Πρόταση να μειωθεί στο 5% να μειωθεί ο φόρος εισοδήματος όλων των επιχειρήσεων στη Δυτική Μακεδονία, του Χάρη Βαρδάκα, μηχανικού

5 Min Read

Το πιο αποτελεσματικό μέτρο με άμεσα αποτελέσματα  για την Ανάπτυξη  νομίζω  ότι θα είναι  η νομοθέτηση  ισχυρών φορολογικών  μειώσεων για  όλους τους  εργαζόμενους  στην Δυτική Μακεδονία, ατομικές επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες, καταστήματα, εταιρείες [Ο.Ε, Ε.Ε, ΕΠΕ, ΑΕ, ΚΞ, κλπ. ], όπως και για τους υπαλλήλους τους γιατί όλοι αυτοί  άμεσα ή  έμμεσα πλήττονται βαριά  από τη βίαια απολιγνιτοποίηση, με αποτέλεσμα την επερχόμενη ερήμωση της Δυτικής Μακεδονίας,  η οποία  κατέχει  ευαίσθητη  και νευραλγική θέση συνορεύουσα με δύο ασταθείς  χώρες.

Συγκεκριμένα  προτείνουμε να μειωθεί στο 5% ο φόρος εισοδήματος επί των κερδών ετησίως  για όλους τους ανωτέρω και για τις υπάρχουσες επιχειρήσεις και για τις νέες. Το μέτρο  να ισχύσει τουλάχιστον για 50 χρόνια με νομοθετική δέσμευση.

- Advertisement -

Ο ισχύων σήμερα φόρος είναι 24% [ για εταιρίες], και 22% ως 45% για φυσικά πρόσωπα. Οι επιπτώσεις στον προϋπολογισμό  της χώρας θα είναι πολύ μικρές γιατί είναι μικρός ο πληθυσμός της Δυτικής Μακεδονίας.

Η  Ελλάδα  εκμεταλλεύτηκε επί 70 περίπου χρόνια τον τεράστιο πλούτο του λιγνίτη  και αναπτύχθηκε σημαντικά. Το χρωστάει στην Δυτική. Μακεδονία και πρέπει  να δώσει  τις μειώσεις φόρων τουλάχιστον για  50 χρόνια, ώστε να αποκατασταθεί  η ανάπτυξη  της, και για υπάρχει σταθερότητα που θα ελκύσει νέους επενδυτές.

Η Βουλγαρία εδώ και χρόνια έχει φόρο εισοδήματος  μόνο 10% και προσείλκυσε νομίζω  περίπου 10.000  Ελληνικές  Επιχειρήσεις  που μετέφεραν την έδρα τους εκεί.

Η Μάλτα έχει φόρο εισοδήματος μόνο 5%  και έχουν μεταφέρει εκεί την έδρα τους χιλιάδες ξένες επιχειρήσεις. Οι δύο αυτές χώρες ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν πιστεύω ότι θα έχει αντιρρήσεις η Ε.Ε. για τέτοιες  αποφάσεις της Ελληνικής Κυβέρνησης, την  στιγμή που η Ε.Ε δίνει δις για την απολιγνιτοποίηση και μάλιστα επιπλέον χρηματοδότηση  για την γρήγορη απολιγνιτοποίηση. Να σημειώσουμε ότι η Μάλτα σε έκταση είναι το 1/10  χονδρικά της Δυτικής Μακεδονίας  και σε πληθυσμό  λίγο μεγαλύτερη της Δυτική. Μακεδονίας.

Όμως πρέπει οπωσδήποτε να προσεχθούν  τα παρακάτω: Δεν πρέπει να δοθούν αυτά τα φορολογικά κίνητρα σε εταιρείες  “έντασης” κεφαλαίου και με ελάχιστους εργαζόμενους  όπως π.χ.  τα φωτοβολταϊκά και οι ανεμογεννήτριες. Ούτε  θέλουμε ένα εργοστάσιο  εγκατεστημένο στην Αττική  με 200  εργαζόμενους  να φέρει  στην Κοζάνη μόνο  ένα  υπάλληλο να ανοίξει ένα γραφείο, να ορίσει την Κοζάνη έδρα και να  πάρει  τις φορολογικές μειώσεις. Αυτό θα ήταν μια “πονηρή”‘ στρέβλωση, μη παραδεκτή.

Κριτήρια πρέπει να είναι το ποσοστό- ύψος της παραγωγής και το ποσοστό-αριθμός των εργαζομένων στην Δυτική Μακεδονία στο σύνολο της εταιρείας και των θυγατρικών της.

Επίσης, να αποφευχθεί το φαινόμενο των επενδύσεων στη Θράκη όπου διάφοροι επενδυτές έστησαν εργοστάσια, έφαγαν τις χοντρές επιδοτήσεις και μετά τα εγκατέλειψαν και σάπισαν.

Παράλληλα, θεωρούμε απαράδεκτο το φαινόμενο διάφορες αλυσίδες μεγάλων καταστημάτων με δεκάδες καταστήματα στην Ελλάδα να μην πληρώνουν στην Ελλάδα καθόλου φόρο εισοδήματος,  ως πχ. θυγατρικές και να πληρώνει η μητρική φόρο επί των  κερδών στην Ελλάδα,  πχ στην Γερμανία όπου έχει έδρα.

Αυτά τα λάθη-αδικίες  της Ε.Ε πρέπει να διορθωθούν.

Ακόμη να έχουμε στον νου μας ότι τα συμφέροντα  του Αθηνοκεντρικού κράτους  που πάντα κυβερνά θα αποτρέψουν  πιθανότατα τέτοιες αποφάσεις για να μην υποστούν έμμεσα ζημιές αυτοί από τυχόν ανταγωνιστές τους.

Επίσης, πρέπει να εξετασθεί η μείωση του  ΦΠΑ για την Δυτική Μακεδονία κατ’ αναλογία   και για αντίστοιχους λόγους που δίνεται σε νησιά. Να μην βασισθούμε μόνο σε καινοτόμες επενδύσεις, ως π.χ. το υδρογόνο γιατί για πολλές εξ αυτών δεν υπάρχει ακόμη θεσμικό πλαίσιο ή υπάρχει κίνδυνος αστοχίας ή έχουν προβλήματα, ή θα πάρει πολλά χρόνια να αποδώσουν.  Να επιδιώξουμε  τους δοκιμασμένους δρόμους, εκτός των καινοτομιών.

Τα οφέλη της ανωτέρω φορολογικής μείωσης θα είναι άμεσα και πολλαπλά. Οι προτάσεις της Κυβέρνησης να αποκτήσουν σαφή και καθαρό χαρακτήρα με αριθμούς, όχι γενικότητες και αοριστίες.

Παρακαλείται η πολιτική ηγεσία του τόπου μας όπως και το ΕΒΕ, το ΤΕΕ,  ΓΕΩΤΕΕ, ο Εμπορικός Σύλλογος Κοζάνης και λοιποί φορείς να δουν και να προωθήσουν την ανωτέρω πρόταση.

 

Μοιραστείτε την είδηση