Σχολιασμός των θεμάτων των Λατινικών που έπεσαν σήμερα από το Φροντιστήριο Μ.Ε. “Αιχμή”

1 Min Read

Με την εξέταση των υποψηφίων της ομάδας Ανθρωπιστικών σπουδών στα Λατινικά συνεχίστηκαν σήμερα οι Πανελλαδικές εξετάσεις.

Οι μαθητές εξετάστηκαν σε δυο αποσπάσματα, τα οποία προέρχονταν από τις ενότητες 23 (Ένας υπέροχος άνθρωπος) και 38 (Η μοίρα της Καικιλίας).

Αρχικά τους ζητήθηκε μετάφραση συγκεκριμένων αποσπασμάτων από τα κείμενα. Στη συνέχεια η ερώτηση που αφορά την εισαγωγή εξετάστηκε για δεύτερη συνεχή χρονιά με ερώτηση κλειστού τύπου (Σ-Λ), γεγονός που σίγουρα διευκόλυνε τους υποψηφίους.

Επιπλέον η άσκηση του εντοπισμού λατινικής λέξης με ετυμολογική συγγένεια με λέξεις της νεοελληνικής γλώσσας ,που επίσης προβληματίζει τους μαθητές, δεν παρουσίαζε ιδιαίτερη δυσκολία.

Τέλος, οι ασκήσεις που αφορούσαν την εξέταση γραμματικής και συντακτικού ήταν διατυπωμένες με σαφήνεια και χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις.  

Η Φιλόλογος, Σιώμου Βάσω
Μοιραστείτε την είδηση