Σχολιασμός των σημερινών θεμάτων των Πανελλαδικών από το φροντιστήριο Αιχμή       

4 Min Read

Ο σχολιασμός των σημερινών θεμάτων των Πανελλαδικών σε Λατινικά (ΟΠ Ανθρωπιστικών Σπουδών),  Χημεία (ΟΠ Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας) και  Πληροφορική (ΟΠ Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής)  από το φροντιστήριο Αιχμή.

ΧΗΜΕΙΑ

- Advertisement -

ΘΕΜΑ Α & Β

Οι απαντήσεις των θεμάτων Α και Β δεν παρουσίασαν ιδιαίτερες δυσκολίες. Το θέμα Α εξέταζε βασικά σημεία της θεωρίας, ενώ οι μαθητές χρειάστηκε να δώσουν προσοχή στις λεπτομέρειες των αιτιολογήσεων στο Θέμα Β. Η σαφήνεια στην παρουσίαση των επιχειρημάτων και η ακριβής αναφορά στις θεωρητικές γνώσεις ήταν απαραίτητη για την πλήρη και ορθή απάντηση των ερωτημάτων.

ΘΕΜΑ Γ

Τα ερωτήματα του Θέματος Γ ήταν αναμενόμενα και δεν παρουσίασαν ιδιαίτερες δυσκολίες στους μαθητές. Οι απαντήσεις του διαγράμματος χημικών αντιδράσεων προέκυπταν εύκολα καθώς υπήρχε μοναδική λύση, εκείνη της  φορμαλδεΰδης, η οποία με Grignard δίνει πρωτοταγή αλκοόλη. Η καλή κατανόηση των βασικών αρχών και των θεωριών της Χημείας ήταν αρκετή για να απαντηθούν με επιτυχία. Οι μαθητές που είχαν προετοιμαστεί καλά, μπόρεσαν να απαντήσουν με ευκολία.

ΘΕΜΑ Δ

Οι απαντήσεις στα ερωτήματα Δ1 και Δ2 ήταν εκτενείς και απαιτούσαν ολοκληρωμένη κατανόηση και παρουσίαση των πληροφοριών. Παρά το μέγεθός τους, οι μαθητές που ήταν καλά προετοιμασμένοι και γνώριζαν τη θεωρία, μπορούσαν να ανταποκριθούν χωρίς προβλήματα. Το ερώτημα Δ3 παρουσίασε μια μικρή δυσκολία, απαιτώντας ιδιαίτερη προσοχή και ακρίβεια στην επίλυση. Οι μαθητές έπρεπε να εφαρμόσουν τις γνώσεις τους με προσοχή για να αποφύγουν λάθη.

Γενικές Παρατηρήσεις

Συνολικά, τα θέματα της Χημείας για τις εξετάσεις της 6ης Ιουνίου 2024 ήταν σχεδιασμένα με τρόπο που να επιτρέπουν στους καλά προετοιμασμένους μαθητές να επιδείξουν τις γνώσεις τους και τις δεξιότητές τους στην επίλυση προβλημάτων. Η προσοχή στη λεπτομέρεια και η καλή κατανόηση της θεωρίας ήταν οι κλειδιά για την επιτυχία.

Δέδε Γιώτα

Χημικός

Λατινικά

                Με την εξέταση των υποψηφίων της ομάδας Ανθρωπιστικών σπουδών στα Λατινικά συνεχίστηκαν σήμερα οι Πανελλαδικές εξετάσεις.

                Οι μαθητές εξετάστηκαν σε δύο αποσπάσματα, τα οποία προέρχονταν από τις ενότητες 19 (Η συνωμοσία του Κατιλίνα) και 42 (Ο Κικέρωνας και η συνωμοσία του Κατιλίνα). Αρχικά, τους ζητήθηκε μετάφραση συγκεκριμένων αποσπασμάτων από τα κείμενα. Στη συνέχεια η ερώτηση που αφορά την εισαγωγή εξετάστηκε για τρίτη συνεχή χρονιά με ερώτηση κλειστού τύπου (Σ-Λ), γεγονός που σίγουρα διευκόλυνε τους υποψηφίους.  Επιπλέον, η άσκηση εντοπισμού λατινικής λέξης με ετυμολογική συγγένεια με λέξεις της νεοελληνικής γλώσσας, που επίσης προβληματίζει τους μαθητές, δεν παρουσίαζε ιδιαίτερη δυσκολία.

                Τέλος οι ασκήσεις που αφορούσαν την εξέταση γραμματικής και συντακτικού ήταν διατυπωμένες με σαφήνεια και χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις.

Βάσω Σιώμου

Παφύλη Ελισάβετ

Πληροφορική

Τα σημερινά θέματα των πανελλαδικών εξετάσεων στο μάθημα της πληροφορικής δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερο βαθμό δυσκολίας και κυμαίνονται στο ίδιο επίπεδο με τα περσινά. Οι εκφωνήσεις είναι κατανοητές και δεν κρύβουν παγίδες.

Θέμα Α

Θέμα θεωρίας χωρίς κάποια δυσκολία ή ασάφεια.

Θέμα Β

Ασκήσεις εμπέδωσης της θεωρίας που απαιτούσε καλή κατανόηση της ύλης των εμφωλευμένων δομών και των υποπρογραμμάτων.

Θέμα Γ

Το πιο απαιτητικό θέμα των σημερινών εξετάσεων στο οποίο οι μαθητές έπρεπε να έχουν ευχέρεια στην σωστή χρήση των δομών επανάληψης. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτούσε το Γ4.

Θέμα Δ

Τυποποιημένο θέμα επεξεργασίας πινάκων και κλήσης υποπρογράμματος. Δεν θα δυσκολέψει τους καλά προετοιμασμένους μαθητές.

Πάσχος Κωνσταντίνος

ΜSc ,Πληροφορικός

Μοιραστείτε την είδηση