Ψηφιακές πλατφόρμες μουσικής: Δίκαιη αμοιβή για καλλιτέχνες και δίκαιοι αλγόριθμοι

4 Min Read
  • Τα έσοδα από την αγορά ροής μουσικής της ΕΕ δεν κατανέμονται δίκαια
  • Έκκληση για διαφανείς αλγορίθμους και εργαλεία συστάσεων στις πλατφόρμες
  • Πρόταση για πιθανή επιβολή ποσοστώσεων για την ευρωπαϊκή μουσική

Το Κοινοβούλιο ζήτησε να θεσπιστούν κανόνες της ΕΕ για να διασφαλιστεί ότι ο τομέας της ροής μουσικής είναι δίκαιος και βιώσιμος, αλλά και να προωθηθεί η πολιτιστική πολυμορφία.

Σε ψήφισμα που εγκρίθηκε με 532 ψήφους υπέρ, 61 ψήφους κατά και 33 αποχές, οι ευρωβουλευτές ζητούν να αντιμετωπιστεί η ανισορροπία στην κατανομή των εσόδων από την αγορά «streaming» μουσικής, καθώς αυτή τη στιγμή η πλειονότητα των δημιουργών και ερμηνευτών λαμβάνει με πολύ χαμηλή αποζημίωση. Τονίζουν ότι πρέπει να δημιουργηθεί ένα νέο ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο για τον τομέα, στον οποίο επί του παρόντος δεν υφίστανται κανόνες της ΕΕ, παρόλο που οι υπηρεσίες συνεχούς ροής αποτελούν τον κύριο τρόπο πρόσβασης των πολιτών στη μουσική.

- Advertisement -

Δίκαιη αμοιβή για τους δημιουργούς

Τα «προ-ψηφιακά ποσοστά δικαιωμάτων» πρέπει να αναθεωρηθούν, σύμφωνα με το Κοινοβούλιο, το οποίο καταδικάζει τα συστήματα «payola» που αναγκάζουν τους δημιουργούς να δέχονται χαμηλότερα ή μηδενικά έσοδα με αντάλλαγμα μεγαλύτερη προβολή.

Προβολή της ευρωπαϊκής μουσικής

Η ΕΕ πρέπει να αναλάβει δράση για να διασφαλιστεί ότι τα ευρωπαϊκά μουσικά έργα είναι ορατά, προβεβλημένα και προσβάσιμα, στο πλαίσιο του τεράστιου όγκου και του συνεχώς αυξανόμενου περιεχομένου στις πλατφόρμες ροής μουσικής. Οι ευρωβουλευτές προτείνουν να εξεταστεί το ενδεχόμενο επιβολής συγκεκριμένων μέτρων, όπως οι ποσοστώσεις για τα ευρωπαϊκά μουσικά έργα.

Διαφάνεια των εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης

Η μελλοντική νομοθεσία της ΕΕ θα πρέπει να υποχρεώνει τις πλατφόρμες να καθιστούν διαφανείς τους αλγορίθμους και τα εργαλεία σύστασης, ώστε να αποτρέπονται αθέμιτες πρακτικές, όπως η χειραγώγηση των αριθμών συνεχούς ροής, που εικάζεται ότι χρησιμοποιούνται για τη μείωση των αμοιβών των καλλιτεχνών.

Οι ευρωβουλευτές προτείνουν την θέσπιση σήμανσης για την ενημέρωση του κοινού όταν τραγούδια έχουν παραχθεί από τεχνητή νοημοσύνη και προτρέπουν να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο των «deepfakes» σε πλατφόρμες ροής μουσικής, δηλ. αρχείων που χρησιμοποιούν ταυτότητες, φωνές και ομοιότητες προσώπων χωρίς τη συγκατάθεσή τους. Οι κανόνες θα πρέπει επίσης να υποχρεώνουν τις πλατφόρμες συνεχούς ροής να ταυτοποιούν τους δικαιούχους κατανέμοντας σωστά τα μεταδεδομένα για να καταστήσουν τα έργα τους πιο ορατά, προσθέτουν.

Υποστήριξη της μουσικής πολυμορφίας

Τέλος, το Κοινοβούλιο επισημαίνει μελέτες που δείχνουν ότι τα έσοδα στην αγορά «streaming» πηγαίνουν κυρίως σε μεγάλες δισκογραφικές και τους πιο καλλιτέχνες, ενώ τα λιγότερο δημοφιλή στυλ και οι λιγότερο κοινές γλώσσες περιορίζονται ιδιαίτερα. Η νομοθεσία της ΕΕ θα πρέπει να περιλαμβάνει δείκτες πολυμορφίας για την αξιολόγηση του φάσματος των διαθέσιμων ειδών και γλωσσών και της παρουσίας ανεξάρτητων συγγραφέων, ενώ μια ευρωπαϊκή βιομηχανική στρατηγική για τη μουσική θα πρέπει να προωθήσει την πολυμορφία του ευρωπαϊκού μουσικού τομέα, ενισχύοντας τις μικρότερες οντότητες και δημιουργούς.

Δηλώσεις

xr:d:DAEzF5RSNQs:2744,j:1503500610807079893,t:24040814

Ο εισηγητής Ibán GARCÍA DEL BLANCO (Σοσιαλιστές, Ισπανία) δήλωσε: «Το Κοινοβούλιο εκφράζει τις ανησυχίες των ευρωπαίων δημιουργών, οι οποίοι βρίσκονται στο επίκεντρο της αγοράς συνεχούς ροής μουσικής. Η πολιτιστική πολυμορφία και η διασφάλιση της αναγνώρισης και της δίκαιης αμοιβής των δημιουργών ήταν πάντα η προτεραιότητά μας. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ζητούμε κανόνες που διασφαλίζουν τη διαφάνεια των αλγορίθμων και των εργαλείων συστάσεων που χρησιμοποιούνται από τις υπηρεσίες συνεχούς ροής μουσικής, καθώς και στη χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης, τοποθετώντας τους δημιουργούς της ΕΕ στο επίκεντρο.»

Σχετικές πληροφορίες

Οι ψηφιακές μουσικές πλατφόρμες και οι υπηρεσίες κοινής χρήσης μουσικής παρέχουν επί του παρόντος πρόσβαση σε έως και 100 εκατομμύρια κομμάτια, είτε δωρεάν είτε έναντι συγκριτικά χαμηλού μηνιαίου τέλους συνδρομής. Το «streaming» αντιπροσωπεύει το 67% των παγκόσμιων εσόδων του τομέα της μουσικής, με ετήσιο τζίρο 22,6 δισ. δολαρίων.

Μοιραστείτε την είδηση