Σχολιασμός των θεμάτων της Πληροφορικής που έπεσαν σήμερα από το Φροντιστήριο Μ.Ε. “Αιχμή”

1 Min Read

Τα φετινά θέματα στο μάθημα της πληροφορικής χαρακτηρίζονται σε γενικές γραμμές απλά με ελάχιστα δύσκολα σημεία που θα μπορούσαν να προβληματίσουν τους μαθητές . Οι εκφωνήσεις ήταν σαφείς και σωστά διατυπωμένες.

Θέμα Α

Θέμα θεωρίας με εύκολα ερωτήματα.

Θέμα Β 

Θέμα θεωρίας που καλύπτει αρκετά σημεία της ύλης.  

Θέμα Γ

Άσκηση που στηρίζεται πάνω σε συγκεκριμένες μεθοδολογίες που έχουν διδαχτεί οι περισσότεροι μαθητές. Η υλοποίηση της συνάρτησης στο Γ5 είχε έναν μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας σε σχέση με την υπόλοιπη άσκηση.

Θέμα Δ

Κλασσική άσκηση μονοδιάστατων και δισδιάστατων πινάκων χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες.

Ο καθηγητής πληροφορικής, Πάσχος Κωνσταντίνος

Πάσχος Κωνσταντίνος

 Msc Πληροφορικής

Μοιραστείτε την είδηση