Προτάσεις του Δικτύου Πολιτών Pro-tasis επί του κειμένου του Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης Κοινοχρήστων Χώρων του Δήμου Κοζάνης

16 Min Read

Στο πλαίσιο  της δημόσιας διαβούλευσης του Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης Κοινοχρήστων Χώρων του Δήμου Κοζάνης, το Δίκτυο Pro-tasis θέλοντας να εμπλακεί στη συζήτηση για τη λειτουργία των κοινόχρηστων χώρων, καταθέσει τις προτάσεις του επί του κειμένου του Κανονισμού.
Οι προτάσεις αυτές αποσκοπούν στην συμπλήρωση του Κανονισμού, ο οποίος κατά την άποψή μας θα πρέπει να διαμορφωθεί με τέτοιο τρόπο ούτως ώστε να καλύπτει όσο το δυνατόν πληρέστερα τις σύγχρονες ανάγκες αναφορικά με την οργάνωση και τη λειτουργία των κοινοχρήστων χώρων. Υπό το πρίσμα αυτό, κρίνεται απαραίτητο να συμπεριληφθούν στις διατάξεις του Κανονισμού οι πιο πρόσφατες αλλαγές στη νομοθεσία ενώ το τελικό κείμενο θα πρέπει να φέρει τη μορφή ενός πλήρους ρυθμιστικού πλαισίου αναφορικά με την οργάνωση και τη λειτουργία των κοινοχρήστων χώρων σε ένα σύγχρονο Δήμο.
Σε κάθε περίπτωση ένας σύγχρονος Κανονισμός πρέπει να ισορροπεί ανάμεσα στις ανάγκες των πολιτών, τη νομοθεσία καθώς και στην αρχή του δημοσίου αγαθού, προέκταση του οποίου αποτελεί και ο δημόσιος αστικός χώρος.
Πρόταση 1η:
Υπό το πλαίσιο του Aρθρου 2 «Χώροι Στάθμευσης Οχημάτων» προτείνεται η καθιέρωση θέσεων δωρεάν ολιγόλεπτης ελεγχόμενης στάθμευσης (π.χ. 15-20 λεπτών) σε κεντρικά σημεία της πόλης και συγκεκριμένα περιφερειακά της κεντρικής πλατείας. Ο λόγος για την εφαρμογή ενός τέτοιου συστήματος στάθμευσης έχει να κάνει με την ανάγκη της καλύτερης εξυπηρέτησης των πολιτών από κεντρικά σημεία της πόλης. Ο τρόπος λειτουργίας ενός τέτοιου συστήματος στάθμευσης είναι πολύ απλός, σχεδόν μηδενικού κόστους είτε για το Δήμο είτε για τους χρήστες, εύκολος ως προς την εφαρμογή του και αποδεδειγμένης αποτελεσματικότητας αφού ήδη χρησιμοποιείται από άλλους δήμους και συγκεκριμένα από το Δήμο Ελασσόνας.
Οι χρήστες θα μπορούν να προμηθεύονται το ειδικό σήμα
ολιγόλεπτης ελεγχόμενης στάθμευσης πολλαπλών χρήσεων από κεντρικά σημεία πώλησης και σε συμβολική τιμή λόγω του εξαιρετικά μικρού κόστους αγοράς του (π.χ. 1 ?). Κατά τη στάθμευση, ο οδηγός θα τοποθετεί το ειδικό σήμα σε εμφανές σημείο βάζοντας απλά την ώρα που σταθμεύει. Σε περίπτωση που ο αρμόδιος ελεγκτικός της στάθμευσης μηχανισμός διαπιστώσει πως ο οδηγός είτε έχειυπερβεί τον προκαθορισμένο χρόνο είτε έχει βάλει διαφορετική ώρα, θα μπορεί να προβαίνει στην επιβολή προστίμου.
Η προτεινόμενη τροποποίηση στο υφιστάμενο κείμενο του κανονισμού θα μπορούσε να λάβει την προσθήκη μιας πρότασης στην παράγραφο Ε του Aρθρου 2 με την ακόλουθη ενδεικτική διατύπωση: «Επιτρέπεται η διάρκειας 15 λεπτών ελεγχόμενη στάθμευση οχημάτων σε συγκεκριμένες κεντρικές οδούς περιμετρικά και περιφερειακά της Πλατείας Νίκης κατόπιν σημάνσεως και επίδειξης του ειδικού σήματος ολιγόλεπτης στάθμευσης πολλαπλών χρήσεων».
Πρόταση 2 :
Υπό το πλαίσιο του ¢ρθρου 2 αλλά και του ¢ρθρου 3, προτείνεται η μεταφορά της αφετηρίας των αστικών λεωφορείων, σε σημείο εκτός του κέντρου της πόλης. Ενδεικτικά προτείνεται η τοποθεσία του Σιδηροδρομικού Σταθμού. Ο λόγος έχει να κάνει με το γεγονός ότι στην προσφάτως ενταγμένη μελέτη για την ανάπλαση της πλατείας Λασσάνη, προβλέπεται η ποιοτική αναβάθμιση του αστικού ιστού της πλατείας (χώροι πρασίνου, υδάτινο στοιχείο). Συγκεκριμένα η αναβάθμιση περιλαμβάνει πλακόστρωση των δρόμων περιμετρικά της πλατείας. Η μεταφορά λοιπόν της αφετηρίας των αστικών λεωφορείων κρίνεται αναγκαία δεδομένης της μελλοντικής εικαστικής και αρχιτεκτονικής παρέμβασης ενώ στο πλαίσιο αυτό προτείνεται η δημιουργία «παρκίδας» απέναντι από το Ξενοδοχείο Aνεσις, μόνο για την προσωρινή στάθμευση ενός λεωφορείου (επιβίβαση-αποβίβαση πολιτών).
Κατά συνέπεια η τροποποίηση θα μπορούσε να αφορά είτε το ¢ρθρο 2 είτε/και το Aρθρο 3. Προτείνεται λοιπόν η τροποποίηση του ¢ρθρου 3 με την προσθήκη μιας τρίτης παραγράφου «Γ» με την ακόλουθη ενδεικτική διατύπωση: «Γ. Χώροι στάθμευσης αστικών λεωφορείων («x» θέσεις). 1. Το τμήμα της οδού Πλαταιών μεταξύ των οδών Τριών Δένδρων και Βεροίας («y» θέσεις)» 2. Το τμήμα . κτλ.». Παράλληλα, για το ζήτημα της επιβίβασης- αποβίβασης πολιτών μπορεί να γίνει μια προσθήκη στο Aρθρο 2 παρ. Η ή η προσθήκη μιας νέας παραγράφου με την ακόλουθη ενδεικτική διατύπωση: «Για την επιβίβαση- αποβίβαση επιβατών των αστικών λεωφορείων ορίζεται ως χώρος προσωρινής στάσης αστικών λεωφορείων η δεξιά πλευρά της οδού Αρχελάου επί των οδών Ολύμπου και Κωστή Παλαμά».
Πρόταση 3
Αναφορικά με το Aρθρο 6 καθώς και του Aρθρο 10, εγείρεται η εξής απορία: Eχει ληφθεί μέριμνα το κατά πόσο τα υφιστάμενα φρεάτια καπάκια από ελατό χυτοσίδηρο είναι ικανής κλάσης ώστε να αντέξουν τη φόρτιση από τη διέλευση φορτηγού ή οχήματος, δεδομένου πως ο σχεδιασμός καθώς και η πλακόστρωση της πλατείας έγινε με τις προδιαγραφές για τη διέλευση πεζών; Σε αρνητική περίπτωση προτείνεται α) η τροποποίηση των διατάξεων του κανονισμού που αφορούν το μέγιστο επιτρεπτό βάρος των οχημάτων διέλευσης (π.χ. Aρθρο 6 , παρ. Α, εδ. 5, Aρθρο 10, παρ. 2) ή β) η αντικατάσταση των καπακίων των φρεατίων με άλλα κατάλληλης ανθεκτικότητας.
Πρόταση 4 :
Υπό το πλαίσιο του ¢ρθρου 6, παράγραφος Β εδ. 7α και 7β (ενδέχεται να απαιτείται επαναρίθμηση των εδαφίων της Β παραγράφου του ¢ρθρου 6 διότι υπάρχει ανακολουθία με τα προηγούμενα) προτείνεται η προβλεπόμενη οριοθέτηση των μέγιστων πλατών κατάληψης να γίνει με τον ακόλουθο τρόπο: Με κατασκευή χαμηλού λυόμενου βάθρου (ύψους <20 cm), αποτελώντας μία μη μόνιμη κατασκευή πλάτους όσο το προδιαγραφόμενο. Θα υπάρχει πρόβλεψη για πρόσβαση σε αυτά Ατόμων με Αναπηρία (ράμπα). Το υλικό κατασκευής, το χρώμα καθώς και η ποιότητα της κατασκευής στο σύνολο της, θα έγκειται στις αρμοδιότητες της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου. Με τον τρόπο αυτό θα επιτευχθεί μία διακριτή ανισόπεδη οριοθέτηση, χωρίς αποκλίσεις από τα αναφερόμενα πλάτη που ορίζει ο κανονισμός.
Ο λόγος για μια τέτοιου είδους οριοθέτηση έχει να κάνει με το γεγονός πως η άναρχη και αυθαίρετη κατάληψη δημοσίου χώρου με τραπεζοκαθίσματα είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα που ταλαιπωρεί το κέντρο της πόλης χρόνια τώρα. Επίσης η προβλεπόμενη οριοθέτηση με χάραξη στο πεζοδρόμιο χρωματιστών γραμμών από μπογιά, θα υποβαθμίσει τον μελλοντικό αποδιδόμενο εικαστικό και ποιοτικό χαρακτήρα του κέντρου της πόλης ενώ με τον τρόπο της κατασκευής εξασφαλίζεται καλύτερα η οριοθέτηση αφού είναι ευχερέστερη και η επιτήρησή της από τις αρμόδιες αρχές. Ανάλογες κατασκευές υφίστανται και σε άλλους δήμους όπως στο Δήμο Κατερίνης.
Πρόταση 5:
Υπό το πλαίσιο του Aρθρου 7 και σε ότι αφορά τους πεζοδρόμους και ιδιαίτερα σε αυτόν της οδού Ειρήνης, προκειμένου να μην υπάρξει κατάχρηση και παραβίαση του δικαιώματος χρήσης, προτείνεται η τοποθέτηση συστημάτων ελέγχου πρόσβασης με βυθιζόμενες μπάρες, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται ευχερέστερα η τήρηση του ωραρίου φορτοεκφόρτωσης ενώ αποφεύγεται η παράνομη στάθμευση σε ώρες ή μέρες που ο έλεγχος των πεζοδρόμων δεν είναι ευχερής (π.χ. τις βραδινές ώρες).
Πρόταση 6η:
Τοποθέτηση κάμερας ασφαλείας στην κεντρική πλατεία
Εκτιμούμε πως ήρθε ο καιρός να αντιμετωπίσει ο Δήμος οριστικά το πρόβλημα του βανδαλισμού των δημοσίων χώρων και συγκεκριμένα της προσόψεως του Δημαρχείου καθώς και του Ρολογιού τα οποία έχουν κατά το παρελθόν έχουν υποστεί φθορές με διάφορα μέσα (σπρέι, ανεξίτηλες μπογιές κτλ.). Η εγκατάσταση του συστήματος επιτήρησης που προτείνουμε αποσκοπεί πρωτίστως στην αποτροπή και καταστολή εγκλημάτων κατά της ιδιοκτησίας καθώς κατά της ασφάλειας. Αντίστοιχα φαινόμενα έχουν απασχολήσει πολλές φορές τις δημοτικές αρχές ενώ υπάρχει εύλογη ανησυχία πως τα ίδια φαινόμενα θα συνεχιστούν και στο μέλλον, εάν κρίνουμε από τα όσα έχουν ήδη διαπραχθεί στο δημοτικό κήπο.
Προτείνουμε λοιπόν την τοποθέτηση κάμερας ή καμερών οι οποίες θα επιτηρούν τουλάχιστον το χώρο του Δημαρχείου και του Ρολογιού σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο ¢ρθρου 14 του Ν. 3917/2011 σχετικά με τη χρήση συστημάτων επιτήρησης με τη λήψη ή καταγραφή ήχου ή εικόνας σε δημοσίους χώρους. Η τοποθέτηση καμερών ασφαλείας είναι πλέον ζήτημα επιτακτικής ανάγκης ενώ η εγκατάσταση και λειτουργία τους θα γίνεται μόνο από κρατικές αρχές με τήρηση της αρχής της αναλογικότητας. Εκτιμούμε πως η ενέργεια αυτή θα αποτρέψει πιθανές φθορές στην καινούρια πλατεία, εφόσον τηρηθούν και οι διατάξεις της νομοθεσίας περί της φθοράς ξένης ιδιοκτησίας.
Πρόταση 7 :
Σταθερές μπάρες στάθμευσης ποδηλάτων
Μια λειτουργική και καλαίσθητη λύση για τους δημότες-ποδηλάτες, που θέλουν να ασφαλίσουν τα ποδήλατά τους, είναι να δημιουργηθούν σταθερές μπάρες στάθμευσης ποδηλάτων, κατάλληλες και χρήσιμες σε χώρους, όπου, κυρίως, συχνάζουν παιδιά και νεαρά άτομα (βλέπε σχολεία, φροντιστήρια, καφετέριες, χώρους άθλησης κτλ.). Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να τύχει ρύθμισης η τοποθέτηση καλαίσθητων και λειτουργικών μπαρών στο κείμενο του Κανονισμού.
Πρόταση 8η:
Παρατηρήσαμε επίσης πως στον υφιστάμενο Κανονισμό δεν υπάρχουν σαφείς αναφορές σχετικά α) με το ζήτημα της κατάληψης κοινοχρήστου χώρου για εκδηλώσεις προσωρινού χαρακτήρα, β) για το ζήτημα της κατάληψης κοινόχρηστου χώρου για στάσιμο εμπόριο, γ) για τις παιδικές χαρές ή τα δημοτικά πάρκα καθώς και δ) για τις κυρώσεις ή τα πρόστιμα αυθαίρετης χρήσης των όσων αναφέρονται στον Κανονισμό.
Επιγραμματικά αναφέρουμε πως:
α) Αναφορικά με το ζήτημα της παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου για εκδηλώσεις προσωρινού χαρακτήρα και την τήρηση του παραχωρούμενου χώρου πρέπει να εξεταστούν ζητήματα δημόσιας τάξης και ασφάλειας, ζητήματα τήρησης των διατάξεων του Κ.Ο.Κ. καθώς και τα όσα αναφέρονται στις διατάξεις του Ν. 1491/1984 σχετικά με την προεκλογική περίοδο και τις διαφημίσεις.
β) Αναφορικά με το ζήτημα της κατάληψης του κοινόχρηστου χώρου για στάσιμο εμπόριο και συγκεκριμένα στην κεντρική πλατεία, θα πρέπει να εξεταστούν οι θέσεις και οι διαστάσεις τους και να συμπεριληφθούν στον Κανονισμό. Στο ¢ρθρο 8, παρ. 1 δεν είναι εμφανές κάτι τέτοιο εκ των προτέρων, εκτός κι αν εναπόκειται στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου να χορηγεί τις σχετικές άδειες δίχως ένα προκαθορισμένο ρυθμιστικό πλαίσιο εκ των προτέρων γνωστό.
γ) Αναφορικά με το ζήτημα της οργάνωσης και λειτουργίας των παιδικών χαρών δεν υπάρχει ούτε μια αναφορά.
Σε πολλές παιδικές χαρές επικρατεί μια εικόνα εγκατάλειψης ενώ σε αρκετές από αυτές δεν τηρούνται τα όσα προβλέπει η νομοθεσία για την ασφάλειά τους. Στο πλαίσιο αυτό προτείνουμε την εισαγωγή διατάξεων που να αφορά τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας τους σύμφωνα με την υπ. αρίθμ. 27934/2014 (Β’ 2029) Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με την τροποποίηση και συμπλήρωση της 28492/2009 (Β’ 931) Απόφασης περί οργάνωσης και λειτουργίας των παιδικών χαρών ΟΤΑ, το οποίο και αποσαφηνίζει το πλαίσιο που διέπει τις παιδικές χαρές.
Η ίδια έλλειψη αναφοράς οργάνωσης και λειτουργίας στο κείμενο του Κανονισμού εντοπίζεται και για τους δημοτικούς κήπους ή τα πάρκα της πόλης. Ενώ λοιπόν στο «Γενικό ορισμό» του Κανονισμού υπάρχει αναφορά για τους κοινόχρηστους χώρους των πάρκων ή των παιδικών χαρών, στο σώμα του Κανονισμού δεν υπάρχει καμία αναφορά για την οργάνωση και τη λειτουργία τους. Κατά συνέπεια προτείνουμε να συμπεριληφθούν διατάξεις που να καλύπτουν και τους εν λόγω χώρους.
Τέλος, δ) δε νοείται Κανονισμός δίχως κυρωτικές της μη εφαρμογής του διατάξεις και μάλιστα δίχως αυτές να είναι εκ των προτέρων γνωστές στους χρήστες των κοινοχρήστων χώρων. Στο πλαίσιο αυτό είναι υψίστης σημασίας σύμφωνα με καθολικά αποδεκτή αρχή του ποινικού δικαίου «Nullum crimen, nulla poena sine praevia lege poenali» να συμπεριληφθούν στον Κανονισμό διατάξεις αναφορικά με τα πρόστιμα ή τις κυρώσεις που συνεπάγεται η μη τήρησή των όσων αυτός προβλέπει. Για το λόγο αυτό προτείνουμε την εισαγωγή επιπλέον ¢ρθρου ή συμπλήρωση των διατάξεων σε κάθε άρθρο στο οποίο προβλέπονται απαγορεύσεις. Οι σπασμωδικές αναφορές σε κάποια άρθρα (π.χ. Aρθρο 9) πως «ο έλεγχος για την εφαρμογή των παραπάνω πραγματοποιείται από ειδικό κλιμάκιο δημοτικών υπαλλήλων και της Δημοτικής Αστυνομίας που έχει συσταθεί σύμφωνα με απόφαση του Δ.Σ» δεν παρέχει ασφάλεια δικαίου, ενώ σε κάποια άλλα άρθρα (π.χ. Aρθρο 10) δεν αναφέρεται τίποτα, εκτός κι αν εξυπακούεται, πράγμα που δεν προκύπτει από την ανάγνωση του Κανονισμού.
Πρότυπο ενός τέτοιου ¢ρθρου σαν αυτό που προτείνουμε μπορεί να ανευρεθεί σε άλλους αντίστοιχους Κανονισμούς άλλων δήμων όπως σε εκείνον του Δήμου Τρικκαίων.
Πρόταση 9 :
Από μελέτες προκύπτει πως κάθε 45 δευτερόλεπτα, μια καρδιακή ανακοπή συμβαίνει στην Ευρώπη. Μάλιστα το 20% εξ αυτών σε δημόσιο χώρο. Στο πλαίσιο της οργάνωσης και διαχείρισης του δημοσίου χώρου εκτιμούμε πως είναι απαραίτητο να τοποθετηθούν σε δημόσιους χώρους αυτόματοι φορητοί εξωτερικοί απινιδωτές. Eχει παρατηρηθεί, ιδιαίτερα κατά την περίοδο της αποκριάς και συγκεκριμένα στο χώρο της κεντρικής πλατείας, μεγάλη κοσμοσυρροή και απουσία διαδρόμων διαφυγής. Το γεγονός ότι δεν θρηνήσαμε ως τώρα συνανθρώπους μας από καρδιακή ανακοπή σε μια τέτοια χρονική στιμή είναι καθαρά θέμα στατιστικών και τύχης.
Προτείνουμε λοιπόν στο πλαίσιο αυτό α) την τοποθέτηση ενός εξωτερικού απινιδωτή (κατ’ αρχήν στο χώρο της κεντρικής πλατείας) και β) την οργάνωση του παρακείμενου χώρου (προσβασιμότητα, σήμανση κτλ.). Η τοποθέτηση αυτή μάλιστα είναι σύμφωνη και με τη νομοθεσία καθώς υφίσταται από το 2007 Απόφαση του Υπουργείου Υγείας, η υπ. αρίθμ. Υ4Α/οικ. 15576 σχετικά με τους «Κανόνες Οργάνωσης Συστήματος Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης» καθώς και η σχετική εγκύκλιος για τους «Κανόνες Χρήσης Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή ή Απινιδιστή σε Δημοσίους Χώρους».
Αναφέρουμε ενδεικτικά πως το κόστος ενός τέτοιου απινιδωτή, έπειτα από έρευνα αγοράς που κάναμε, δεν ξεπερνά τις 2.500 ?. Στις παρακάτω εικόνες φαίνεται το εν λόγω σύστημα. Συνεπώς στο πλαίσιο του Κανονισμού προτείνουμε την εισαγωγή ενός Aρθρου που θα ρυθμίζει το ζήτημα του απινιδωτή. 

Μοιραστείτε την είδηση