Ψήφισμα Περιφερειακού Συμβουλίου για την Κατάργηση του Κλάδου Ενεργειακού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας

1 Min Read

Το Περιφερειακό Συμβούλιο στη συνεδρίαση της 24ης Ιανουαρίου 2018, Αποφάσισε ομόφωνα, την Έκδοση ψηφίσματος για την Κατάργηση του Κλάδου Ενεργειακού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας.

Ψήφισμα Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

- Advertisement -

Στα πλαίσια Διοικητικής Αναδιοργάνωσης του ΑΔΜΗΕ, υπάρχει η πρόθεση να καταργηθεί ο κλάδος Ενεργειακού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας και να ενσωματωθεί στον Κλάδο Περιφέρειας Βορείου Ελλάδος. Θεωρούμε ότι ο Κλάδος Ενεργειακού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας είναι πολύ σημαντικός και η κατάργηση του θα δημιουργήσει πολλά προβλήματα.
Επιπλέον, αποδυναμώνεται η Δυτική Μακεδονία, καταργώντας μια τόσο σημαντική Διεύθυνση. Αυτή η ενέργεια βέβαια, υποσκάπτει στο άμεσο μέλλον να χαθούν από την Δυτική Μακεδονία σημαντικές θέσεις εργασίας.
Ζητάμε να επανεξεταστεί το παραπάνω ζήτημα από το Δ.Σ του ΑΔΜΗΕ και η Διεύθυνση του Κέντρου να παραμείνει στην Δυτική Μακεδονία.

Μοιραστείτε την είδηση