Ψήφισμα του Συνδέσμου Γραμμάτων και Τεχνών Π.Ε. Κοζάνης

2 Min Read

ΠΡΑΞΗ 2η/20-2-2018

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Γραμμάτων και Τεχνών Π.Ε. Κοζάνης, συνεδρίασε σήμερα, 20 Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00, σε έκτακτη συνεδρίαση, στα γραφεία του Συνδέσμου, στην Κοζάνη και ασχολήθηκε με το ακόλουθο ΜΟΝΟ Θέμα της ημερήσιας διάταξης:
Θέμα ΜΟΝΟ: «Θανή του Γιαννάκη Γεωργίου, πρώην Προέδρου του Συνδέσμου»
Με το άγγελμα της θανής του Γεωργίου Γιαννάκη, πρώην Προέδρου του Συνδέσμου Γραμμάτων και Τεχνών Π.Ε. Κοζάνης, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου συνεδρίασε εκτάκτως και εκδίδει το ακόλουθο ψήφισμα:
ΨΗΦΙΣΜΑ
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Γραμμάτων και Τεχνών Π.Ε. Κοζάνης, συνεδρίασε σήμερα, 20 Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00, σε έκτακτη συνεδρίαση, στα γραφεία του Συνδέσμου, στην Κοζάνη και ασχολήθηκε με το ακόλουθο ΜΟΝΟ Θέμα της ημερήσιας διάταξης:
Θέμα ΜΟΝΟ: «Θανή του Γιαννάκη Γεωργίου, πρώην Προέδρου του Συνδέσμου»
Με το άγγελμα της θανής του Γεωργίου Γιαννάκη, πρώην Προέδρου του Συνδέσμου Γραμμάτων και Τεχνών Π.Ε. Κοζάνης, του Συνδέσμου Γραμμάτων και Τεχνών Π.Ε. Κοζάνης, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου συνεδρίασε εκτάκτως και εκδίδει το ακόλουθο ψήφισμα:
• Να παρακολουθήσει, σύσσωμο, τη νεκρώσιμο ακολουθία στον Ιερό Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Κοζάνης, καθώς και την εκφορά της σορού του θανόντος, την Τετάρτη, 21 Φεβρουαρίου,
• Να καταθέσει στέφανο στη μνήμη του και
• Να δημοσιεύσει το παρόν Ψήφισμα στον τοπικό Τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό.
Στο σημείο αυτό και επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα προς συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται η παρούσα πράξη, όπως στη συνέχεια.
Παρόντες στη συνεδρίαση από το Δ.Σ. ήταν οι : Αγγέλης Πολυνείκης–Πρόεδρος, Τζώνος Θωμάς–Αντιπρόεδρος, Χριστοδούλου Αστέριος–Γενικός Γραμματέας, Χαραλαμπίδης Κωνσταντίνος-Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας, Μπασιάς Παναγιώτης–Ταμίας, Χρυσάκης Κωνσταντίνος–Μέλος, Πατσάκα Μαλαματή–Μέλος, Δήμου-Ρούση Αγγελική-Μέλος και Μεντελής Αντώνιος-Μέλος.

- Advertisement -

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας Τα Μέλη

Αγγέλης Πολυνείκης Χριστοδούλου Αστέριος 1. Τζώνος Θωμάς
2. Χαραλαμπίδης Κων/νος
3. Μπασιάς Παναγιώτης
4. Χρυσάκης Κων/νος
5. Πατσάκα Μαλαματή
6. Δήμου-Ρούση Αγγελική
7. Μεντελής Αντώνιος
Ακριβές αντίγραφο
Κοζάνη, 16 Δεκεμβρίου 2017
Ο Γενικός Γραμματέας

Χριστοδούλου Αστέριος

Μοιραστείτε την είδηση