Πρώτα αποτελέσματα για Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων

3 Min Read

Μεγάλο είναι το ενδιαφέρον του επιχειρηματικού κόσμου για τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων. Κατά τις 21 εβδομάδες που μεσολάβησαν από την ενεργοποίηση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας (3 Αυγούστου 2017) μέχρι το τέλος του έτους, πάνω από 110.000 μοναδικοί χρήστες την επισκέφθηκαν και περιηγήθηκαν σε αυτή, χωρίς να ξεκινήσουν τη συμπλήρωση αίτησης υπαγωγής. Αίτηση υπαγωγής έχουν ξεκινήσει να καταχωρούν 14.623 ενδιαφερόμενοι. Από αυτούς οι 4.724 έχουν καλύψει τα πρώτα βήματα για την υποβολή της αίτησης, συμπληρώνοντας τα απαιτούμενα στοιχεία (ΚΑΔ, κύκλο εργασιών, λογιστικό σύστημα κλπ). Ήδη έχει πιστοποιηθεί ότι 2.437 επιχειρήσεις πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας.

Έχουν υποβληθεί οριστικά 417 αιτήσεις, εκ των οποίων οι 131 αφορούν περιπτώσεις διμερούς διαπραγμάτευσης. Εξ αυτών 20 διαπραγματεύσεις δεν κατέληξαν σε ρύθμιση, ενώ 10 έχουν ρυθμίσει επιτυχώς τα χρέη τους:
– Οι 2 ρυθμίσεις αφορούν χρέη προς τράπεζες, μία περίπτωση με χρέη ύψους περίπου 25.000 ευρώ και μία περίπτωση με χρέη ύψους περίπου 400.000 ευρώ.
– Οι 8 ρυθμίσεις αφορούν τον ΕΦΚΑ / ΚΕΑΟ και χρέη 20.000-65.000 € (πλην μίας περίπτωσης που αφορά επιχείρηση με χρέος 320.000 €) και περιλαμβάνουν 85% διαγραφή (κούρεμα) προσαυξήσεων και αποπληρωμή του υπόλοιπου ποσού σε 120 δόσεις.
Ενδεικτικά, σε μία περίπτωση, με συνολική οφειλή 22.869.58 € διαγράφηκαν πρόστιμα και προσαυξήσεις 2.886,90 € ενώ τα υπόλοιπα 19.982,68 € θα αποπληρωθούν σε 120 δόσεις. Ως αποτέλεσμα αντί για μηνιαίες δόσεις περί τα 2.000 € (αποπληρωμή αρχικής οφειλής σε 12 δόσεις) ο οφειλέτης καλείται να αποπληρώσει το χρέος του με μηνιαία δόση περί τα 200 €.
Για τις υπόλοιπες 286 αιτήσεις, που εμπλέκουν πολλούς πιστωτές, οι 254 έχουν ανατεθεί σε συντονιστές, οι οποίοι έχουν ξεκινήσει έλεγχο πληρότητας. Από αυτές σε 153 περιπτώσεις έχει βεβαιωθεί η πληρότητα των στοιχείων του φακέλου, σε 77 από αυτές έχει διαπιστωθεί απαρτία των πιστωτών και σε 58 έχει ξεκινήσει η διαπραγμάτευση.
Σημειώνεται ότι οι υποθέσεις που κατέληξαν σε ρύθμιση ήταν οι πρώτες για τις οποίες έγινε αίτηση όταν ενεργοποιήθηκε η πλατφόρμα. Λογικά αναμένεται τις επόμενες εβδομάδες να αυξάνεται σταθερά ο αριθμός των υποθέσεων που ολοκληρώνονται. Παράλληλα, η εξοικείωση των εμπλεκομένων (οφειλετών, πιστωτών, συντονιστών, λογιστών κ.λπ.) με το θεσμικό πλαίσιο και οι συνεχείς βελτιώσεις και επεκτάσεις της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, αναμένεται να οδηγήσουν σε ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον για αξιοποίηση του Μηχανισμού.
Η επιλογή και ανάπτυξη των θεμάτων γίνεται από το λογιστικό γραφείο των Κωτούλα Αργυρώς και Κωτούλα Αλέξη

Μοιραστείτε την είδηση