Προτάσεις του Γιώργου Αμανατίδη στη ΔΕΗ για συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας στα μεγάλα φωτοβολταικά

1 Min Read
Με σκοπό την ενεργή συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας στο πρόγραμμα ανάπτυξης των ΑΠΕ που προωθεί η ΔΕΗ στο λιγνιτικό λεκανοπέδιο της Δυτικής Μακεδονίας και ειδικότερα των μεγάλων Φ/Β, πρότεινα τα παρακάτω στον Πρόεδρο της ΔΕΗ ως δράση εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (ΕΚΕ) προς την περιοχή:
-Δυνατότητα συμμετοχής μέχρι 5% στο μετοχικό κεφάλαιο της/των εταιρείας/εταιρειών στις οποίες θα συμμετέχει η ΔΕΗ, σε συνεργασία με τη ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ, για την ανάπτυξη των Φ/Β.
Προς το σκοπό αυτό θα πρέπει να γίνει δημοσιοποίηση από μέρους της ΔΕΗ, κατ’ ελάχιστον για 3 μήνες, με πρόσκληση των ενδιαφερόμενων πολιτών/επιχειρηματιών της περιοχής για εκδήλωση ενδιαφέροντος.
Παραχώρηση ποσοστού ≤20% του ενεργειακού/ηλεκτρικού χώρου πχ στον ΑΗΣ Καρδιάς ή/και στον υποσταθμό ΔΕΗ-RWΕ, για ανάπτυξη Φ/Β από ενεργειακές κοινότητες ή άλλους πολίτες/επενδυτές της περιοχής.
Με τον τρόπο αυτό η ΔΕΗ θα συμβάλλει στη μετάβαση της περιοχής στη νέα εποχή με πιο αποτελεσματικό τρόπο για τους πολίτες της περιοχής, μέσα από την αμοιβαία επωφελή συνύπαρξη των συμφερόντων όλων των μερών.
Ανάρτηση του Γιώργου Αμανατίδη, Βουλεύτη Ν. Κοζάνης
https://www.facebook.com/gamanatidisg/posts/467978074393472
Μοιραστείτε την είδηση