Πρότυπο έργο αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά στο Δήμο Κοζάνης

6 Min Read

Η ολοένα και μεγαλύτερη διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, πέρα από τις οικολογικές και ενεργειακές ωφέλειες μπορεί να προκαλέσει και μια σειρά από προβλήματα που σχετίζονται με τη λειτουργία των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας που τις φιλοξενούν. Ανάμεσα στις τεχνικές αντιμετώπισης των προβλημάτων αυτών είναι και η χρήση της αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας με συσσωρευτές. Προβάλλουν λοιπόν διάφορα ερωτήματα στα οποία θα χρειαστεί να δοθεί απάντηση τα επόμενα χρόνια. Τέτοια ερωτήματα είναι:

  • Πού θα πρέπει να εγκατασταθούν μπαταρίες, στους καταναλωτές ή σε επιλεγμένα σημεία στο δίκτυο;
  • Ποιος είναι ο αποτελεσματικότερος τρόπος διαχείρισης ενός συστήματος μπαταριών, τόσο από τον παραγωγό – καταναλωτή όσο και από το διαχειριστή του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας;
  • Ποιος θα αναλάβει το κόστος και ποια θα είναι τα οικονομικά οφέλη από τέτοια συστήματα για τους παραγωγούς-καταναλωτές και το ηλεκτρικό δίκτυο.

Το έργο ‘StoRES – Προώθηση της διείσδυσης της διανεμημένης παραγωγής από φωτοβολταϊκά με εφαρμογή αποθήκευσης ενέργειας για όλους’ φιλοδοξεί να δώσει απαντήσεις σε κάποια από τα παραπάνω ερωτήματα.  Το έργο StoRES  χρηματοδοτείται με 2 περίπου εκατομμύρια Ευρώ από Ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους μέσω του προγράμματος εδαφικής συνεργασίας Interreg MED. Στο έργο αυτό συμμετέχουν 20 εταίροι από 7 Μεσογειακές χώρες. Συντονιστής του έργου είναι το Πανεπιστήμιου της Κύπρου, ενώ η Ελληνική συμμετοχή περιλαμβάνει το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης ως κανονικό εταίρο, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το Δήμο Κοζάνης και τον Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) ως συνδεδεμένους εταίρους, με τη συνεργασία του εργαστηρίου  Ηλεκτρικής Ισχύος του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας για τις τοπικές δράσεις του έργου.

Για τις πιλοτικές εγκαταστάσεις επιλέχθηκε η περιοχή της Κοζάνης αφενός λόγω της συμμετοχής του Δήμου Κοζάνης στο έργο αλλά και καθώς το έργο αφορά σε νησιωτικές, αγροτικές και ημιαστικές περιοχές. Μετά από δημόσια πρόσκληση ενδιαφέροντος το Μάρτιο του 2017, επιλέχθηκαν τρία δημοτικά κτίρια, το κτίριο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κοζάνης, στην Πλατεία 28ης Οκτωβρίου στην Κοζάνη, το πρώην Δημαρχείο Ελλησπόντου στην Κοιλάδα Κοζάνης και το πρώην Δημαρχείο Δ. Υψηλάντη στο Μαυροδένδρι  Κοζάνης καθώς και ένα επαγγελματικό κτίριο του Συνεταιρισμού Φαρμακοποιών Δυτικής Μακεδονίας και μια κατοικία, όλα με υφιστάμενες εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών με ενεργειακό συμψηφισμό. Με τον τρόπο αυτό οι ερευνητές του έργου θα παρακολουθούν την ενεργειακή συμπεριφορά των κτιρίων, τα φορτία, την παραγωγή της ενέργειας, αλλά και πώς μπορεί να συμβάλλει το σύστημα των συσσωρευτών ώστε να γίνει σωστή διαχείριση ενός σχήματος που θα έχει μεγάλο εμπορικό ενδιαφέρον.

Το έργο παρουσίασαν το μεσημέρι της Τετάρτης στην Κοζάνη οι εταίροι του προγράμματος και στην οποία βρέθηκαν ο Δήμαρχος Κοζάνης Λευτέρης Ιωαννίδης, ο Καθηγητής  Γρηγόρης Παπαγιάννης από το ΑΠΘ,  ο Αστέριος Ζαφειράκης Σύμβουλος του πρόεδρου του  ΔΕΔΔΗΕ, ο Γιώργος  Χριστοφορίδης Πρόεδρος του  Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας  και ο Δημήτρης Δαϊρούσης από το  Συνεταιρισμό  Φαρμακοποιών Δυτικής Μακεδονίας.

Ο Δήμαρχος Κοζάνης Λευτέρης Ιωαννίδης εξέφρασε την ικανοποίηση του για τη συμμετοχή του Δήμου σε ένα τόσο σημαντικό έργο, που αφορά την ενεργειακή μετάβαση με σημαντικά οφέλη στην απόκτηση τεχνογνωσίας, βελτίωσης των υποδομών του και στην προώθηση της έρευνας.

Ο  Καθηγητής  Γρηγόρης Παπαγιάννης επισήμανε πως “θέλουμε να μελετήσουμε τι θα συμβεί αν βάλουμε μπαταρίες σε φωτοβολταϊκά συστήματα. Στο έργο περιλαμβάνεται η δημιουργία  πιλοτικών εγκαταστάσεων και ενώ μπορούσαμε να πάμε στο νησιωτικό χώρο, λόγω της θέσης μας επιλέξαμε να έρθουμε στην Κοζάνη. Μια επιλογή που δεν ήταν τυχαία και οφείλεται στις γνωστές οικολογικές ευαισθησίες που έχει ο Δήμος και στη μακροχρόνια σχέση με το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας”.

Ο  Αστέριος Ζαφειράκης αναφέρθηκε στη σημασία του έργου για το ΔΕΔΔΗΕ.

Ο αν. Καθηγητής  Γιώργος  Χριστοφορίδης έκανε λόγο για μια ευνοϊκή συγκυρία στήριξης της έννοιας της αποθήκευσης ενέργειας στο δίκτυο διανομής, προσθέτοντας πως ” τα αποτελέσματα, που θα έχουμε θα βοηθήσουν αυτούς που διαμορφώνουν την πολιτική της χώρας αλλά και την έρευνα στον τομέα”.

Στη σημασία του έργου για εγκαταστάσεις όπως αυτή του Συνεταιρισμού Φαρμακοποιών, που κάνουν χρήση φωτοβολταικών και διαθέτουν ευαίσθητα προϊόντα αναφέρθηκε ο κ. Δαιρούσης.

Το έργο δεν περιορίζεται στη θεωρητική έρευνα αλλά με την υλοποίηση πιλοτικών εγκαταστάσεων επεκτείνεται και στα σημεία παραγωγής και κατανάλωσης της ενέργειας: σε δημόσια κτίρια, σε επαγγελματικούς χώρους και σε κατοικίες. Ο βασικός στόχος είναι να αναζητήσει τις τεχνικές εκείνες που θα επιφέρουν το καλύτερο οικονομικό αποτέλεσμα – όφελος, τόσο στο δίκτυο όσο και στον καταναλωτή –παραγωγό.

Το έργο επίσης περιλαμβάνει τη δημιουργία εργαλείων λογισμικού που θα επιτρέπουν σε καταναλωτές – παραγωγούς να προεκτιμούν την αποδοτικότητα ενός συστήματος αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας για την εγκατάστασή τους αλλά και τους υπεύθυνους για το σχεδιασμό ενεργειακών πολιτικών να εξετάζουν εναλλακτικά σενάρια εφαρμογής συστημάτων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας.

Τέλος το έργο φιλοδοξεί να καταλήξει σε συγκεκριμένες προτάσεις ενεργειακών πολιτικών και προσαρμογών σε κανονισμούς και θεσμικά πλαίσια, για την τοπική αυτοδιοίκηση, τους διαχειριστές των ηλεκτρικών δικτύων αλλά και τους υπεύθυνους του σχεδιασμού ενεργειακών πολιτικών.

Μοιραστείτε την είδηση