Ψήφισμα της Κοσμητείας της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ενάντια στην εξίσωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων κολεγίων με των αποφοίτων ΑΕΙ

4 Min Read

Mε αφορμή την πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση (Ν.4659/2020, άρθρο 50) για τη διακρίβωση των προσόντων του προσωπικού της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με την οποία εξισώνονται τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων κολεγίων με αυτά των αποφοίτων πανεπιστημιακών Τμημάτων, η Κοσμητεία της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, αποφάσισε να δηλώσει ομόφωνα την κατηγορηματική της αντίθεση στην παραπάνω νομοθετική ρύθμιση.

Η Κοσμητεία της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών θεωρεί ότι το συγκεκριμένο άρθρο, συνδυαστικά με προηγούμενη νομοθετική ρύθμιση (Ν. 4635/2019, άρθρο 168), με την οποία θεσπίζεται αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας και σε υπηκόους και τίτλους σπουδών όχι μόνο άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. αλλά και τρίτων χωρών, έχει ως αποτέλεσμα:

- Advertisement -
  • την απαξίωση και απορρύθμιση της Δημόσιας Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς με έμμεσο τρόπο, μέσω της επαγγελματικής ισοδυναμίας των τίτλων σπουδών, εξομοιώνονται ακαδημαϊκά Τμήματα Ελληνικών Δημόσιων Πανεπιστημίων με παραρτήματα διαφόρων ξένων Πανεπιστημίων τα οποία λειτουργούν ως εκπαιδευτικά κέντρα στη χώρα μας·
  • την έμμεση αναγνώριση των κολλεγίων που λειτουργούν ως παραρτήματα ξένων Πανεπιστημίων στη χώρα μας ως ακαδημαϊκά ισότιμων με τα ελληνικά δημόσια Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, παρακάμπτοντας τα κριτήρια αξιοκρατίας και αριστείας βάσει των οποίων λειτουργούν και αξιολογούνται τα ΑΕΙ της χώρας·
  • τη μαζική κατοχύρωση επαγγελματικού δικαιώματος εργασίας στην εκπαίδευση σε οποιονδήποτε πτυχιούχο, μέσω αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων βάσει του Π.Δ. 38/2010 ή επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλου σπουδών, ανεξαρτήτως του τρόπου και της χώρας απόκτησής τους. Η κατοχύρωση του επαγγελματικού αυτού δικαιώματος πραγματοποιείται χωρίς να λαμβάνονται υπόψη, όπως ισχύουν:

α) ο Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών & Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ),

β) ο τρόπος επιλογής και εισαγωγής των πτυχιούχων αυτών στα εκπαιδευτικά ιδρύματα από τα οποία αποκτούν τον τίτλο σπουδών τους, σε αντίθεση με τον τρόπο εισαγωγής των φοιτητών στα ελληνικά δημόσια Πανεπιστήμια και

γ) η απαίτηση για κατοχή́ Παιδαγωγικής Επάρκειας, σε αντίθεση και εδώ με τους αποφοίτους των Ελληνικών Δημόσιων Πανεπιστημίων·

  • την υποβάθμιση των ακαδημαϊκών προσόντων και της παιδαγωγικής επάρκειας των μελλοντικών εκπαιδευτικών, καθώς διορίζονται πλέον στη δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση απόφοιτοι εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που δεν έχουν αξιολογηθεί και πιστοποιηθεί για το έργο που παρέχουν.

Επιπλέον, θεωρούμε ακατανόητη, άκρως αντιεπιστημονική και χωρίς έννοια ακαδημαϊκότας τη 2η παράγραφο του άρθρου, με την οποία αναγνωρίζονται Μεταπτυχιακοί Τίτλοι Σπουδών και Διδακτορικά Διπλώματα, με μόνο κριτήριο την «αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας συναφούς αντικειμένου με εκπαιδευτικό κλάδο».

Η Κοσμητεία της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, χωρίς να αμφισβητεί την υποχρέωση της χώρας μας για τον εναρμονισμό της ελληνικής νομοθεσίας με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο, θεωρεί πως η Πολιτεία οφείλει:

α) να αποσύρει ή να επανεξετάσει την επίμαχη διάταξη του άρθρου 50 του Ν.4653/2020 για τη μαζική, μέσω επαγγελματικής ισοδυναμίας και χωρίς ακαδημαϊκά κριτήρια αναγνώριση τίτλων σπουδών και

β) να ορίσει ένα ελάχιστο αξιοκρατικό σύνολο κανόνων και προϋποθέσεων, ανάλογων με τα ισχύοντα για τα Δημόσια ΑΕΙ, ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχουν εκπαιδευτικά κέντρα τα οποία λειτουργούν στη χώρα μας.

 

Εκ μέρους της Κοσμητείας

της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών

του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

 

Μοιραστείτε την είδηση