Πρόταση της ΠΕΔ ΔΜ στο Πρόγραμμα Europe for Citizens για την αλληλεγγύη σε περιόδους κρίσης

2 Min Read

Συντονιστικό ρόλο ανέλαβε η ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας για την υποβολή πρότασης στο Πρόγραμμα Europe for Citizens με αντικείμενο την ενδυνάμωση των μηχανισμών αλληλεγγύης σε περίοδο κρίσης μεταξύ των χωρών του Ευρωπαϊκού Νότου. Στην πρόταση συμμετέχουν φορείς από την Ιταλία, την Ισπανία, την Πορτογαλία, τη Σλοβενία, τη Σερβία και την Ελλάδα. Μεταξύ άλλων δράσεων το έργο αποσκοπεί στην ανάδειξη και προώθηση του νέου θεσμού του «Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης» (European Solidarity Corps) που ανακοίνωσε πρόσφατα ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Γιούνγκερ και απευθύνεται σε νέους ηλικίας από 17 έως 30 ετών με στόχο να δοθεί η δυνατότητα στους νέους σε ολόκληρη την ΕΕ να προσφέρουν εθελοντικά βοήθεια εκεί όπου υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη, για την αντιμετώπιση καταστάσεων κρίσης. Η δράση του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης εδράζεται στις θεμελιώδεις αξίες της ΕΕ, τη συμμετοχή και την αλληλεγγύη. Με την ένταξή τους στο Σώμα, οι συμμετέχοντες εκφράζουν τη δέσμευση και τη βούλησή τους να βοηθήσουν τους συνανθρώπους τους αφιερώνοντας για τον σκοπό αυτό μια περίοδο της ζωής τους.
Βοηθώντας τους άλλους, μεταξύ των οποίων και τις πλέον ευπαθείς ομάδες της κοινωνίας και των κοινοτήτων μας, οι νέοι όχι μόνο εφαρμόζουν στην πράξη μια από τις θεμελιώδεις αξίες της ΕΕ, την αλληλεγγύη, αλλά αποκτούν επίσης γλωσσικές και άλλες δεξιότητες και εμπειρίες, οι οποίες θα αποδειχθούν πολύτιμες κατά την αναζήτηση εργασίας ή τη συνέχιση των σπουδών και της εκπαίδευσής τους. Η συγκεκριμένη πρόταση με τον ακρωνύμιο SOL-CORPs, προϋπολογισμού 150.000 ευρώ έχει υποβληθεί στις 1 Σεπτεμβρίου 2017 ενώ τα αποτελέσματα της αξιολόγησης αναμένονται εντός του ίδιου έτους.

Μοιραστείτε την είδηση