Ρύθμιση των 24-48 δόσεων

5 Min Read

Διπλάσια ανώτατα όρια μηνιαίων δόσεων σε σύγκριση με τα ισχύοντα σήμερα προβλέπει το σχέδιο της κυβέρνησης για την ριζική αναμόρφωση της «πάγιας ρύθμισης» των οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση.  Η νέα «πάγια ρύθμιση» θα τεθεί σε ισχύ από τον Ιανουάριο του 2020. Ο ανώτατος αριθμός των μηνιαίων δόσεων στις οποίες θα μπορούν να τακτοποιούν τις φορολογικές οφειλές και τα λοιπά χρέη τους προς το Δημόσιο τα φυσικά και τα νομικά πρόσωπα θα αυξηθεί από τις 12 στις 24 για ποσά φόρων που βεβαιώνονται τακτικά μέσα στο χρόνο και από 24 σε 48 για τα ποσά τα οποία βεβαιώνονται εκτάκτως, όπως για παράδειγμα ο φόρος κληρονομιάς, δωρεάς ή γονικής παροχής. Ωστόσο, η δυνατότητα τακτοποίησης των οφειλών στον ανώτατο αριθμό δόσεων δεν θα παρέχεται σε όλους ανεξαιρέτως τους οφειλέτες αλλά μόνο σε όσους πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια.

- Advertisement -

Πιο αναλυτικά, προβλέπεται:

  • Διπλασιασμός των ανωτάτων ορίων στους αριθμούς των δόσεων.Για τις οφειλές που βεβαιώνονται τακτικά κάθε χρόνο, όπως ο φόρος εισοδήματος, ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. και ο Φ.Π.Α. το ανώτατο όριο των μηνιαίων δόσεων θα αυξηθεί από 12 σε 24. Έτσι, φορολογούμενος που χρωστάει στην Εφορία συνολικά 5.000 ευρώ θα μπορεί να εξοφλήσει το ποσό αυτό σε 24 μηνιαίες δόσεις πληρώνοντας 218,75 ευρώ κάθε μήνα, ενώ με το ισχύον σήμερα καθεστώς “πάγιας ρύθμισης” των 12 δόσεων οφείλει να καταβάλλει κάθε μήνα 437,50 ευρώ. Για οφειλές που βεβαιώνονται εκτάκτως όπως ο φόρος κληρονομιάς, δωρεάς ή γονικής παροχής ή τα πρόστιμα από φορολογικές παραβάσεις, το ανώτατο όριο των μηνιαίων δόσεων θα αυξηθεί από 24 σε 48.
  • Ελάχιστη μηνιαία δόση 15 ευρώ για οφειλέτες με ετήσιο εισόδημα έως 10.000 ευρώ, μεγαλύτερη για οφειλέτες με ετήσιο εισόδημα άνω των 10.000 ευρώ. Για οφειλέτες με ετήσιο εισόδημα έως 10.000 ευρώ, το ποσό κάθε μηνιαίας δόσης δεν θα μπορεί να είναι μικρότερο των 15 ευρώ, κάτι το οποίο ισχύει και με το σημερινό καθεστώς “πάγιας ρύθμισης”. Για οφειλέτες με ετήσιο εισόδημα άνω των 10.000 ευρώ το ποσό κάθε μηνιαίας δόσης δεν θα μπορεί να είναι μικρότερο από τα ένα όριο το οποίο θα κλιμακώνεται ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος του οφειλέτη. Για όσους έχουν ετήσιο εισόδημα μέχρι 10.000 ευρώ θα ισχύει το ανώτατο όριο των 24 ή 48 δόσεων. Για όσους έχουν ετήσιο εισόδημα πάνω από 10.000 ευρώ ο αριθμός των δόσεων θα υπολογίζεται ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος, με βάση μια προοδευτική κλίμακα και ανάλογα με το ύψος της οφειλής.
  • Επιτόκιο 5% ετησίως για όσους οφειλέτες έχουν ετήσιο εισόδημα άνω των 10.000 ευρώ. Το επιτόκιο με το οποίο θα επιβαρύνεται η ρυθμισμένη οφειλή, για όσους έχουν ετήσιο εισόδημα μεγαλύτερο των 10.000 ευρώ θα ανέρχεται σε 5% ετησίως, όσο δηλαδή προβλέπεται και στην ισχύουσα σήμερα “πάγια ρύθμιση”. Για όσους έχουν ετήσιο εισόδημα έως 10.000 ευρώ η οφειλή δεν θα επιβαρύνεται με τόκους.
  • Αποδέσμευση τραπεζικών λογαριασμών. Ταυτόχρονα με την εφαρμογή της νέας “πάγιας ρύθμισης” το υπουργείο Οικονομικών και η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων θα ενεργοποιήσουν και το νέο μηχανισμό της σταδιακής αποδέσμευσης ποσών από τους δεσμευμένους τραπεζικούς λογαριασμούς των οφειλετών της Φορολογικής Διοίκησης που  θα εντάσσονται είτε στη νέα αυτή ρύθμιση είτε στην ισχύουσα που θα εξακολουθεί να λειτουργεί για όσους δεν πληρούν τα κριτήρια υπαγωγής στη νέα.

Ο μηχανισμός αυτός είχε αρχικά προβλεφθεί να τεθεί σε ισχύ από την 1η Οκτωβρίου 2019, ωστόσο η ημερομηνία έναρξης της εφαρμογής του αποφασίστηκε να μετατεθεί για μετά την λήξη της ρύθμισης των «120 δόσεων» και να συμπέσει με την εφαρμογή της νέας «πάγιας ρύθμισης».  Όταν ενεργοποιηθεί το σύστημα αυτό, οι οφειλέτες με δεσμευμένους τραπεζικούς λογαριασμούς θα ανακτούν σταδιακά τον έλεγχο τους κερδίζοντας ακατάσχετο όριο πάνω από τα 1.250 ευρώ. Το ακατάσχετο ποσό θα αυξάνεται σταδιακά όσο εξυπηρετούν τους όρους της τμηματικής εξόφλησης των οφειλών τους.

Η επιλογή και ανάπτυξη των θεμάτων γίνεται από το λογιστικό γραφείο των Κωτούλα Αργυρώς και Κωτούλα Αλεξη

Μοιραστείτε την είδηση