Προτεραιότητα για το ΔΕΣΦΑ η επέκταση του δικτύου αερίου στη Δυτ. Μακεδονία – Συζητήσεις με ΥΠΕΝ για κάλυψη μέρους του κόστους

3 Min Read

Σε συζητήσεις με τα στελέχη του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας σχετικά με τη χρηματοδότηση του αγωγού που θα φέρει αέριο στη Δυτική Μακεδονία βρίσκεται ο ΔΕΣΦΑ, σύμφωνα με πληροφορίες του energypress, εν αναμονή της έγκρισης του δεκαετούς προγράμματος ανάπτυξης 2021-2030 από τη ΡΑΕ.

Αντικείμενο των συζητήσεων αποτελεί η αναζήτηση δημόσιων (κυρίως ευρωπαϊκών) πόρων που θα καλύψουν μέρος του κόστους κατασκευής του αγωγού, έτσι ώστε να παραμείνουν σε χαμηλά επίπεδα τα τιμολόγια χρήσης δικτύου που θα κληθούν να πληρώσουν οι καταναλωτές.

Ο αγωγός έχει σαφή αναπτυξιακό και πολλαπλασιαστικό ρόλο για την Δυτική Μακεδονία, συνδέεται, δε, άμεσα με την ενεργειακή μετάβαση της περιοχής καθώς θα διευκολύνει την υποκατάσταση της λιγνιτικής ενέργειας. Αυτό είναι ένα βασικό στοιχείο που εκτιμάται ότι θα επιτρέψει την ένταξη του έργου στις χρηματοδοτήσεις του Ταμείου Ανάπτυξης, παρά το γεγονός ότι η ευρωπαϊκή πολιτική δεν ευνοεί τα έργα φυσικού αερίου.

Πέραν του Ταμείου Ανάκαμψης πάντως εξετάζεται η δυνατότητα χρηματοδοτικής ενίσχυσης από το ΕΣΠΑ ή και από τα Περιφερειακά Αναπτυξιακά Προγράμματα.

Προς ώρας, πάντως, ο Διαχειριστής αναμένει το επίσημο «πράσινο» φως από τη ΡΑΕ για το επενδυτικό πρόγραμμα ύψους άνω των 545 εκ. ευρώ, μέσα στο οποίο καταλέγεται ο αγωγός τροφοδότησης της Δυτικής Μακεδονίας.

Τα χαρακτηριστικά του έργου

Πρόκειται για την επέκταση του ΕΣΜΦΑ προς τις λιγνιτικές περιοχές και αποσκοπεί στη μεταφορά του φυσικού αερίου και την καθιέρωσή του ως βασικού καυσίμου για τη μεταλιγνιτική εποχή.

Ο αγωγός μήκους 130 χλμ. θα ξεκινά από τα Τρίκαλα Ημαθίας και σύμφωνα με πληροφορίες, ο Διαχειριστής στις προκαταρκτικές μελέτες άλλαξε τη χάραξη του ώστε να είναι πλησιέστερα στις πόλεις προκειμένου στη συνέχεια ο ΔΕΔΑ να αναπτύξει τα δίκτυα μέσης και χαμηλής πίεσης για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.

Το έργο ύψους 110 εκ. ευρώ, σύμφωνα με τις προσδοκίες στελεχών του Διαχειριστή, μπορεί να τρέξει αδειοδοτικά γρήγορα εφόσον οι δημόσιες και περιφερειακές αρχές αντιλαμβάνονται την αναγκαιότητα της διείσδυσης του φυσικού αερίου, και να παραδοθεί το 2023.

Το έργο περιλαμβάνει Μετρητικό/Ρυθμιστικό σταθμό για την τροφοδοσία εγκαταστάσεων τηλεθέρμανσης, καθώς και βανοστάσια για την τροφοδοσία λοιπών καταναλώσεων της περιοχής. Επιπλέον, συμπεριλαμβάνει σύνδεση με τους Μ/Ρ σταθμούς του Άσπρους και Περδίκκα (προγραμματισμένα έργα σε σημεία εξόδου του ΤΑΡ έως ότου κατασκευαστεί ο αγωγός).

Ένα πρόσθετο όφελος αυτού του αγωγού είναι η σύνδεση του ΕΣΦΑ με μία περιοχή όπου η σχεδιάζεται η παραγωγή υδρογόνου (έργο White Dragon), και κατ’ επέκταση θα εκκινήσει δράσεις για την προσαρμογή του ΕΣΦΑ στη μεταφορά υδρογόνου (αρχικά ως μείγμα με φυσικό αέριο).

energypress

Μοιραστείτε την είδηση