Ψηφίστηκε ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο Εορδαίας η σύναψη προγραμματικής σύμβασης για τη λειτουργία της Πυροσβεστικής Ακαδημίας στην Πτολεμαίδα

3 Min Read

Το Δημοτικό Συμβούλιο Εορδαίας ενέκρινε ομόφωνα, στο πλαίσιο της έκτακτης συνεδρίασής του ,τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Υπουργείου Εσωτερικών-Υπουργείου Οικονομικών-Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και Δήμου Εορδαίας για τη «Δημιουργία-αντικατάσταση κτιριακών εγκαταστάσεων και λοιπά θέματα συνεργασίας  σχετικά με τη λειτουργία του παραρτήματος της Σχολής Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας στην Πτολεμαΐδα».

Εισηγούμενος στο θέμα ο Δήμαρχος Εορδαίας Σάββας Ζαμανίδης τόνισε μεταξύ άλλων: «Καλούμεθα σήμερα να εγκρίνουμε το ψηφισθέν από το Περιφερειακό Συμβούλιο έγγραφο της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ των τεσσάρων εμπλεκομένων φορέων, στην οποία περιλαμβάνονται οι υποχρεώσεις όλων των πλευρών, ώστε να μπορέσει τον Σεπτέμβριο να ξεκινήσει η λειτουργία της Σχολής»

Υπήρξαν παρατηρήσεις αλλά και ομοφωνία στις τοποθετήσεις των επικεφαλής και των εκπροσώπων των παρατάξεων του Δημοτικού Συμβουλίου, που ακούστηκαν στη συνέχεια.

Το «παρών» στη συνεδρίαση έδωσε ο Διευθυντής της ΑΝ.ΚΟ Γιώργος Αμανατίδης αναφερόμενος στις αναγκαίες θεσμικού και διοικητικού χαρακτήρα ενέργειες, που θα πρέπει να γίνουν καθώς ο χρόνος πιέζει ,ενώ τόνισε την καλή συνεργασία όλων των πλευρών διευκρινίζοντας ότι η Σχολή έχει προοπτική και μέλλον.

Στην δευτερολογία του ο Δήμαρχος Εορδαίας ευχαρίστησε όλους του εμπλεκόμενους φορείς για την θετική κατάληξη αυτής της σημαντικής διεκδίκησης και συγκεκριμένα τα δύο Υπουργεία Εσωτερικών και Οικονομικών, τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Θεόδωρο Καρυπίδη του οποίου ήταν η ιδέα για την ίδρυση της Σχολής, τον εντεταλμένο Σύμβουλο Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ηλία Κάτανα για την άμεση κινητοποίησή του επί του θέματος και τις Υπηρεσίες του Δήμου Εορδαίας με  τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος , που συνέβαλλαν στο να ξεπεραστούν κάποια διαδικαστικά προβλήματα αναφορικά με την ολοκλήρωση των εργασιών στις κτηριακές εγκαταστάσεις.

Τέλος ο κ. Δήμαρχος επεσήμανε ότι θα πρέπει να συνεχιστεί οργανωμένα και σε συνεργασία με τον κ. Περιφερειάρχη η διεκδίκηση της έδρας της Σχολής να είναι η Πτολεμαΐδα , ώστε να διασφαλιστεί η κατοχύρωσή της ,προσθέτοντας ότι πρέπει να ασκηθεί πίεση και στο θέμα των προσλήψεων από το πυροσβεστικό σώμα προκειμένου να συμπεριληφθεί ο όρος της εντοπιότητας.

Να σημειωθεί ότι το θέμα πέρασε ομόφωνα  μετά από συζήτηση δύο ωρών, ενώ ορίστηκε με πρόταση του Δημάρχου στην Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης να συμμετέχουν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Γεώργιος Χαiτίδης ως τακτικό μέλος και ο Ιωάννης Ασπράγκαθος ως αναπληρωματικό, οι  οποίοι θα παρακολουθούν επισταμένα τις όποιες εξελίξεις.

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:
Μοιραστείτε την είδηση