Προτάσεις για ανάπτυξη του Δ. Σερβίων, του Κωνσταντίνου Γρίβα, Πολ.Μηχανικού

6 Min Read

Η απολιγνιτοποίηση της περιοχής μας αποτελεί μια οδυνηρή πραγματικότητα. Θα πρέπει λοιπόν να επιστρατευθεί όλη η δυνατότητα της περιοχής και με την βοήθεια της πολιτείας να μπορέσει όχι μόνον να σταθεί στα πόδια της αλλά και αν είναι δυνατόν να αναπτυχθεί ακόμη περισσότερο. Στην περιοχή μας λόγω ΔΕΗ «αναπτυσσόταν» κυρίως το δίπολο Κοζάνης – Πτολ/δας αφήνοντας περίπου στο περιθώριο τους άλλους δήμους της ΠΕ Κοζάνης.

Παρακάτω θα παραθέσω μερικές σκέψεις – προτάσεις μας που αφορούν τον Δήμο Σερβίων τονίζοντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά – πλεονεκτήματά του που μπορεί να παίζουν ουσιαστικό ρόλο στην αναπτυξιακή προσπάθεια τόσο του ιδίου όσο και της ΠΕ Κοζάνης.

Πρέπει να παράγεται εισόδημα από κατοίκους της περιοχής, που θα παραμένει στην περιοχή καταπολεμώντας έτσι, έστω και μερικά, το δημογραφικό πρόβλημα, το τόσο ιδιαίτερο για την Δυτ. Μακεδονία.

Το ζωικό κεφάλαιο της περιοχής αποτελείται από 115.000 αιγοπρόβατα, 4.500 βοοειδή, 4.000 χοίροι και οφείλουμε αυτό να το διατηρήσουμε, αν όχι να το πολλαπλασιάσουμε, γιατί μπορεί να αποφέρει σημαντικά οφέλη.

Η περιοχή λόγω του ότι διαθέτει διαφορετικά πετρώματα, έχει και διαφορετική χλωρίδα για κάθε είδος πετρώματος. Αυτό για τα ζώα ελεύθερης βοσκής, που είναι και το μεγαλύτερο ποσοστό, αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα, διότι τα παραγόμενα προϊόντα (γάλα, κρέας, γαλακτοκομικά προϊόντα, μέλι) είναι υψηλής διατροφικής αξίας και άρα υψηλής τιμής. Για να επιτευχθεί αυτό, απαιτούνται μελέτες που θα αποδεικνύουν το αληθές ή με την δημιουργία συνεταιρισμών προς τον σκοπό αυτόν (ορισμός ΠΟΠ για όλα σχεδόν τα προϊόντα).

Για την ενίσχυση αυτού του ζωικού κεφαλαίου χρειάζεται η κατασκευή δύο χωμάτινων φραγμάτων σε συγκεκριμένες περιοχές (Λιβαδερό – Τριγωνικό) τα οποία θα μεταμορφώσουν την περιοχή είτε με την παραγωγή βιολογικών προϊόντων είτε με τη μορφή ζωοτροφών που θα ενισχύσουν την κτηνοτροφία και γεωργία.

Για την κατασκευή των χωμάτινων φραγμάτων θα χρησιμοποιηθούν αργιλικά υλικά από τα πλησιέστερα ορυχεία (ΛΑΡΚΟ – Προσήλιο) και για την κατασκευή λιθορριπών των φραγμάτων, θα χρησιμοποιηθούν τα υλικά των παλαιών εκμεταλλεύσεων των μαρμάρων Τρανοβάλτου
(ξαφάρια) τα οποία βρίσκονται βόρεια του Τρανοβάλτου σε ρέματα της περιοχής.

Πρέπει να τονίσουμε ότι το υλικό αυτό, των χιλιάδων τόνων σκεπάζει εξ ολοκλήρου έναν ορίζοντα λευκών μαρμάρων άριστης ποιότητας πάχους 3 ~ 10 μέτρων με υψηλή τιμή αγοράς και διάθεσης. Η μεταφορά αυτών των υλικών, στα υπό κατασκευή φράγματα θα διανοίξει αρκετά μέτρα, ούτως ώστε να αρχίσει η εκμετάλλευση αυτού του ορίζοντα παρασύροντας έτσι και την εκμετάλλευση των άλλων μαρμάρων.

Αυτό επίσης, θα συμβάλλει στην μεταφορική ικανότητα των διαθέσιμων φορτηγών της περιοχής. Παράλληλα να εξετασθεί και η παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος από την χρήση των φραγμάτων.

Εκτός από αυτά, η κατασκευή μικρών φραγμάτων – λιμνοδεξαμενών στην ευρύτερη περιοχή της Καστανιάς, θα βοηθήσει αρκετά είτε σαν φράγματα ανάσχεσης πλημμύρας, είτε σαν σημεία υδροληψίας για πιθανές πυρκαγιές, αλλά κυρίως θα βοηθήσει τους πατατοπαραγωγούς της περιοχής, βελτιώνοντας την στρεμματική του απόδοση προς όφελός τους. Σημειώνουμε ότι το προϊόν αυτό έχει μεγάλη ζήτηση στην αγορά.

Διατήρηση των δύο ορυχείων ΛΑΡΚΟ – Προσήλιο τα οποία εξορύσσουν υλικό ξυλίτη υψηλής θερμοδυναμικής απόδοσης (2350 ckal/kg) για την τροφοδοσία της Μονάδας V Πτολ/δας έως το 2028.
(Η προσπάθεια αυτή γίνεται και από την Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας).  Έτσι υπάρχει ακόμη μία πηγή μεταφοράς του υλικού με φορτηγά της περιοχής.

Στην περιοχή των ΜΑΒΕ υπάρχει ανοικτή επιφανειακή εξόρυξη μεγάλου μεγέθους, που είναι γεμάτη με νερό, το οποίο περιέχει υψηλές ποσότητες αιωρούμενων σωματιδίων αμιάντου αλλά και λάσπη αμιάντου στον πυθμένα της.

Εφόσον είναι δυνατή η πλήρης κατακράτηση των σωματιδίων αυτών, μπορεί να γίνει η μετάγγιση του νερού στη λίμνη Ιλαρίωνα και η «λάσπη» μαζί με τα σωματίδια να ενταφιασθεί στην περιοχή. Η περιοχή της εξόρυξης διασφαλίζει την πλήρη στεγανότητα, αφού τα περιβάλλοντα πετρώματα είναι υδατοστεγή αδιαπέραστα και ως εκ τούτου μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εναπόθεση στερεών προϊόντων αμιάντου υπό τις εξής αναγκαίες προϋποθέσεις :

α) Συνεργασία Δήμου – ιδιώτη (ΣΔΙΤ) με την συμμετοχή του Δήμου στο Δ.Σ. της εταιρείας.

β) Τα στερεά προϊόντα θα έρχονται στην περιοχή με containers και θα εναποτίθενται στην παλαιά εξόρυξη.

γ) Στην εναπόθεση μεταξύ των containers και μεταξύ των σειρών θα υποχρεώνεται η τοποθέτηση αργιλικού υλικού, το οποίο διασφαλίζει ακόμη περισσότερο την στεγανότητα και την μη περατότητα στο περιβάλλον.

δ) Η εταιρεία θα υποχρεωθεί στην πρόσληψη προσωπικού από την περιοχή, καθώς επίσης και όλου του λοιπού εξοπλισμού (φορτηγά – φορτωτές κ.λ.π.) από την περιοχή δημιουργώντας θέσεις εργασίας. Το αργιλικό υλικό θα μεταφέρεται από τα ορυχεία της περιοχής.

Τα αντισταθμιστικά οφέλη του Δήμου θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την χρηματοδότηση περιοχών τουριστικού ενδιαφέροντος (καστροπολιτεία, νοχτάρια, πίστα για extreme sports, σημεία παρατήρησης πουλιών, αγορά τουριστικού πλοίου κ.λ.π.

Κατασκευή παραλίμνιου δρόμου που θα συμβάλει στην προσέλκυση επενδύσεων τουριστικού ενδιαφέροντος, κατά το πρότυπο της Λίμνης Πλαστήρα. Έτσι θα μπορέσουν να αξιοποιηθούν οι υπάρχουσες λιμναίες υποδομές, καθώς επίσης η δυνατότητα κατασκευής εγκαταστάσεων επεξεργασίας των προϊόντων των ψαράδων της περιοχής.

Εδαφολογική μελέτη της περιοχής της νότιας ζώνης Πολυφύτου, αλλά και των καινούργιων εκτάσεων που θα καλύπτουν το φράγμα που προτείνουμε, για διευκόλυνση των καλλιεργειών με μεγαλύτερες στρεμματικές αποδόσεις, είτε σαν δενδροκαλλιέργειες, είτε σαν άλλου είδους καλλιέργειες συμπληρωματικά ή διαφορετικά από τις καλλιέργειες του Βελβεντού.

Οι παραπάνω προτάσεις μπορούν να αποτελέσουν ένα μοχλό ανάπτυξης για την περιοχή που θα συμβάλλουν στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και την συγκράτηση  του πληθυσμού της περιοχής.

 

Μοιραστείτε την είδηση