονται μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://logon.ops.gr/ από την 03/02/2021 08:00:00 (ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων) έως την 23/04/2021 14:00:00 (ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων).

Η παρούσα Δράση αποτελεί ένα προοίμιο των επικείμενων μέτρων και ενεργειών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την ανακούφιση, υποστήριξη και ενίσχυση των ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις, καθώς και των οικογενειών τους.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ανάπτυξης

Νικόλαος Λυσσαρίδης

 

 

 

Μοιραστείτε την είδηση