Σ. Τζήκα: Να επαναδιατυπωθεί ή να αρθεί η υπουργική απόφαση για τις υπερτοπικές μετακινήσεις

1 Min Read

Σύμφωνα με τη διατύπωση της ΚΥΑ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 26044, η μετακίνηση για λόγους υγείας περιορίζεται μόνον προς τις δημόσιες δομές υγείας. Όπως λοιπόν γίνεται κατανοητό η απαγόρευση αυτή ενέχει σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια υγεία και εύλογα τίθενται ερωτήματα για τον λόγο που αγνοήθηκαν οι ιδιωτικές δομές υγείας όπως ιδιωτικά ιατρεία, Οδοντιατρεία, ιδιωτικές κλινικές, πολυιατρεία, ιατρεία που όλο αυτό το χρονικό διάστημα της πανδημίας προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας.
Με εμβαλώματα άσκηση πολιτικής Δημόσιας Υγείας δεν γίνεται.
Η στοχοποίηση, η αμαύρωση, η φαλκίδευση των Ιδιωτών Γιατρών, Οδοντιάτρων στην συνείδηση του κόσμου είναι αμιγώς προσβλητική.

Απαιτείται άμεσα παρέμβασή μας για επαναδιατύπωση, άμεση άρση της σημερινής κοινής υπουργικής απόφασης αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 26044 χωρίς τον αποκλεισμό της υπερτοπικής μετακίνησης των ασθενών μας από άλλες περιφέρειες.

Η ΚΥΑ αφορά τα έκτακτα μέτρα περιορισμού της κυκλοφορίας για την προστασία της Δημόσιας Υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού στο σύνολο της επικράτειας έως και τη Δευτέρα 10 Μαΐου 2021.

Με εκτίμηση
Σοφία Κ.Π.Τζήκα
Εκπρόσωπος ΟΣΚΟΖΑΝΗΣ στην ΕΟΟ

Μοιραστείτε την είδηση