Ψήφισμα του Κοινοτικού Συμβουλίου Αιανής Ιστορικής Έδρας του Δήμου Κοζάνης κατά των σχεδίων δημιουργίας ΧΥΤΕΑ Αμιάντου στο χώρο των πρώην ΜΑΒΕ στο Ζιδάνι και προτάσεις για την αξιοποίηση των Λιμνών Πολυφύτου και Ιλαρίωνα

3 Min Read

Το τελευταίο διάστημα πληθαίνουν οι αποδείξεις για τα σχέδια δημιουργίας ΧΥΤΕΑ (Χώρος Υγειονομικής Ταφής Επικίνδυνων Αποβλήτων) Αμιάντου στο χώρο των πρώην ΜΑΒΕ στο Ζιδάνι για τον Αμίαντο όλης της χώρας.

H  δημιουργία   ΧΥΤΕΑ αποτελεί κρίσιμο παράγοντα υποβάθμισης της υγείας και της ποιότητας ζωής της περιοχής μας γενικότερα.

Όλα τα παραπάνω έχουν δημιουργήσει ανησυχία και αγανάκτηση στους κατοίκους της περιοχής.

Το Συμβούλιο της Ιστορικής Έδρας Αιανής του Δήμου Κοζάνης καλεί τους Αρμόδιους Φορείς :

Να σταματήσουν άμεσα τις ενέργειες και τα σχέδια δημιουργίας ΧΥΤΕΑ (Χώρος Υγειονομικής Ταφής Επικίνδυνων Αποβλήτων) Αμιάντου στο χώρο των ΜΑΒΕ στο Ζιδάνι, είτε αυτά αφορούν τον αμίαντο της Δυτικής Μακεδονίας είτε όλης της Ελλάδος.

Να αποκατασταθεί  ο χώρος και να απαγορευθεί κάθε νέα δραστηριότητα διαχείρισης αποβλήτων στην ευρύτερη περιοχή που αποτελεί πλούτο για γεωργική, κτηνοτροφική και τουριστική ανάπτυξη.

Η τοποθέτηση φωτοβολταϊκών στη Λίμνη Πολυφύτου αποτελεί καταστροφή για τον υδάτινο πλούτο και τις αρχαιότητες.

Διαφωνεί κάθετα με την τοποθέτηση ανεμογεννητριών στο όρος Μπούρινο.

Επίσης η περιοχή μας αποτελεί μεγάλο μέρος του Γεωπάρκου της Τηθύος (Γρεβενά – Κοζάνη) που θα συμπεριληφθεί στο Παγκόσμιο Δίκτυο Γεωπάρκων της UNESCO, δίνοντας τη δυνατότητα για αναγνωρισμένη υπεραξία σε πολλούς τομείς για βιώσιμη ανάπτυξη και ποιότητα ζωής.

 Προτείνουμε : 

 1. Την Αξιοποίηση των Λιμνών Πολυφύτου και Ιλαρίωνα και του Ποταμού Αλιάκμονα με ήπιες   

     Παρεμβάσεις:  

 • Ενθάρρυνση τουριστικής δραστηριότητας
 • Βελτίωση υποδομών, σημείων πρόσβασης και διευκόλυνσης αλιέων
 • Βελτίωση της ποιότητας ζωής και διαμόρφωση χώρων όπως Χώροι αναψυχής και τουριστικής δραστηριότητας
 • Κατασκευές για προστασία και ανάδειξη ορνιθοπανίδας
 • Kαμπάνιες ενημέρωσης & ευαισθητοποίησης για το περιβάλλον
 • Πολιτιστικές δράσεις ανάδειξης του φυσικού κάλους – Πλατανόδασος
 • Αλιευτικοί και Αθλητικοί Αγώνες και υποδομές βοήθησης όπως πασαλόμπιχτες εξέδρες και αξιοποίηση πλωτών λιμένων
 • Καμπάνιες Εκπαιδευτικής και Περιβαλλοντικής ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης με επισκέψεις στις  περιοχές γύρω από τη λίμνη
 1. Την κατασκευή του Αρδευτικού Βόρειας Ζώνης από το Φράγμα Ιλαρίωνα, ένα έργο που θα  βοηθήσει στο μέγιστο τον πρωτογενή τομέα.
 1. Οδικοί άξονες
 • Την Κατασκευή του κάθετου άξονα Κοζάνη – Ρύμνιο – Λάρισα ως τμήμα του Διευρωπαϊκού Άξονα Νίκη – Λάρισα.
 • Την άμεση κατασκευή του Παραλίμνιου Δρόμου (Αιανή – Καισαρειά – Σπάρτο – Κοντοβούνι – Σταυρωτή – Ανατολή- Βαθύλακο) καθώς και τον Παραλίμνιο Δρόμο (Ιλαρίωνα – Ζάβορδα). 
 1. Προώθηση του ανθρώπινου κεφαλαίου αλιευτικός τουρισμός, αγροτουρισμός, αγροδιατροφή 
 1. Θεσμικές Προτάσεις

Υποδομές αλιευτικών λιμένων, ιχθυοσταθμοί

 • Κατασκευή Ιχθυόσκαλας
 1. Επιστημονικές μελέτες
 • Συμπράξεις με επιστημονικά ιδρύματα
 • Διεκπεραίωση μελετών και ειδίκευση π.χ. κοινωνικοοικονομικές, περιβαλλοντολογικές, οικολογικές ιχθυαποθεμάτων κ.λ.π

Με την υπ’ αριθμ’ 1/04-03-2021 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Αιανής εκδόθηκε το παραπάνω ψήφισμα κατά πλειοψηφία (Έξι Σύμβουλοι της «Ενότητας για την Αιανή» υπέρ του ψηφίσματος και η Σύμβουλος της Λαϊκής Συσπείρωσης παρότι είναι κατά της Δημιουργίας ΧΥΤΕΑ διαφωνεί με το συγκεκριμένο Ψήφισμα).

                                                                                                            Ο  Πρόεδρος 

Αστέριος Βαβλιάρας

Μοιραστείτε την είδηση