Προσωρινή συμφωνία Ευρωκοινοβουλίου και Συμβουλίου για την πιστοποίηση απορρόφησης άνθρακα

3 Min Read

Η Κομισιόν εκφράζει την ικανοποίησή της για την επίτευξη του πρώτου σταδίου της προσπάθειας

Την ικανοποίησή της για την προσωρινή συμφωνία μεταξύ Ευρωκοινοβουλίου και Συμβουλίου για το πρώτο πλαίσιο πιστοποίησης για την απορρόφηση άνθρακα υψηλής ποιότητας εξέφρασε πριν λίγες μέρες η Κομισιόν. Πρόκειται για την πρώτη φάση ενός σχεδίου που στόχο έχει να προωθήσει και να τονώσει τις καινοτόμες τεχνολογίες απορρόφησης άνθρακα που υπάρχουν για να χρησιμοποιηθούν στην γεωργία και στην βιομηχανία όσο πλησιάζει η Ευρώπη προς την κλιματική ουδετερότητα το 2050.

Η πιστοποιημένη αυτή διαδικασία, εφόσον ολοκληρωθεί και συμφωνηθεί από όλες τις πλευρές, μπορεί να ανατρέψει και τα φαινόμενα «ψευδοοικολογικής ταυτότητας» των αγροτικών προϊόντων αφού λόγω της μη πιστοποιημένης διαδικασίας και της έλλειψης ελέγχων εμφανίζονται περιπτώσεις που χρησιμοποιούν ψευδώς οικολογικά σήματα.

Η προσωρινή συμφωνία καθορίζει κανόνες πιστοποίησης για:

  • Ανθρακοδεσμευτική γεωργία, όπως αποκατάσταση των δασών και εδαφών και  αποφυγή των εκπομπών του εδάφους, αποδοτικότερη χρήση λιπασμάτων και άλλες καινοτόμες γεωργικές πρακτικές.
  • Βιομηχανικές απορροφήσεις άνθρακα, όπως η βιοενέργεια με δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα, ή η άμεση δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα από τον αέρα και
  • Δέσμευση ποσοστού άνθρακα σε προϊόντα και υλικά μακράς διάρκειας, όπως δομικά υλικά με βάση το ξύλο ή βιοξυλάνθρακα.

Ο προσωρινά συμφωνηθείς κανονισμός θα βελτιώσει την ικανότητα της ΕΕ να ποσοτικοποιεί, να παρακολουθεί και να επαληθεύει τη γνησιότητα όλων αυτών των μορφών αφαίρεσης άνθρακα. Ειδικότερα, καθορίζει κανόνες για την αναγνώριση των συστημάτων πιστοποίησης που αποδεικνύουν τη συμμόρφωση με το πλαίσιο της ΕΕ, καθώς και ένα ειδικό σύνολο κριτηρίων για τη διασφάλιση της υψηλής ποιότητας των απορροφήσεων άνθρακα και της διαφάνειας και αξιοπιστίας της διαδικασίας πιστοποίησης.

Το επόμενο διάστημα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα πρέπει να εγκρίνουν επίσημα τη συμφωνία. Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία αυτή, η νέα νομοθεσία θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ένωσης και θα τεθεί σε ισχύ.

Αξίζει να σημειωθεί πως η συγκεκριμένη ενέργεια θα βοηθήσει τις εταιρείες να καταγράφουν το κλιματικό τους αποτύπωμα σύμφωνα με την οδηγία για την εταιρική κοινωνική ευθύνη και τα σχετικά πρότυπα υποβολής εκθέσεων βιωσιμότητας και θα παράσχει μεγαλύτερη διαφάνεια όσον αφορά τους ισχυρισμούς για κλιματική ουδετερότητα από δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς.

Σωκράτης Μουτίδης – www.xronos-kozanis.gr

Μοιραστείτε την είδηση