Πρόσληψη 13 ατόμων για την δομή φιλοξενίας ανήλικων προσφύγων στο Βελβεντό

6 Min Read

Από την Μη Κυβερνητική Οργάνωση «Solidarity Now» ανακοινώθηκε η προκήρυξη για την πρόσληψη προσωπικού στην νέα δομή ανήλικων προσφύγων που δημιουργήθηκε στο ξενοδοχείο «Αγνάτι» στο Βελβεντό Κοζάνης. Πρόκειται για 11 φροντιστές, 1 οδηγό και 1 ψυχολόγο. Οι θέσεις απασχόλησης έχουν διάρκεια δυο μήνες και ειδικά για την θέση ψυχολόγου οι προϋποθέσεις και οι λεπτομέρειες ανακοινώθηκαν στην αγγλική γλώσσα λόγω της ιδιαιτερότητας του προγράμματος.
Η υποβολή των αιτήσεων θα πρέπει να γίνει έως τις 25 Σεπτεμβρίου μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση: [email protected]

Για την θέση του οδηγού:
Για τον Οδηγό απαιτούνται τα προβλεπόμενα από το νόμο προσόντα για την Β κατηγορία διπλώματος.

Για την θέση του φροντιστή:
ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Φροντιστής σε μονάδα επείγουσας φιλοξενίας σε ξενοδοχείο
ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΣΧΕΣΗ: Πλήρους Απασχόλησης
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Συντονιστής Μονάδας
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 2 Μήνες
Πολιτική παιδικής προστασίας: Επίπεδο 3 – Ο εργαζόμενος θα έχει συχνή επαφή με παιδιά
Κύριες αρμοδιότητες/Καθήκοντα
• Εκτέλεση καθηκόντων φροντιστή ασυνόδευτων παιδιών στο πλαίσιο λειτουργίας μίας μονάδας επείγουσας φιλοξενίας σε ξενοδοχείο
• Καθημερινή επαφή με τα φιλοξενούμενα παιδιά για την παροχή ολιστικής φροντίδας και πλαισίωσης στα φιλοξενούμενα παιδιά
• Διενέργεια επισκέψεων νυχτερινής εποπτείας ορισμένες ημέρες ανά εβδομάδα
• Συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας σχετική με την καθημερινότητα των παιδιών
• Καλλιέργεια καθημερινών δεξιοτήτων ζωής των παιδιών, και παροχή στήριξης και ενθάρρυνσης μέχρι τη μετάβασή τους σε άλλη δομή φιλοξενίας
• Συμμετοχή σε ομαδικές συνεδρίες με τους φιλοξενούμενους, μαζί με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας
• Συνοδείες των φιλοξενούμενων στις απαραίτητες υπηρεσίες
• Συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας, με τις κατευθύνσεις του Συντονιστή Μονάδας, για την από κοινού ολιστική στήριξη των παιδιών
• Συμμετοχή στη διαχείριση επειγόντων περιστατικών, σε συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας
• Σεβασμός του κανονισμού δεοντολογίας του οργανισμού, ειδικά σε ό,τι αφορά την παιδική προστασία και την αρχή της εμπιστευτικότητας
Εάν ενδιαφέρεστε να υποβάλετε αίτηση, παρακαλούμε στείλτε το βιογραφικό σας σημείωμα και τη συνοδευτική επιστολή σε μήνυμα με θέμα «Φροντιστής_ Βελβεντό», στη διεύθυνση [email protected] μέχρι τις 25/09/2020.
Λόγω του επείγοντος χαρακτήρα της πρόσληψης, το SN διατηρεί το δικαίωμα να ολοκληρώσει τη διαδικασία μόλις εντοπιστεί ο κατάλληλος υποψήφιος.
Μετά την αξιολόγηση των αιτήσεων, θα ενημερωθούν μόνο οι υποψήφιοι που θα κληθούν σε συνέντευξη.

Για τη θέση ψυχολόγου:
Starting Date: ASAP
Status: Full Time
Reports to: Team Leader
Contract Duration: Two months
Child Safeguarding Policy: Level 3 – The job holder will have regular contact with children
Child Safeguarding Policy
Level 3 The job holder will have regular contact with children.
Responsibilities
Psychosocial Services-Psychological Aid Provision
• Provide comprehensive package of Psychological Aid Services to UASCs
• Providing Counseling and guidance
• Ensure referrals internally and externally
• Identify vulnerabilities and facilitate their access to available aid
• Provide case management for child protection cases
• Liaise with competent authorities and professionals
• Case related info management
Case related info management
• Filling and registering all cases and actions to the reporting lists
• Brief and full social history taking
• Updating the hard and electronic files per case
Job Requirements / Skills Required
Essential
• University Degree in Psychology and work permit
• 3 years’ experience in Relevant Position (at least 6 months in project serving refugees and migrants population)
• Previous working experience with local or international NGOs, as well as Civil Society organizations or initiatives will be considered as a strong advantage
• Familiar with Refugee and Migration Issues
• Understanding and willingness to promote gender equality and understand different vulnerabilities, needs and capacities of men, women, boys and girls
• Understanding of protection principles and humanitarian framework
• Strong interpersonal and communication skills in a multi-cultural setting
• Cross Cultural Awareness and flexibility
• Computer literate & numerate
• Well organized and efficient
• Good interpersonal & communications skills
• Native in Greek
• Fluent in English (both written and spoken)
Desired
• Field Working Experience entry points, Camps/Temporary Settlement or mobile units serving refugee population
• Specific Studies or Proven Engagement in Refugee Focused Projects (e.g Assessments, Surveys, Missions in Islands or to the borders)
Interested candidates should submit in a single document their Resume/CV and a motivation letter in English to: [email protected] by September 25th, 2020 mentioning in the email subject “Psychologist_ Konitsa”.
SN is an equal opportunity employer. Persons with disabilities and from vulnerable and disadvantaged groups are strongly encouraged to apply.
Recruitment processes reflect SN’s commitment to keeping children safe from harm and abuse. Employment is subject to SN Child protection standards, including background checks and adherence to SN Child Safeguarding Policy.
Due to the urgency of recruitment, SN reserves the right to complete the process as soon as the suitable candidate has been identified. Interested candidates should submit their applications (CV and motivation letter) not later than by September 25th, 2020.

Μοιραστείτε την είδηση